JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . สถาปัตยกรรม (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)รับสมัครด่วน !
1. งานสชนับสนุนสถาปัตยกรรมสถานีบริการ และร้าน Cafe Amazon - ตรวจสอบภาพรวมงานออกแบบสถาปัตยกรรมสถานีบริการของบริษัทลูกในเครือ - ตรวจสอบงานออกแบบร้าน Cafe Amazon ของบริษัทลูกให้เป็นไปตามมาตรฐาน ...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
2 . นักบัญชี (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)รับสมัครด่วน !
-จัดทำ ตรวจสอบ อนุมัติใบสำคัญจ่าย ของปตท.และบริษัทในเครือ -จัดทำ ควบคุม ดูแลการวิเคราะห์การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา และถูกต้องตามกฏระเบียบ -ตรวจสอบค่าใช้จ...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
15 อัตรา
Salary 18,000-30,000บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Sep 19
3 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องมือวัด (ปฏิบัติงาน บริษัทGPSC ระยอง)รับสมัครด่วน !
ดูแลงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร Instrument อุปกรณ์ที่แผนกรับผิดชอบ

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
Salary 12,700 + ประสบการณ์
18 Sep 19
4 . Call Centerรับสมัครด่วน !
1.ให้บริการ แจ้งแนะนำแก้ไขปัญหาของระบบสารสนเทศต่างๆ เช่น อินเตอร์เนตไม่เชื่อมต่อ สมัครอีเมล มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ปรินท์งานจากไฟล์ไม่ได้ มีวิธีแก้ไขอย่างไร เป็นต้น 2.บันทึกการรับแจ้งงานลงในระบบ และปฏิ...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
12 อัตรา
Salary 15,000 - 18,500 บาท OT, ค่ากะเหมาจ่าย 3,000 บาท (ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์)
18 Sep 19
5 . Inventory (W/H Spare Part) ปฏิบัติงานบริษัท PTT GC ระยอง
Receiving Function 1. ตรวจนับจำนวน สภาพทั่วไปของพัสดุก่อนรับไว้เพื่อตรวจสอบ 2. จัดส่งต้นฉบับเอกสารการตรวจรับพัสดุและงานจ้าง ไปยังหน่วยงานบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. รวบรวมเอกสารการส่งพัสดุและง...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
3 อัตรา
Salary พิจารณาตามประสบการณ์
17 Sep 19
6 . Sales & Marketing Specialist
-Develops and follow up a business plan and sales strategy for the market that ensures attainment of company sales goals and profitability. -Respond in maintaining and business development with exist...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่สรรหาทวิภาคี/เจ้าหน้าที่สรรหาอาวุโสทวิภาคี
• วางแผนกลยุทธ์การสรรหา คัดเลือก ออกแบบกระบวนการสัมภาษณ์ และจัดทำสัญญานักศึกษาทวิภาคี นักศึกษาฝึกงานและพนักงานทวิภาคี ตามแต่ละ Bus ร้องขอ ประมาณ 800 – 1,000 อัตรา/ปี • ออกแบบ วางแผนจัดทำสื่อ และออ...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
4 Position
Salary เงินเดือนปัจจุบัน: 15,000 - 25,000 บาท
17 Sep 19
8 . ผลิตน้ำประปา งานเข้ากะ 8 ชม. (ต.นาป่า ใกล้แยกดอนหัวฬ่อ จ.ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลกระบวนการผลิตน้ำประปาให้เป็นไปตามขั้นตอน (ผลิต) 2.จดค่าความสะอาดของน้ำ (ผลิต)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,500
17 Sep 19
9 . พนักงานผลิต (เข้ากะ) ปฏิบัติงาน : ประปาบางปะกง (บางวัว)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลกระบวนการผลิตน้ำประปาให้เป็นไปตามขั้นตอน (ผลิต) 2.จดค่าความสะอาดของน้ำ (ผลิต)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000 - 10,500
17 Sep 19
10 . พนักงานบัญชี (AP / Fixed Asset ) ปฏิบัติงานบริษัท PTT GC ระยองรับสมัครด่วน !
**AP** 1.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบ...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary พิจารณาตามประสบการณ์
17 Sep 19
11 . พนักงานขับรถผู้บริหาร/พนักงานขับรถส่วนกลาง (ปฎิบัติงานบริษัท PTT GC ระยอง)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงาน 2. ดูแลและรักษาความสะอาดของรถยนต์ 3. วางแผนการเดินทางให้เหมาะสมกับเส้นทางจุดหมายปลายทาง 4. ขับรถยนต์ด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ว่าจ้...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
Map Ta Phut Industrial Rayong
2 อัตรา
Salary 10,300 - 20,000 บาท (รวมOTและรายได้อื่นๆ)
17 Sep 19
12 . วางแผนและประเมินผล ประจำที่ BSA รับสมัครด่วน !
1.ศึกษาค้นคว้า จัดหาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อการสนับสนุนการจัดทำแผนกลยุทธ์ของบริษัท 2.ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการร่วมปรับปรุงกระบวนการของธุรกิจให้ดี มีประสิทธิ...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary พิจารณาตามประสบการณ์
17 Sep 19
13 . Administrative Support (ปฏิบัติงาน VISTEC อำเภอวังจันทร์ จ.ระยอง)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานด้านเอกสาร - คีย์ข้อมูลระบบ SAP (PR) - ติดต่อประสานงานกับบุคลากรทางการศึกษา และนิสิต จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ประจำปี - รับ-ส่ง เอกสาร ภายใน-ภายนอก หน่วยงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รั...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 17,000 (หรือพิจารณาตามประสบการณ์) ค่าเช่าบ้าน 2,000 , ค่าเดินทาง 1,000
17 Sep 19
14 . เจ้าหน้าที่บริการนวด รับสมัครด่วน !
1.บริการนวดลูกค้า 2.ดูแลลูค้า 3.รับโทรศัพท์จองคิวดูตารางให้ลูกค้า 4.ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 9,950+ประสบการณ์ ค่ามือนวด (ตามจริง)
17 Sep 19
15 . การฟิกดีไซน์ รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ จากร้านค้าปลีกของ OR เช่น Amazon Texas chicken ฮั่วเซ็งฮง 2. คิดค้น content สำหรับการออกแบบสื่อโฆษณา ให้น่าสนใจ 3. จัด Layout ส่งต่อให้หน่วยงานค้าปลีก พิจารณา

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 19,500 - 20,000 บาท
17 Sep 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs