JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  40 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขาย AIS Fibre (ประจำ AIS Shop The Mall นครราชสีมา)
- เป็นตัวแทนของบริษัทในการนำเสนอขาย AIS Fibre ประจำ AIS Shop - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ตามวันเวลาห้างเปิด-ปิด

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,000 (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
19 Jul 19
2 . Logistic Officer / Senior Officer ประจำคลังสินค้า ซ.สามัคคี จ.นนทบุรี
- ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้าสำเร็จรูปที่มาจากหน่ายงานภายในคลังฯ - ควบคุมการจัดเรียงสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขายและสะดวกรวดเร็วในการจ่าย ตาม ระบบ FIFO - จัดการและควบคุมการเติมสินค้าให้ถูกต้องตรง...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
6 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
19 Jul 19
3 . พนักงานขายอินเตอร์เน็ต ประจำจังหวัดนครราชสีมา
ลงพื้นที่แนะนำสินค้าAis Fibre ตามชุมชน หมู่บ้าน ตลาด บูธกิจกรรม ไม่ได้ไปคนเดียว ทำงานกันเป็นทีม มีหัวหน้าทีมคอยดูแลและคอยวางแผนทำงานให้ ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ (8.30น.-17.30น.)

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Salary รายได้+ค่าคอมฯ 18,000 บาท
19 Jul 19
4 . พนักงานขาย Ais Fibre ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
- ลงพื้นที่แนะนำสินค้า Ais Fibre ตามชุมชน หมู่บ้าน ตลาด ออกบูธกิจกรรม - เวลาทำงาน 8.30 – 17.30น.

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary 13,000 – 18,000
19 Jul 19
5 . Technical Support (Helpdesk)รับสมัครด่วน !
- Second tier from call center. Analyze,identify mPAY problem&incident and resolve technical & business problem. - Manage support issues of complex and technical nature with varying degrees of priori...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 Position
19 Jul 19
6 . พนักงานขายอินเตอร์เน็ตบ้าน AIS FIBRE ประจำจังหวัดอุดรธานี
- วางแผนและออกขายอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ต่าง ๆ - วางแผนและจัดบูธ/กิจกรรมพื้นที่อุดรและใกล้เคียง

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary รายได้+ค่าคอมฯ 18,000
19 Jul 19
7 . Administration Support Officer ประจำAIS สำนักงานย่อยอาคาร SCT(Contractual Staff)
1.จัดทำข้อมูล /เอกสาร / รายงาน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 2.ตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร เพื่อความถูกต้องของข้อมูล

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,000 บาท
19 Jul 19
8 . Technician (เจ้าหน้าที่ดูแลนิทรรศการ AIS playground @ DEPAที่ Ladprao Hill)
1.รับผิดชอบการแสดงนิทรรศการของ AIS playground @ DEPA ที่ Ladprao Hill. 2.รับผิดชอบช่วยเหลือและดูแลผู้ที่เยี่ยมชม AIS playground @ DEPA ผู้ที่สนใจ IoT และนวัตกรรมใหม่ๆ. 3.รับผิดชอบการประสานงานการดูแล...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 13,000 บาท
19 Jul 19
9 . พนักงานขายอินเทอร์เน็ต (ออกบูธ) ประจำ จ.ขอนแก่น
- เป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนอขาย AIS Fibre - ออกประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่างๆ - จัดบูธ/กิจกรรมในพื้นที่ขอนแก่นและใกล้เคียง - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (มีค่าทำงานเพิ่ม) - เข้างาน 8.30 - 17.30 น. **สมั...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 13,000 + ค่าคอมมิชชั่น
19 Jul 19
10 . Sales Support Officer สมัครพร้อมสัมภาษณ์วันที่ 22 ก.ค. 62
1.นำเสนอขาย FBB ผ่านช่องทาง Online ทางโทรศัพท์ (Inbound/outbound) และสื่อขายตรงอื่นๆให้ได้เป้าหมายตามที่บริษัทต้องการ 2.ลงทะเบียนลูกค้าที่สนใจบริการเพื่อส่งต่อไปยังทีมนัดหมายติดตั้ง 3.งานอื่นๆ ตามที...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,000 บาท
19 Jul 19
11 . Engineer (Radio network planning & Optimize) ประจำนครปฐม
- Configuration Management 3G and LTE Radio Access Network - Network Monitoring and Fault Management - Have to analysis, Optimization and enhancement of 3G and LTE mobile network

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตราเท่านั้น
19 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจำชลบุรี , นครปฐม และ สุราษฎร์ธานี
รับผิดชอบงานด้านบริหารการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และวิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัย ดังนี้ 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
3 Position
19 Jul 19
13 . พนักงานรายวันประจำคลังสินค้า
จัดหา และจัดเรียงรายการสินค้า ตามรายการสั่งซื้อแต่ละปะเภท เพื่อให้สามารถส่งได้ตามกำหนด

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
20 Position
Salary 330 บาท / วัน
19 Jul 19
14 . Field Engineer ประจำพื้นที่ พัทยา
• Fix network problems (Mobile, Corporate and FBB network) • Manage outsources’ jobs and performances • Plan and do preventive maintenance program • Support implementation process (in acceptance pa...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
19 Jul 19
15 . Field Engineer ประจำจังหวัด จันทบุรี
• Fix network problems (Mobile, Corporate and FBB network) • Manage outsources’ jobs and performances • Plan and do preventive maintenance program • Support implementation process (in acceptance pa...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
19 Jul 19
16 . Sales Promoter (ประจำจังหวัดแพร่) (สัญญาจ้าง)
1.ให้ข้อลูกค้าเกียวกับสินค้า,ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายของบริษัท 3...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
19 Jul 19
17 . Sales Promoter (ประจำจังหวัดเชียงราย) (สัญญาจ้าง)
1. ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า, ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ของทางบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการ และผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่าย...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
19 Jul 19
18 . Sales Promoter (ประจำจังหวัดเชียงใหม่) (สัญญาจ้าง)
1. ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า, ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ของทางบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการ และผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่าย...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
19 Jul 19
19 . Event Support Staff จ.เชียงใหม่ (สัญญาจ้าง)
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าและบริการให้กับร้านค้า 2. วิเคราะห์และประเมินผลการจัดกิจกรรม รวมถึงรายงานข้อมูลและสถานการณ์ด้านการตลาด เพื...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 Position
19 Jul 19
20 . Sale Promotor
• เป็นตัวแทนของบริษัทในการขายนำเสนอ SIM,Handset แก่กลุ่มลูกค้าทั่วไปในโลตัส อ่างทอง

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 13,000 บาท+ค่าทำงานเพิ่มวันเสาร์+ค่าincentive
19 Jul 19
21 . Customer Support Officer (ประจำสำนักงานใหญ่)
1.Key in customer profile according to the target. 2.Appoint customer to install internet. 3.Manage queue for each sub contract. 4.Track the result of installation. 5.Change customer’s status af...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary เงินเดือน 15,000 + OT + สวัสดิการพนักงาน
19 Jul 19
22 . Field Engineer ประจำจังหวัด ชลบุรี
• Fix network problems (Mobile, Corporate and FBB network) • Manage outsources’ jobs and performances • Plan and do preventive maintenance program • Support implementation process (in acceptance pa...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
19 Jul 19
23 . FBB Sales (พนักงานขาย อินเทอร์เน็ทบ้าน AIS Fiber) ประจำ จ.ชลบุรี
• เป็นตัวแทนของบริษัท ในการขาย นำเสนอบริการ AIS Fiber แก่กลุ่มลูกค้าทั่วไปในแต่ละโซนพื้นที่ต่าง ๆ • ติดตาม ประสานงานภายในบริษัทให้นำเสนอบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า • ติดตามการขายให้บรรลุเ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary 15,000
19 Jul 19
24 . พนักงานเขียนแบบ AutoCad
1.ควบคุมดูแล จัดเก็บแบบอาคารชุมสาย และสถานีฐาน สถานี Repeater (Site Drawing & Facility Drawing) 2.ติดตามแบบ Red Mark กับผู้รับเหมา หรือ Project Owner ของแต่ละโครงการ เพื่อนำมาเขียนให้ถูกต้อง 3.รับ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 13,000
19 Jul 19
25 . SMB Direct Sales Executive ( พนักงานขายกลุ่มลูกค้าองค์กร ประจำ จ.ชลบุรี)
• รับผิดชอบงานขายสินค้า SIM Card ( Post Paid , Prepaid และ Hand Set ), สินค้า Solution ( Mobile PBX, Mobile EDC, Mobile Track & Trace เป็นต้น) ให้กับกลุ่มลูกค้า SMEs • พื้นที่รับผิดชอบ จ.ชลบุรี และใ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary 15,000-18,000
19 Jul 19
26 . Direct Sales Staff (ประจำจังหวัด ชลบุรี)
• จำหน่าย SIM Card GSM Advance ให้กับลูกค้าองค์กรและลูกค้าทั่วไป • เดินทางไปจำหน่าย SIM Card กับรถตู้ของบริษัทในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary 15,000 (ทำงาน 6วัน/สัปดาห์)
19 Jul 19
27 . Engineer (Fixed Broadband) ประจำภาคกลาง(นครปฐม)
• Coordinate/Support/Control implement project of new node and expansion of Fixed Broadband network (FBB) • Maintain/Support Fixed Broadband network equipment, Corrective and Preventive Maintenance ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตราเท่านั้น
19 Jul 19
28 . Administration Support Officer (สัญญาจ้างพิเศษ)
1.วิเคราห์หาสาเหตุของความเสี่ยงจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้าน (AIS Fibre) 2.จัดทำสรุปรายงานประจำเดือนเสนอผู้บริหารพิจารณา 3.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีพบความผิดปกติของข้อมูล

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary เงินเดือน 15,000 + Ot + สวัสดิการพนักงาน
19 Jul 19
29 . Event Support(พนักงานกิจกรรมการตลาด) ประจำอยุธยา
-แจก SIM เติมเงิน One 2 Call -จัดการกิจกรรมการตลาดในพิื้นที่ภาคกลางตอนบน เช่น งาน Event ต่างๆ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด อยุธยา สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี และลพบุรี

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตราเท่านั้น
Salary รายได้รวม 15,000-17,000 บาท
19 Jul 19
30 . Direct Sales Staff จังหวัดเชียงใหม่ (สัญญาจ้าง)
• เสนอขายซิมการ์ดแบบรายเดือน (ลักษณะการทำงานแบบลงพื้นที่ตั้ง Booth และ Knock Door) • เสนอขายสินค้าและบริการอื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ • ติดตามและให้บริการลูกค้าหลังการขาย

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
19 Jul 19
31 . Field Engineer (Based on TAK)
Operations & Maintenance Network Equipment. Coordinate Outside Plan Optical fiber Transmission Subcontractor to Corrective Network Fault. Expand Network Equipment Capacity in responsibility area. ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Tak
1 Position
Salary ตามโครงสร้งบริษัท
19 Jul 19
32 . พนักงานขับรถส่วนกลาง (สัญญาจ้าง) - ประจำชุมสายบางพลี
• ปฏิบัติงานบริการขับรถประจำชุมสายบางพลี รับ-ส่ง พนักงาน Field Engineer ในงานซ่อมบำรุงสถานี และงาน Service อื่นๆ • จัดส่งอุปกรณ์ Spare Part ให้กับชุมสายและทำหน้าที่ Standby ตามการใช้งานนอกเหนือเวล...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 11,000 ++
19 Jul 19
33 . Billing Application Analyst (สัญญาจ้างรายเดือน)
- Configureและ Verify หมายเลขโทรศัพท์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และลูกค้ารายใหม่ - ตรวจสอบ,วิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูล Error ของค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในระบบ Post Paid - ประสานงานหน่วยงานด้านก...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
3 Position
19 Jul 19
34 . Sales Promoter (ขายอินเทอร์เน็ตบ้านประจำห้างฯ) สมัครพร้อมสัมภาษณ์ 23 ก.ค. 62รับสมัครด่วน !
1. แนะนำ Promotion "AIS Fibre" ที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า 2. ให้ข้อมูลลูกค้าและนำเสนอขายสินค้า "AIS Fibre" 3. อัพเดทข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ Shop 4. ปฏิบ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
10 Position
Salary เงินเดือน 15,000 บาท + คอมมิชชั่น + สวัสดิการพนักงาน
19 Jul 19
35 . Technician (เจ้าหน้าที่วัดคุณภาพสัญญาณ) *กรุงเทพฯ และปริมณฑล*
- วางแผน และดำเนินการวัดคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว, อาคาร ฯลฯ - ดูแลอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครือข่าย และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary 13,000 บาท (+ เบี้ยขยัน 2,000 บาท)
19 Jul 19
36 . พนักงานขายซิมกลุ่มลูกค้าSME กรุงเทพฯและปริมณฑล:สมัครพร้อมสัมภาษณ์ จ.-ศ. 9-12.00น
• หาลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มลูกค้า SMEs ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) • สร้างความสัมพันธ์ แก้ปัญหา และให้บริการหลังการขาย • ตรวจเยี่ยม และให้บริการสำหรับลูกค้าเก่า • รวบรวมข้อมูลทาง...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
10 Position
Salary 15,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าเดินทาง
19 Jul 19
37 . AIS Field Activity Staff (พนักงานสนับสนุนงานขาย) *โซนที่รับเร่งด่วน มีนบุรี*
ดูแลช่องทางจัดจำหน่าย Modern Trade, Telewiz โดย 1. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลสินค้าและบริการของบริษัท เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้า และกระตุ้นยอดขายสินค้า 2. สำรวจข้อมูลร้านค้า วิเคราะห์ข้อ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 15,000 บาท + ค่าเดินทาง + ค่าเบี้ยขยัน
19 Jul 19
38 . Direct Sales Staff พนักงานขายซิมนอกสถานที่ (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) รับสมัครด่วน !
- จัดบูธและงานอีเว้นท์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล - แนะนำสินค้า และจำหน่าย Sim Card แบบจดทะเบียนรายเดือน, เครื่องโทรศัพท์ และโปรโมชั่น ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 15,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
19 Jul 19
39 . พนักงานขายอินเทอร์เน็ต(ออกบูธ) สมัครพร้อมสัมภาษณ์จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น.รับสมัครด่วน !
1.ออกบูธนำเสนอขายผลิตภัณฑ์/บริการ และรับสมัครใช้บริการอินเตอร์เน็ตให้กลุ่มลูกค้าในคอนโดมิเนียม,หมู่บ้าน 2.ติดตาม ประสานงานภายในบริษัทเพื่อนำเสนอบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า 3.ติดตามการขายให้บ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
30 อัตรา
Salary เงินเดือน 15,000 บาท + คอมมิชชั่น + สวัสดิการพนักงาน
19 Jul 19
40 . Sales & Service Officer ( ประจำ AIS Shop ด่วน!) รับสมัครด่วน !
- แนะนำการใช้งาน Smart Phone & Application - แนะนำ Promotion ที่เหมาะสม ตรงใจ ให้ลูกค้า - รับชำระค่าบริการ - ทำงานหมุนเวียน 5 วัน (หยุด 2 วัน) ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ***สมัครพร้อมสัมภาษณ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary 15,000 + (เบี้ยขยัน Incentive ค่า Competency ค่าภาษา และ ค่าครองชีพ)
19 Jul 19
  40 Positions      
Sort By 
Disability Jobs