JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  11 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน
1.จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค 3.ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยง...

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
Salary N/A
18 Dec 18
2 . พนักงานซักรีด ทำความสะอาด (วันละ 700บาท)
1.ซักผ้า 2.รีดผ้า 3.ทำความสะอาดบ้านและห้องนำ้ 4.งานบ้านอื่นๆ

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
Salary วันละ 700
18 Dec 18
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สำนักงานใหญ่)
1.ดูแลรับผิดชอบ การรับ - เบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้องตามเอกสาร 2.ตรวจนับสต๊อคสินค้าและจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
18 Dec 18
4 . Supervisor (โฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน)
- รับผิดชอบในการรับของ ตรวจเช็คของที่ผลิตจากทางโรงงาน - ควบคุมพนักงานขนของเพื่อจัดส่งเข้าพื้นที่ ตามแผนงานที่วางไว้ - ดูแลจัดเก็บของที่ผลิตจากทางโรงงานเข้าไซด์งาน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
2 อัตรา
Salary N/A
18 Dec 18
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ
1. ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ 2. พิมพ์ และจัดเก็บเอกสาร 3. ควบคุม ดูแล การเบิกจ่าย วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในโครงการให้สอดคล้องตามความเป็นจริง 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
2 อัตรา
Salary N/A
18 Dec 18
6 . Senior Supervisor (ควบคุมงานตกแต่งภายใน,ก่อสร้าง )
- รับผิดชอบในการรับของ ตรวจเช็คของที่ผลิตจากทางโรงงาน - ควบคุมพนักงานขนของ เพื่อจัดส่งของเข้าพื้นที่ ตามแผนงานที่วางไว้ - ดูแลจัดเก็บของที่ผลิตจากทางโรงงานที่ส่งเข้าไซท์งาน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
2 อัตรา
18 Dec 18
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินราคา (Estimator/Quantity Surveyor)
- ถอดแบบแยกเนื้องาน ประเมินราคางานตกแต่งภายใน - ถอดแบบแยกสอบราคางานจัดจ้าง และจัดซื้องานตกแต่งภายใน - ประเมินราคา อ่านแบบและ BOQ - สรุปต้นทุนของโครงการ งานตกแต่งภายใน

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
18 Dec 18
8 . เจ้าหน้าที่แยกเนื้องาน / คิดราคางานตกแต่งภายใน
- สอบราคางานสั่งทำตามแบบ และเช็คราคาวัสดุที่ต้องจัดซื้อ - กรอกปริมาณลงตาราง BOQ (ฟอร์มกรอกราคา) - กรอกราคาลงตาราง BOQ โดยมีการจัดทำ Back up ราคาไว้ (หลักฐานการคำนวณ) - ตรวจทานความถูกต้อง นำเสนอผู้อ...

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
18 Dec 18
9 . เจ้าหน้าที่ขยายแบบ/เขียนแบบ Auto cad
- เขียนแบบตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้โปรแกรม AUTO-CAD หรืออื่นๆ - อ่านแบบ วิเคราะห์แบบ และขยายแบบ

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 18
10 . พนักงานขับรถขนส่ง6ล้อ (รายได้ 20,000บาท)รับสมัครด่วน !
ขับรถรับ/ส่ง ช่าง คนงาน ตามไซด์งานในกรุงเทพฯ, ขับรถส่งของไปตามไซด์งานต่างๆของบริษัทฯ ฯลฯ

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
2 อัตรา
Salary รายได้รวม 20,000บาท มีที่พักให้
18 Dec 18

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
Salary N/A
18 Dec 18
  11 Positions      
Sort By 
Disability Jobs