JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าคุมแผนกผลิต(เช่น พ่นสี,เจียร์,พลาสม่า,เลเซอร์)
-ควบคุมดูแลงานผลิตของแผนกให้มีคุรภาพและทันตามแผนการผลิต -แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตของแผนกและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ -ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องในการผลิต -ดูแล ควบคุ...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
7 Position
Salary 10,000-12,000บาท (มีโอ.ที.+ค่ากะ+ค่าตำแหน่ง)
15 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก
-จัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก -ออกใบ Invoice Export -ตรวจสอบใบขนขาเข้า -ตรวจสอบ Form -ตัดบัญชี -ติดต่อหน่วยงานเกี่ยวกับ BOI -สั่งปล่อยวัตถุดิบ -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบ...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
3 Position
Salary 17,000-25,000
15 Jun 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs