JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  14 Positions      
Sort By 
1 . ช่างซ่อมบำรุง (สาขามหาวงษ์)สมุทรปราการรับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุง เครื่องจักร และอุปกรณ์สนับสนุนการผลิต - ตรวจสอบเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ** ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.***

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
17 Sep 19
2 . Sale (สำนักงานพระราม 3)รับสมัครด่วน !
- บริหารการขายและดูแลลูกค้า เหล็กเกรดพิเศษ - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - ขยายตลาดเพิ่มลูกค้าใหม่ - ติดตามและรายงานสถานการณ์ตลาด ** ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.**

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
3 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฎิบัติตามกฏหมาย ด้านความปลอดภัยฯ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน - จัดทำแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี เสนอต่อนายจ้าง - ฝึกอบรม ฝึกสอน แนะนำ ด้านควา...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
Pinthong Industrial (Project 1) Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต(สาขาเวลโกร์ว)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อรับรายการผลิต - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผลิต - จัดทำรายละเอียดการผลิตให้กับหน่วยงานผลิต - สรุปรายการผลิต ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน/ปี ***ทำงาน วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
2 อัตรา
Salary N/A
17 Sep 19
5 . พนักงานฝ่ายผลิต ( สาขา มหาวงษ์ )รับสมัครด่วน !
- ควบคุมเครื่องจักร ผลิตงานให้ได้คุณภาพที่กำหนดตามใบสั่งผลิต - บันทึกข้อมูลการผลิต - ชี้บ่งผลิตภัณฑ์ ให้ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจเช็คเครื่องจักร/ทำความสะอาด - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย * วันงาน วันจัน...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
10 อัตรา
Salary N/A
17 Sep 19
6 . พนักงานรับวัตถุดิบ (สาขามหาวงษ์)รับสมัครด่วน !
1.ระบุเลข JOB และชื่อลูกค้าที่ชิ้นงาน 2.จัดลำดับเหล็กเข้าเครื่องตาม Delivery date และ การนำส่งสาขาอื่นๆ 3.เครื่อนย้ายเหล็ก เข้าแต่ละเครื่องปาดด้านหนา 4.ตรวจสอบ รายการความถูกต้อง และรายการสินค้าครบ ...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
7 . ช่างเทคนิค ( สาขาพระราม 2 )รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานของเครื่องตัด CNC - วางแผนการทำงานให้ทันตามกำหนดส่ง - ควบคุมบริหารจัดการสต๊อก ในหน่วยงาน * ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น.

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
17 Sep 19
8 . Sale (สาขาศรีราชา)รับสมัครด่วน !
- บริหารการขายและดูแลลูกค้า เหล็กเกรดพิเศษ - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - ขยายตลาดเพิ่มลูกค้าใหม่ - ติดตามและรายงานสถานการณ์ตลาด - รับข้อร้องเรียน และอื่นๆจากลูกค้า - ปฏิบัติงานอื่นๆ...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
Pinthong Industrial (Project 1) Chon Buri
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
9 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ดูแลระบบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทั้งระบบ 2. ดูแลรักษางานซ่อมบำรุงงานอื่นๆ ทั้งระบบ

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
10 . Sale (ประจำสาขาศรีราชา)รับสมัครด่วน !
- บริหารการขายและดูแลลูกค้า เหล็กและสเตนเลส - บริหารยอดขาย ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ หยุด เสาร์ เว้น เสาร์ วันอาทิตย์หยุด

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
Pinthong Industrial (Project 1) Chon Buri
2 อัตรา
Salary N/A
17 Sep 19
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต (สาขา มหาวงษ์)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อรับรายการผลิต - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานคลังในการเบิกวัตถุ - จัดทำรายละเอียดการผลิตให้กับหน่วยงานผลิต - สรุปรายการผลิต ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน/ปี ***ทำงาน วันจันทร์-ว...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
12 . Sale (ประจำสาขา พระราม 2)รับสมัครด่วน !
- บริหารการขายและดูแลลูกค้า เหล็กเกรดพิเศษและสแตนเลส - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - ขยายตลาดเพิ่มลูกค้าใหม่ - ติดตามและรายงานสถานการณ์ตลาด ** ทำงาน วันจันทร์ -เสาร์ ** หยุด เสาร์ ...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
2 อัตรา
Salary รายได้ 25,000 บาท ขึ้นไป (รวมค่าน้ำมันรถ, ทางด่วน, โทรศัพท์)
17 Sep 19
13 . หัวหน้าหน่วยผลิต (แผนกประกอบ) สาขามหาวงษ์รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิตสินค้างานตัดตามแบบของลูกค้า - พัฒนาดูแลพนักงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
1 อัตรา
Salary (ตามประสบการณ์)
17 Sep 19
14 . Sale (สำนักงานพระราม3)รับสมัครด่วน !
- บริหารการขายและดูแลลูกค้า เหล็กและสเตนเลส - บริหารยอดขาย ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-18.00 น.

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
5 อัตรา
Salary รายได้รวม 25,000 บาท ขึ้นไป (รวมค่าน้ำมันรถ, ทางด่วน, โทรศัพท์)
17 Sep 19
  14 Positions      
Sort By 
Disability Jobs