JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  11 Positions      
Sort By 
1 . Supervisor (โฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน)
- รับผิดชอบในการรับของ ตรวจเช็คของที่ผลิตจากทางโรงงาน - ควบคุมพนักงานขนของเพื่อจัดส่งเข้าพื้นที่ ตามแผนงานที่วางไว้ - ดูแลจัดเก็บของที่ผลิตจากทางโรงงานเข้าไซด์งาน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
2 อัตรา
Salary N/A
20 Sep 18
2 . Sales Supervisor (งานม่าน,พื้นไม้,เฟอร์นิเจอร์)
- Maintaining and Increasing sales of the company's products with establishing and expending customer base - Reaching the targets and goals set for assigned area and setting sales targets for individ...

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
Salary N/A
20 Sep 18
3 . จป.เทคนิค
-วิเคราะห์แผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆและเสนอแผนมาตรการด้านความปลอดภัยกับผู้บริหาร -ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน -แนะนำฝึกสอน อบรมลูกจ้าง เพื่อให้ปฎิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอด...

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
Salary N/A
20 Sep 18
4 . Senior Supervisor (ควบคุมงานตกแต่งภายใน,ก่อสร้าง )
- รับผิดชอบในการรับของ ตรวจเช็คของที่ผลิตจากทางโรงงาน - ควบคุมพนักงานขนของ เพื่อจัดส่งของเข้าพื้นที่ ตามแผนงานที่วางไว้ - ดูแลจัดเก็บของที่ผลิตจากทางโรงงานที่ส่งเข้าไซท์งาน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
2 อัตรา
20 Sep 18
5 . เจ้าหน้าที่บุคคลรับสมัครด่วน !
-ดูแลงานด้านกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท - ตรวจสอบเอกสารเวลาช่างมาสมัครงาน - ดูแลเอกสารต่ออายุต่างด้าว - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
Salary N/A
20 Sep 18
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินราคา (Estimator/Quantity Surveyor)
- ถอดแบบแยกเนื้องาน ประเมินราคางานตกแต่งภายใน - ถอดแบบแยกสอบราคางานจัดจ้าง และจัดซื้องานตกแต่งภายใน - ประเมินราคา อ่านแบบและ BOQ - สรุปต้นทุนของโครงการ งานตกแต่งภายใน

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
20 Sep 18
7 . เจ้าหน้าที่แยกเนื้องาน / คิดราคางานตกแต่งภายใน
- สอบราคางานสั่งทำตามแบบ และเช็คราคาวัสดุที่ต้องจัดซื้อ - กรอกปริมาณลงตาราง BOQ (ฟอร์มกรอกราคา) - กรอกราคาลงตาราง BOQ โดยมีการจัดทำ Back up ราคาไว้ (หลักฐานการคำนวณ) - ตรวจทานความถูกต้อง นำเสนอผู้อ...

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
20 Sep 18
8 . เจ้าหน้าที่ขยายแบบ/เขียนแบบ Auto cad
- เขียนแบบตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้โปรแกรม AUTO-CAD หรืออื่นๆ - อ่านแบบ วิเคราะห์แบบ และขยายแบบ

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
9 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- พนักงานขับรถให้ผู้บริหาร - ดูแลบำรุงรักษารถยนต์ผู้บริหารให้สะอาด และพร้อมใช้ตลอดเวลา **(กรุณาอ่านรายละเอียดให้ชัดเจน**

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
20 Sep 18
10 . พนักงานขับรถขนส่ง6ล้อ (รายได้ 20,000บาท)รับสมัครด่วน !
ขับรถรับ/ส่ง ช่าง คนงาน ตามไซด์งานในกรุงเทพฯ, ขับรถส่งของไปตามไซด์งานต่างๆของบริษัทฯ ฯลฯ

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
2 อัตรา
Salary รายได้รวม 20,000บาท มีที่พักให้
20 Sep 18

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
Salary N/A
20 Sep 18
  11 Positions      
Sort By 
Disability Jobs