JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรออกแบบ, วิศวกรประเมินราคารับสมัครด่วน !
1. วิศวกรไฟฟ้า - เจรจาประสานงานรับข้อมูลจากลูกค้าหรือแผนกที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นได้ ต้อนรับลูกค้าที่มาเยี่ยมชมโรงงาน - อ่านแบบไฟฟ้าได้ 2. วิศวกรออกแบบ - จัดทำร่าง ออกแบบ เขียนแบบจำลองผลิตภัณฑ์ตา...

บริษัท ศิริประภา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
2 . ช่างผลิตรับสมัครด่วน !
1 จัดเตรียมเครื่องมือและพื้นที่ในการทำงาน 2 รับคำสั่งการผลิต และตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิต 3 ดำเนินการเบิก-คืนอุปกรณ์ในการประกอบสินค้าตามรายการวัตถุดิบเพื่อการผลิต (BOM) 4 ตรวจสอบ...

บริษัท ศิริประภา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs