JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพรับสมัครด่วน !
-รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงาน ด้าน การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในด้านกายภาพของวัตถุดิบรับเข้าระหว่าง กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป -การส่งมอบให้เป็นไปต...

บริษัท เดอะ คลาสสิค แชร์ส จำกัด
17 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
1.ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มยอดขาย และเปิดตลาดการขายแห่งใหม่ 2.สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้าแก้ไขและพัฒนาสินค้า/ราคา/รูปแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 3.จัดทำแผนงานควบคุมพัฒนาและวางแผนรูป...

บริษัท เดอะ คลาสสิค แชร์ส จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
3 . พนักงานขายเฟอร์นิเจอร์ ประจำโชว์รูมเพชรบุรีตัดใหม่รับสมัครด่วน !
แนะนำและขายสินคัาให้กับลูกค้าที่เข้ามาดูสินค้าในร้าน ดูแลจัดร้านให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเปิด PO เพื่อการขายสินค้า ติดต่อกับฝ่ายผลิตและคลังสินค้าเพื่อนัดส่งสินค้า จัดทำเอกสารต่าง...

บริษัท เดอะ คลาสสิค แชร์ส จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป/ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 Sep 19
4 . พนักงาน ขายเฟอร์นิเจอร์ ประจำโชว์รูมเอกมัยรับสมัครด่วน !
1.ขายสินค้าของบริษัทประเภทเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านอุปกรณ์ประเภท Hardwareให้กับลูกค้าที่เข้ามาชมสินค้าภายในโชว์รูม 2.ดูแลประสานงานด้านงานขาย ติดต่อประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้าเพื่อทำการจองสินค้าตามท...

บริษัท เดอะ คลาสสิค แชร์ส จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000+Commission
17 Sep 19
5 . ผู้จัดการโชว์รูม ประจำโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ (เพชรบุรีต้ดไหม่ )รับสมัครด่วน !
ดูแลการขายสินค้า เฟอนิเจอร์อุปกรณ์ของตกแต่งบ้าน และสินค้าต่างๆ ของบริษัทฯวางแผนการขายเพิ่มยอดขาย ควบคุมดูแลพนักงานภายใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ดูแลการจัดการภายในโชว์รูมให้สวยงามเป็น...

บริษัท เดอะ คลาสสิค แชร์ส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs