JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  7 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
-รับเรื่อง ประสานงานแจ้งซ่อมต่างๆ -งานเกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทฯ เช่นการสั่งซื้อ/ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน -งานด้านการอ่านค่าเครื่องมือสอบเทียบ -สรุปค่าใช้จ่ายของฝ่าย -งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน ดำเนินการติดตามการดำเนินงานตามระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001/ISO 14001 - ติดตามและดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม - ปฏิบัติตามข้อกำหนดและส่งรายงานด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ลู...

บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการรับสมัครด่วน !
- ประสานงานราชการ ขึ้นทะเบียนและขออนุญาตวัตถุอันตราย,แจ้งผ่านด่านและต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตราย - แจ้งดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากรเฉพาะ - ดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
4 . จนท.ขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
-ขับรถยนต์ของบริษัท รับ-ส่ง, ผู้บริหาร, ลูกค้า,พนักงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
4 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- งานด้านรายจ่าย: จัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน, ตรวจสอบการสอบยันยอด - งานด้านรายรับ: ตรวจสอบบิลส่งสินค้า, จัดทำใบวางบิลลูกหนี้ - งานด้านภาษี: รายงานภาษี, จัดทำแบบยื่นชำระภาษี

บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
-วิจัยและพัฒนาเคมีภัณฑ์และทดสอบอายุของสินค้า -ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำยาและวัตถุดิบ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆ -บริการด้านการตรวจสอบและทดลองชิ้นงานตัวอย่างด้วยเครื่องมือ

บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
2 Position
Salary 15,000
23 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่เทคนิคบริการรับสมัครด่วน !
- บริการและให้คำปรึกษาลูกค้าด้านเทคนิคการชุบเคมีภัณฑ์ - บริการลูกค้าด้านการติดตามผลการใช้เคมีภัณฑ์ - นำเสนอเคมีภัณฑ์ และไลน์ชุบให้กับลูกค้า

บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
จำนวนมาก
Salary 15,000
23 Aug 19
  7 Positions      
Sort By 
Disability Jobs