JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( CRM )
1. ดูแลรับผิดชอบ Facebook page และ line@ (Admin) 2. วางแผนรับผิดชอบสร้าง content planning สำหรับสื่อ online ต่างๆ 3. วางแผนคิดโปรโมชั่นประจำเดือนและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 4. วางแผนกิจกรรมสื่อเพื...

บริษัท เกรท สตีลเวอร์คส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
18 Sep 19
2 . พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC) ประจำ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณ ให้ได้ตรงตามมาตรฐาน - ทดสอบคุณภาพเหล็กให้ได้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด - ตรวจเช็ค ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์เหล็กรูปภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐานก่อนส่...

บริษัท เกรท สตีลเวอร์คส์ จำกัด
10 ตำแหน่ง
Salary ค่าแรงรายวัน - ตามโครงสร้างอค์กร
18 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประจำที่ อ. สีดา จ. นครราชสีมา)
1. งานหลัก - งานพัฒนาบุคคลากร (HRD) วางแผนพัฒนา จัดการฝึกอบรมให้พนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงาน - จัดทำรายงานการฝึกอบรม ส่งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 2. งานรอง / งานอื่นๆ 2.1 Recruitment ค...

บริษัท เกรท สตีลเวอร์คส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างองค์กร +ความสามารถและประสบการณ์
18 Sep 19
4 . Personal Assistant
1.จัดการการนัดหมายทางธุรกิจและการจัดการประชุมทั้งหมดสำหรับผู้บริหาร 2.จัดทำบันทึกรายงานการประชุมและวาระการประชุมอย่างครบถ้วน และจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการประชุมทางธุรกิจ 3.สามารถเดินทางไปกับผ...

บริษัท เกรท สตีลเวอร์คส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 40,000 บาทขึ้นไป
18 Sep 19
5 . ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
1.วางแผนกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย 2.จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย 3.วางแผนการออกตลาดให้แก่ทีมขายเพื่อขยายฐานลูกค้า 4.รายงานและวิเคราะห์การตลาดให้ผู้บริหาร 5.รับผิดชอบดูแลยอดขายของบริษั...

บริษัท เกรท สตีลเวอร์คส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 35,000 บาท (หรือตามตกลง / ตามประสบการณ์)
18 Sep 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs