JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  39 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการแผนกสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (คลองสาน กทม.)รับสมัครด่วน !
- Supervising recruitment team and evaluating performance of subordinates (5 persons) - Updating and designing new recruiting procedures - Recruiting management level such as section manager, depart...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 บาทขึ้นไป
25 Jun 19
2 . Foreman Solar Cell (โฟร์แมน สาขาไฟฟ้า) รับสมัครด่วน !
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) - ควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้างและผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - จัดทำข้อมูลเอกสารรายงานความคืบหน้า ปัญหาที่เกิดขึ้นของการก่อสร้าง - ประสา...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
25 Jun 19
3 . พนักงานเขียนแบบเครื่องกล (Draftman)รับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบ และ หรือ ออกแบบงานประกอบเครื่องจักรให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม 2. เขียนแบบ และ ถอดแบบขยายงานประกอบเครื่องจักรให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม 3. เขียนแบบ และ หรือ ออกแบบงานประกอบโครงส...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
25 Jun 19
4 . หัวหน้าลานอนุบาลกล้า (นาดี ปราจีนบุรี)รับสมัครด่วน !
ดูแลและบำรุงรักษาต้นกล้าในลานวางกล้าเพื่อให้ได้มาตรฐานและคัดกล้าส่งกล้าจำหน่าย รวมถึงการทำเบิกจ่ายค่าแรงให้แรงงานที่รับผิดชอบพร้อมทั้งวางแผนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าให้ได้ตามเป้าหม...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
25 Jun 19
5 . PHP Programmerรับสมัครด่วน !
- รับ Requirement จาก user และจัดทำ Prototype - ร่วมกัน Key user ในระบบการทำ Business Blue Print - เขียนโปรแกรมระบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย - Implement ระบบงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ร่วมฝึกอบรม และให...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
5 อัตรา
Salary 17,000 บาท ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
25 Jun 19
6 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์รับสมัครด่วน !
1.ผลักดันสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่พนักงาน 2.ตรวจสอบและกำกับดูแลการทำจ่ายเงินเดือน 3.ผลักดันการสรรหาผู้สมัครเข้ามาภายในบริษัท 4.จัดประชุม Training Need แต่ละแผนกพร้อมจัดทำหลักสูตรและแผนการฝึกอบรม ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 บาท ขึ้นไป
25 Jun 19
7 . วิศวกรจัดซื้อ (ไฟฟ้า/เครื่องกล/โยธา/อุตสาหการ)รับสมัครด่วน !
-จัดซื้อจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากทั้งในและต่างประเทศ -จัดซื้อจัดหาเครื่องมือ วัสดุสำนักงาน และสินค้า หรือบริการอื่นๆ ตามที่ได้รับก...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
25 Jun 19
8 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร Operaterรับสมัครด่วน !
1.รับสมุดบันทึกการทำงานของพนักงานกะที่ผ่านมาและส่งมอบสมุดบันทึกการทำงาน 2.จัดเตรียมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อทำการซ่อมแซมเครื่องจักรที่ชำรุด และต้องทำการปรับเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน 3.จัดเก็บอ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
10 Position
Salary 10,000บาทขึ้นไปตามแต่ประสบการณ์
25 Jun 19
9 . ช่างซ่อมบำรุงปฏิบัติการรับสมัครด่วน !
- วางแผนการซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรช่วงปฏิบัติงานกะ เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ - ตรวจและทดสอบรวมถึงติดตามผลการบำรุงรักษา การซ่อมแซมเครื่องจักร

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
10 อัตรา
Salary 10,000 บาท ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
25 Jun 19
10 . วิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาลอาวุโส (ปฏิบัติงานโครงการสวนอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ คำนวน งานระบบสุขาภิบาลโครงการขนาดใหญ่ (ท่อประปา,งานปั๊มน้ำ,ฯ) - มีประสบการณ์การออกแบบระบบสุขาภิบาลนิคมอุตสาหกรรม,สวนอุตสาหกรรม,โครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่, หรือ สวนน้ำ จะได้รับการพิจารณาเป็นอ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
25 Jun 19
11 . Assistant to CEO (Engineering,Marketing)รับสมัครด่วน !
- Assist CEO to coordinate with internal and external department. - Contact with supplier to request machines and equipments repair. - Arrange meeting and take meeting minutes. - Coordinate with op...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
Salary N/A
25 Jun 19
12 . Senior PR and event coordinatorรับสมัครด่วน !
- วางแผน คิด Concept งาน และรับผิดชอบ Project ที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ร่วมกับทีมงาน - จัดหาทีมงาน และติดต่อประสานงานกับ Supplier ต่าง ๆ เช่น สถานที่,...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 บาท ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
25 Jun 19
13 . ช่างเทคนิคเครื่องมือวัด (Technician) สาขาเครื่องมือวัด, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์รับสมัครด่วน !
1.ติดตั้งงานระบบเครื่องมือวัดและระบบควบคุม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า จ.กระบี่ - ติดตั้งเครื่องมือวัด (Instrument) และ Instrument tube ตามแบบ P&ID และ Hookup Drawing. - ติดตั้งตู้ (Cabinet, Panel) ระ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
Salary 11,000 - 30,000 บาท
25 Jun 19
14 . พนักงานรับสินค้า (Storehouse Operator)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจรับสินค้าไม้สับรับเข้า และส่งออก 2. ตรวจเช็คตั๋วสินค้า และรายละเอียดของสินค้า 3. ควบคุมดูแลการลงสินค้า และการขนย้ายสินค้า ในลานสินค้า และปลายท่าเรือ 4. ควบคุมดูแลความสะอาดและสิ่งเจื...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนขอบริษัท
25 Jun 19
15 . พนักงานจัดซื้อวัตถุดิบ (Purchasing Officer) ทั่วประเทศรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาสินค้าวัตถุดิบ (เชื้อเพลิง) ให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวล 2. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับราคาวัตถุดิบแจ้งต่อฝ่ายบัญชีและฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการวางแผนใช้งาน และการจ่าย 3. ติดตามผลประเมินเกี...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
16 . พนักงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment Officer)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารการขออัตรากำลังคนจากหน่วยงานผู้ขอ 2.สรุปจำนวนและตำแหน่งที่ต้องสรรหา เพื่อวางแผนอัตรากำลังประจำเดือนและประจำปี 3.เปิดรับใบสมัครจากช่องทางต่างๆ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
25 Jun 19
17 . Fuel Operator หลายจังหวัด รับสมัครด่วน !
- ตรวจรับและตรวจสอบประเภทเชื้อเพลิง - เก็บตัวอย่างเชื้อเพลิง - ดูแลการผสมเชื้อเพลิง เพื่อให้ได้เชื้อเพลิงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบการทำ PM จักรกลหนัก เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ทำร...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
30 อัตรา
Salary N/A
25 Jun 19
18 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (บ้านบึง ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อน...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
25 Jun 19
19 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง 1 ตำแหน่งรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลด้านงานซ่อมบำรุง CM , ทำประวัติการซ่อมตลอดจนช่วยตามคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อม 2. ควบคุมดูแลงานด้าน PM ทำประวัติการทำ PM ตลอดจนช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย ด้านการทำ PM และการแจ้งโทษที่ไม่น...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์
25 Jun 19
20 . ช่างซ่อมบำรุง(Maintainince) ประจำโรงไฟฟ้าเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
1.งานพื้นฐานตามสายงาน เช่น งานประกอบ งานเชื่อมไฟฟ้า งานเชื่อมแก๊ส 2.งานตรวจสอบและซ่อมเครื่องจักรภานในโรงงานได้ 3.งาน PM/CM ได้ตามสายงานพร้อมทั้งสามารถทำเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับม...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
21 . วิศวกรเครื่องกลอาวุโส (Sr. Mechanical Engineering) รับสมัครด่วน !
Responsibility -  Developed conceptual layouts & Conceptual Designs with minimum information during early stages. -  Preparing and providing GA, Project plot plan, schematic sketch based on P&ID. -...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 POSITION
Salary N/A
25 Jun 19
22 . Export Sales ExecutiveUrgently Required !
- Determines export annual and gross-profit plans by forecasting and developing annual sales, projecting expected sales volume and profit, analyzing trends and results, establishing pricing strategies...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 Position
Salary N/A
25 Jun 19
23 . พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า/เครื่องกล ปฏิบัติงานที่ไซต์งานเกาะขนุนจ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และเครื่องมือวัดในโรงไฟฟ้าได้ 2. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ DCS และระบบสื่อสารของอุปกรณ์ภายในโรงไฟฟ้าได้ 3. สามารถทำงานพื้นฐานที่เป็นงานไฟฟ้าทั่วไปได้

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท,
25 Jun 19
24 . วิศวกรโยธา (Site Engineer) งานโครงการสวนอุตสาหกรรม (ACIP)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2.ประสานงานกับผู้รับเหมาที่ทำงานโครงการ 3.ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 4.วางแผนการก่อสร้างสำหร...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
25 . Automation Engineer (DCS/SCADA/PLC Programmer)รับสมัครด่วน !
• Team leader to work and plan in design, programming, installation, commissioning, and troubleshooting for dcs, scada, plc system and process control system. • Team leader for execute project, work,...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
25 Jun 19
26 . เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (BOI)รับสมัครด่วน !
1. งานสิทธิประโยชน์ BOI - วิเคราะห์โครงการ ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนโครงการใหม่ - รวบรวมและจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอรับการส่งเสร...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
25 Jun 19
27 . วิศกรฝ่ายออกแบบงานเครื่องกล (ปฎิบัติงานคลองสาน กทม.)รับสมัครด่วน !
- Conceptual design , heat & mass balance , process flow diagram for Power plant & others - Balance of plant design and equipment selection data sheet - Cost estimation and bidding evaluation for a...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
28 . Operation Engineer (ปฎิบัติงาน จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
1. Supervise electrical personnel in the safe timely execution of their duties on a day to basis. Always follows OEG safety rules and ensures safe working practices. 2. Supervise electrical repair a...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
25 Jun 19
29 . Internal Audit officer (บ้านบึง จ.ชลบุรี/น้ำพอง จ.ขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
- ศึกษาระบบของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบและจัดทำสรุปขั้นตอนการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่ดำเนินการตรวจสอบ - จัดทำแนวทางการตรวจ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
30 . วิศวกรประมาณราคา (Estimate Engineer) (โยธา)Urgently Required !
1. ทำ BOQ ประเมินราคา งานก่อสร้างโครงการสวนอุตสาหกรรมและโครงการอื่น 2. ควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามผลการดำเนินการในการจัดซื้อ 3. จัดเตรียมสรุปราคาจาการสอบราคาเพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน 4. จัดหาแหล...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
Salary N/A
25 Jun 19
31 . Project Coordinator (ME/EE/Energy related fields)รับสมัครด่วน !
1.Coordinating project schedules, resources, equipment and information 2.Assign tasks to internal teams and assist with schedule management 3.Monitor project progress, Budget and handle any issues t...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 Position
Salary N/A
25 Jun 19
32 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineer) ปฏิบัติงานจ.สุราษฎร์ธานี และจ.กระบี่รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ/ดูแลงานออกแบบระบบ Water Treatment ทั้งน้ำดีและน้ำเสีย รวมถึงการจัดการมลพิษทางอากาศ - อัพเดทระบบมาตรฐานบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของทุกโครงการในบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านสิ่งเเว...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
25 Jun 19
33 . Graphic Designer/Multimedia Officer รับสมัครด่วน !
1. รับ Requirement จาก User และวิเคราะห์ความต้องการ 2. ออกแบบสื่อต่างๆ โดยใช้ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตชิ้นงานให้เป็นไปตามคอนเซ็ปต์ รูปแบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อสร้างให้เกิดการจดจำ 3....

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
34 . พนักงานฝึกอบรม (Training and Development Officer) ปฏิบัติงานคลองสาน กทม.Urgently Required !
รายละเอียดงาน - วิเคราะห์ ติดตามและสรุปสถิติต่างๆ (งบประมาณ, โครงการ, ต้นทุน, ประสิทธิภาพ, สต็อค, ฯ) ของส่วนงานโรงงาน - จัดทำรายงาน Daily/Weekly/Monthly ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท / ตามประสบการณ์การทำงาน
25 Jun 19
35 . Accounting Officer (Sr./Jr.) รับสมัครด่วน !
- ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีการขาย ของบริษัท - ให้คำแนะนำ ปรึกษา ต่อผู้บริหารระดับสูงในด้านงานบัญชี - จัดทำรายงานทางด้านบัญชีนำเสนอต่อระดับบริหาร เช่นรายงานสต๊...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 อัตรา
Salary 16,000 ขึ้นไป/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
25 Jun 19
36 . ช่างไฟฟ้า (สุราษฎร์ธานี, กระบี่)Urgently Required !
รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในช่วงเวลาปฏิบัติงานกะ เพื่อให้เครื่องจักรทำงานเดินได้อย่างต่อเนื่อง มีความสูญเสียจากระบบไฟฟ้าน้อยที่สุด

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
25 Jun 19
37 . วิศวกรประสิทธิภาพ (Performance Engineer)Urgently Required !
- ติดตาม ตรวจวัด ทดสอบ สมรรถนะของโรงไฟฟ้า และวิเคราะห์หาจุดที่เหมาะสมที่สุด(Optimum efficiency)ในการผลิต ตลอดจนจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินการผลิตของโรงไฟฟ้า รวมถึงให้การสนั...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary Negotiable
25 Jun 19
38 . พนักงานบัญชี (ไซด์ ศูนย์ซ่อม ชัยโย มอเตอร์ เซอวิส จำกัด)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการจ่ายเงิน 2.ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีทั้งหมด 3.จัดทำใบสั่งจ่าย 4.ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินกับระบบบัญชีของบริษัท 5.จัดทำรายงานอายุลูกหนี้,เจ้าหนี้ 6.ตรวจสอบรายงานภาษีก่อนยื่นให้กร...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป
25 Jun 19
39 . พนักงานบัญชี (ปฏิบัติงานอ.บ้านบึง ชลบุรี/จ.กระบี่)รับสมัครด่วน !
- ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีการขาย ของบริษัท - ให้คำแนะนำ ปรึกษา ต่อผู้บริหารระดับสูงในด้านงานบัญชี - จัดทำรายงานทางด้านบัญชีนำเสนอต่อระดับบริหาร เช่นรายงานสต็...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 อัตรา
25 Jun 19
  39 Positions      
Sort By 
Disability Jobs