JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2 Positions      
Sort By 
1 . พนักงาน/ หัวหน้าทีมที่ปรึกษางานขาย (สระบุรี/มวกเหล็ก)รับสมัครด่วน !
- ให้รายละเอียดลูกค้าเกี่ยวกับราคาและคุณสมบัติของสินค้า - ให้คำแนะนำในการซื้อรถแทรกเตอร์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร ยี่ห้อคูโบต้า - หาลูกค้าใหม่รักษาลูกค้าเก่า

บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด
มวกเหล็ก 5 อัตรา / สระบุรี 5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (ประจำที่สาขามวกเหล็ก)รับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงานด้านการเงินและนำเงินส่งธนาคารประจำวัน - ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย - ทำงานด้านบัญชีอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดการงานด้านเอกสารและประสานง...

บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Sep 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs