JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ขาย
1. ออกไปพบลูกค้าตามหน่วยงานต่างๆ รับออเดอร์ในลักษณะงานสั่งตัด งานพิมพ์ ตามที่ลูกค้าต้องการ ดูแลให้บริการลูกค้า 2. ติดตามลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า 3. ทำยอดขายให้เป็นไปต...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
2 . ผู้จัดการ แผนกทรัพยากรบุคคล
บริหารจัดการงานในแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริหารสำนักงาน แผนกอาคารสถานที่/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
19 Jul 19
3 . ผู้แทนขาย - เสื้อผ้ากีฬาและอุปกรณ์กีฬา
- รับผิดชอบยอดขายในเขตการขาย และขายให้ได้ตามเป้าการขายที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลร้านค้า เสนอขายสินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของบริษัทฯ ให้กับร้านค้า - วิเคราะห์ข้อมูลตลาดในเขตการขายที่รับผิดชอบ และรายง...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
4 . พนักงานคลังสินค้า(ประจำสาขานวมินทร์)
- ตรวจรับสินค้าที่ส่งมาจากผู้ผลิต เพื่่อนำเข้าคลัง - จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่ - ตรวจนับและควบคุมสต๊อกสินค้าให้ถูกต้อง - เบิก - จ่ายสินค้าตามที่แจ้งเบิก - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำง...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
15 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์/การตลาด ออนไลน์
1. สื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทาง Social Media เช่นLine, Line@, E-mail, และโทรศัพท์ 2. จัดทำเอกสาร ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานช่องทาง (E-COMMERCE) 3. ถ่ายภาพ รีวิวสินค้า เพิ่มข้อมูลสินค้าที่จะร่วมขา...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
6 . ดีไซน์เนอร์รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบเสื้อผ้าเสื้อผ้ากีฬาด้วยใจของคนที่รักการเล่นกีฬาฟุตบอล 2. วางPattern และ Artwork ในแนวเสื้อผ้ากีฬา 3. ประสานงานการผลิตกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายในห้างสรรพสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ควบคุม/ดูแล/จัดระบบการบริหารเฟอร์นิเจอร์ทุกประเภทที่ใช้ในงานขายในห้างสรรพสินค้า 2. ประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร ในการขนย้ายและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ในห้างสรรพสินค้า

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ - ชุดกีฬารับสมัครด่วน !
- วางแผนกลยุทธ์การตลาด การส่งเสริมการขาย และพัฒนาสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยบรรลุเป้าการขายที่กำหนดไว้ - วางแผนธุรกิจร่วมกับร้านค้าและห้างสรรพสินค้าและพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมกับช่องทางการจัดจำหน่า...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
9 . Merchandiserรับสมัครด่วน !
- กำหนดรายละเอียดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง - ควบคุมการจัดการวัตถุดิบเพื่อส่งให้โรงงานผลิต - ประสานงานกับดีไซเนอร์ และแผนกออกแบบแพทเทิร์นเกี่ยวกับรายละเอียดการตัดเย็บ - ตรวจสอบรายละเอียดพื้นฐานก่...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Jul 19
10 . Graphic Designer
- ออกแบบและพัฒนาสื่อโฆษณาออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยการใช้ Mock Up, Banner, Graphic และ Facebook Ads - ประสานงานระหว่างแผนกการตลาดและช่องทางต่างๆ - อัพเดทรูปภาพต่างๆ ที่ปรากฎทาง...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการ ผลิตภัณฑ์ชุดออกกำลังกายชายรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการตลาด วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และพัฒนากลยุทธ์ในการสื่อสารทางการตลาดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 2. จัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการตลาด 3. วิเคราะห์ตัวเลข stock ปัจจุบัน วิเคราะห์ยอดขาย ...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 Jul 19
12 . พนักงานติดรถส่งสินค้า
1. ยกสินค้าขึ้นและลงจากรถส่งสินค้า 2. ยกสินค้าไปส่งลูกค้าตามสถานที่ที่นัดหมายไว้ 3. ตรวจสอบจำนวน/ประเภทสินค้าให้ตรงตามเอกสารที่จัดเตรียมไว้ 4. ช่วยดูแลการโบกรถ/การจราจรในระหว่างการจอดรถส่งสินค...

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นกับประสบการณ์
19 Jul 19

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 Jul 19
14 . พนักงานขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
- ขับรถส่วนกลางและผู้บริหารในบางครั้ง หรือ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานธุรการทั่วไป - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - ทำงานด้านเอกสารและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs