JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  6 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
-ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายประกันคุณภาพ ในส่วนสินค้าสำเร็จรูปและโหลดสินค้า เพื่อผลิตและส่งมอบสินค้าให้ทันความต้องการและคุณภาพตามที่บริษัทกำหนด -ดูแลระบบคุณภาพในส่วนงานประกันคุณภาพ ในส่วนสินค้าสำเร็จรูปและโ...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
13 Sep 19
2 . QS Supervisor
รับผิดชอบ ควบคุมระบบเอกสารด้านคุณภาพขององค์กร และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการเข้ามาตรวจติดตามระบบคุณภาพตามนโยบายที่ทางบริษัทกำหนด รวมทั้งทำการควบคุมเอกสารและการควบคุมบันทีก ให้เป็นไปตามข้อกำห...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
13 Sep 19
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่หน่วยงานภายในบริษัท และบริษัทในเครือ - เป็นผู้ช่วยตรวจร่างสัญญาและเอกสารทางกฎหมายต่างๆภายในประเทศของบริษัทฯและบริษัทในเครือ - เป็นผู้ช่วยดูแลควบคุมการจดทะเบียนและต่ออายุทรั...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
13 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่ขับรถโฟล์คลิฟท์(นพวงศ์,โรจนะ)
- จัดเก็บสินค้าตามจุดที่กำหนดภายในคลังสินค้า - ปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมาย - ดูแล บำรุงรักษา รถโฟล์คลิฟท์เบื้องต้น ประจำโรงงานนพวงศ์ ลาดหลุมแก้ว

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามตกลง
13 Sep 19
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-ปฏิบัติงานด้านบัญชี -สรุปยอดทำจ่ายประจำรอบบัญชี -จัดทำใบสั่งจ่าย และตัดจ่ายชำระ -ภาษีประจำเดือน

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
13 Sep 19
6 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production Supervisor)
- ควบคุมการทำงานและบริหารงานภายในแผนกการผลิตที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามระบบตามนโยบายของบริษัท - วางแผนการทำงานให้เหมาะสม ทันต่อการส่งมอบ ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
13 Sep 19
  6 Positions      
Sort By 
Disability Jobs