JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์
1.กำหนด และสร้างช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า ในช่องทาง modern trade 2.ให้คำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์ร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจ สร้างรูปแบบ model การผลักดันสินค้ารูปแบบใหม่ นำไปสู่การเพิ่มยอดขาย 3.คัดเลือกสินค้...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
2 . หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ Sales Spec
1.ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของลูกค้าโครงการ B-Sales Spec และวิเคราะห์ สรุปผลเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 2.จัดสรรทีมงานออกแบบ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าโครงการได้อย่างรวดเร็ว ตรงควา...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
3 . Project Manager/Assistant project Manager (ประจำสาขางามวงศ์วาน)
1.ควบคุม,ประสานงานโครงการ IT (PMP) 2.บริหารงานด้าน IT Services (ITIL) Implement ERP Project 3.จัดการงานโครงการ 4.รายงานปัญหาและความคืบหน้าของกิจกรรมกับผู้อำนวยการฝ่าย 5.บังคับใช้และตรวจสอบข้อตกลงร...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
4 . Programmer Analyst รับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ และออกแบบระบบ Programming.NET,Oracle-SQL,MS-SQL 2.การพัฒนาและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ 3.พัฒนา แอปพลิเคชั่น

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
5 . หัวหน้าแผนกบุคคล (สาขาบางนา/สาขาบางบัวทอง)
1. จัดทำเงินเดือน บริหารจัดการงานบุคคล 2. ดูแลงานสรรหาบุคลากร , สัมภาษณ์ คัดเลือก ส่งต่อสายงาน 3. เอกสารสัญญาจ้างงานต่างๆ 4. กำกับดูแล Time Attendance ขาด ลา มาสาย OT 5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
1อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่ KPI รับสมัครด่วน !
1. ให้ความรู้และคำแนะนำในการกำหนดและการประเมินตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator-KPI) 2. ติดตามให้ทุกหน่วยงานดำเนินการประเมินผล KPI ตามระยะเวลาที่กำหนด 3. จัดทำระบบการติดตามผลการปร...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
7 . โฟร์แมน (Foreman) / Draftmanรับสมัครด่วน !
1. ศึกษาแบบ ถอดรายการวัสดุ การติดตั้งงานตกแต่งภายใน เขียนแบบ 2. เคลียร์แบบกับทีมช่างก่อนเริ่มงาน 3. ประสานงาน ร่วมปฏิบัติงาน ตรวจสอบ กำกับการปฏิบัติงานของทีมช่าง 4. ควบคุมการทำงานของช่างและผู้รับเ...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
22 Aug 19
8 . พนักงานขายประจำสาขาคลอง 4, มีนบุรี, แจ้งวัฒนะรับสมัครด่วน !
- แนะนำสินค้าและบริการ (กลุ่มสินค้าตกแต่งบ้าน เช่น กระเบื้อง สุขภัณฑ์ โคมไฟ เป็นต้น) - ปฏิบัติงานขาย ให้เป็นไปตามแผนงานประจำวัน/เดือนที่ผู้บังคับบัญชากำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานภายใน สาขาที่รับผิดชอ...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
3 Position
Salary 15,000
22 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (Loss Prevention ประจำสาขาบางนา)
1. รับผิดชอบควบคุมดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ 2. ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบบริษัทฯ 3. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานรักษาความปลอดภัย กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภ...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
22 Aug 19
10 . Sale Designer ประจำสาขารัตนาธิเบศร์, รามอินทรา, ราชพฤกษ์รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ ตกแต่ง ชุดครัว ตามความต้องการของลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปิดการขาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
11 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (สาขารัตนาธิเบศร์/บางบัวทอง/รามอินทรา/บางนา)
- ดูแลงานซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค อาคาร สถานที่ (ประปา,ไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ) - ออกนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว สำหรับงานซ่อมบำรุงให้กับสาขาอื่นๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
12 . ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ Internal Audit
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 2. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 3. ให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบ และแก้ไขปัญหา

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- งานบัญชีต้นทุน ลูกหนี้-เจ้าหนี้ สินเชื่อ-เร่งรัดหนี้สิน บัญชีทั่วไป-สินทรัพย์ - จัดทำเอกสารของแผนก - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
14 . เลขานุการ (สาขางามวงศ์วาน/สาขาบางนา)
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายนอก/ภายใน - จัดทำรายงานการประชุม - ดูแลคิว-ตารางนัดหมาย - ออกนอกสถานที่ในบางโอกาส - สรุปรายงานต่างๆ ให้ผู้อำนวยการพิจารณาข้อมูล - วิเคราะห์ข้อมูลท...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่จัดชื้อต่างประเทศ รับสมัครด่วน !
1.จัดทำกระบวนการจัดซื้อ จัดส่งสินค้าได้ตามรอบการสั่งซื้อ 2.เจรจาต่อรองกับ Supplier ตกลงทำสัญญา เงื่อนไขการสั่งซื้อ 3.วางแผนการสั่งสินค้าเข้าคลังโดยประสานงานกับ shipping, Freight 4.ควบคุม ดูแล ตร...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
22 Aug 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs