JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
-จัดทำเอกสารในงานจัดซื้อต่างประเทศ -ต่อรองราคาและขยายเครดิตจากผู้ขาย -แสวงหาผู้ขายรายใหม่ -ติดตามการส่งมอบจากผู้ขายให้ได้ของทันเวลา

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
2 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
-กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล -วางแผนและควบคุมการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก -ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคลในด้านการวางแผนอัตรากำลัง,การสรรหาว่าจ้าง,การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บรรลุเป...

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่ขาย (วัตถุดิบยา)
- วางแผนการขาย - ออกเยี่ยมลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดสินค้าตัวอย่างและเสนอขายพร้อมข้อมูลสินค้า

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
4 . เลขานุการฝ่ายบริหาร
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศทั้งทางโทรศัพท์และอีเมล์ จดบันทึกรายงานการประชุม จัดตารางนัดหมาย จองตั๋วเดินทางและงานอื่นๆในงานเลขาฯ

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
5 . หัวหน้าแผนกขาย (วัตถุดิบยา) รับสมัครด่วน !
-บริหารทีมขาย -วางแผนการเยี่ยมลูกค้า/ออกเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ -จัดทำรายงานการขาย -หาข้อมูลการตลาด/วิเคราะห์ตลาด/วางแผนการตลาด

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
6 . หัวหน้าแผนกขาย (วัตถุดิบเครื่องสำอาง ) รับสมัครด่วน !
-วางแผนการขายและแนะนำ บริหารจัดการทีมขายให้เป็นไปตามแผน -ออกเยี่ยมลูกค้า รักษาลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ -บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย -จัดทำรายงานการขาย /วิเคราะห์การตลาด

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
7 . เจ้าหน้าที่ขาย (วัตถุดิบเครื่องสำอาง ) รับสมัครด่วน !
-นำเสนอขายสินค้าผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า /ปิดการขาย -รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย -ร่วมจัดทำและดำเนินการตามแผนการตลาด -สามารถขยายฐานหาลูกค้าใหม่ได้

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่ขาย (สารปรุงแต่งอาหาร)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอสินค้า/ปิดการขาย - ออกเยี่ยมลูกค้า - ร่วมจัดทำและดำเนินการตามแผนการตลาด - สามารถขยายฐานหาลูกค้าใหม่ได้ -รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท อดินพ จำกัด
4 อัตรา
24 Jun 19
9 . หัวหน้าแผนกขาย ( สารปรุงแต่งอาหาร ) รับสมัครด่วน !
• วางแผนการขายและแนะนำ บริหารจัดการทีมขายให้เป็นไปตามแผน • ออกเยี่ยมลูกค้า รักษาลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ • บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท อดินพ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
10 . หัวหน้าแผนกผลิตภัณฑ์สารปรุงแต่งอาหาร
- พัฒนาวัตถุดิบสำหรับขายในอุตสาหกรรมอาหาร - ดูแลลูกค้าหลังการขาย - ติดต่อหน่วยงานราชการ อย. - พบลูกค้าพร้อมเจ้าหน้าที่ขายเพื่อนำเสนอสินค้าและปิดการขาย

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
24 Jun 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs