JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  40 Positions      
Sort By 
1 . Recruitment Specialist (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
- สรรหาบุคลากรตามที่ได้รับมอบหมายจากช่องทางต่างๆ พร้อมกับทำการนัดสัมภาษณ์งาน - ทำการสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดกรองประวัติส่งให้กับทางต้นสังกัดพิจารณา - ทำการส่งตรวจประวัติอาชญากรรมและตรวจสุขภาพก่อนเร...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
23 Apr 19
2 . Data Analysis (ปฏิบัติงานที่อาคารไทยศรี ติด BTS กรุงธน)
1.วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงทำการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนทำการสรุปผล 2.จัดทำรายงานสรุปผล ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Apr 19
3 . Asst.Product Quality Assurance (ปฏิบัติงานติด BTS ช่องนนทรี)
- ตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป,บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตั้งแต่รับเข้าจนถึงครบอายุุจัดเก็บ (shelf life) ทุกล็อตการผลิต - จัด...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Apr 19
4 . ธุรการประสานงานขาย (Sale Support)ปฏิบัติงานที่อาคารไทยศรี ติด BTS กรุงธนุรี
- ประสานงานกับแผนกต่่างๆที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร - ทำรายงานสรุปยอดขาย - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 16,500
23 Apr 19
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย IT ทำงานใกล้ห้าง Venice Shopping Plaza (5แยกวัชรพล)
- เรียนรู้ระบบวานเกี่ยวกับอุปกรณ์ IT อย่างเช่น Smart Home โดยจำและทำความเข้าใจ Spec สินค้าเพื่ออธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้ - สามารถติดตั้งและ Config อุปกรณ์เพื่อ demo หรือติดตั้งอุปกรณ์ให้ลูกค้าได้ (ได้...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา จบใหม่ยินดีพิจารณา
Salary 15,000 - 17,000 บาท ขึ้นกับประสบการณ์
23 Apr 19
6 . Packaging Sourcing & Purchasing (Cosmetics &Skin Care ) ใกล้เดอะมอลล์บางกะปิ
-การจัดหาซัพพลายเออร์และผู้จัดจำหน่ายรายใหม่เพื่อนำเข้าผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ หรือ กลุ่มสินค้า นวัตกรรมใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับคนไทย -ประสานงานกับซัพพลายเออร์เ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 30,000 - 35,000
23 Apr 19
7 . Digital Marketing (UX/UI Designer) (BTS ช่องนนทรี)
Responsibilities: -Design and development of User Interface and User Experience systems for Mobile App -Work with the back-end team to connect the front-end part in the application that the custom...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 30,000 - 50,000 (ตามประสบการณ์)
23 Apr 19
8 . Digital marketing supervisor ( Digital agency) ใกล้ NIDA
- รับผิดชอบกำหนดแนวทางวางกลยุทธ์และแผนดำเนินงานการตลาดออนไลน์ทั้งหมด(Online media plan) - วิเคราะห์ customer insight หาความต้องการของลูกค้าในเรื่องการเสพข้อมูล contentของกลุ่มเป้าหมาย /influencer ท...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 45,000 - 50,000 ++ (ตามประสบการณ์)
23 Apr 19
9 . Graphic designer ประจำพระราม 4 ใกล้อาคารมาลีนนท์
- วางแผนและจัดการแคมเปญสื่อสารองค์กร ร่วมกับ Online marketing เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและองค์กร - รับผิดชอบสื่อ Social Networking โดยรับผิดชอบ Digital Content และโพสต์เนื้อหาลงบนสื่อ ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 Apr 19
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า (Inspector)
- ตรวจสอบสินค้าตามเงื่อนไขให้ถูกต้อง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า - เก็บข้อมูลและจัดทำรายงานด้านที่รับผิดชอบเสนอกับหัวหน้างาน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 13,000 บาทขึ้นไป
23 Apr 19
11 . ธุรการ (ผู้ชาย) ปฏิบัติงาน อาคารสาทรธานี 1 BTS ช่องนนทรี รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานเอกสารเกี่ยวกับสัญญาเช่า สัญญาบริการ และดำเนินการต่อภาษีป้าย ต่อภาษีโรงเรือน - รับเรื่องแจ้งซ่อมบำรุงต่างๆ จากพนักงานและประสานงานกับช่างซ่อมบำรุงให้ดำเนินการซ่อมบำรุง - จัดซื้ออุปกรณ์...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 บาท (สามารถต่อรองได้)
23 Apr 19
12 . Quality Control (QC) and Admin รับสมัครด่วน !
- วางแผนการควบคุม ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาคุณภาพของสินค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้า และทำเรื่องตีกลับสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ - จัดทำเอกสารรับเข้าและส่งออกสินค้า - ประสานงานกับ Business development, QA และ L...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 18,000 - 25,000 บาท ขึ้นกับประสบการณ์
23 Apr 19
13 . Personal fitness ประจำสาขาพระราม 4 และเดอะสตีทรัชดา
- แนะนำวิธีการออกกำลังกายให้กับลูกค้า - แนะนำคลาสที่เหมาะสมให้กับลูกค้าแต่ละคน - แนะนำคลาสสอนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 - 15 คน - ออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายและตารางอาคารให้ลูกค้า VIP - เก็บข้อมูลการฝึกลูกค...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
4 อัตรา
Salary รายได้: 16,000-30,000 ขึ้นกับประสบการณ์และการตอบรับของลูกค้า
23 Apr 19
14 . iOS Developer (ประจำอาคารสาทรธานี 1 ติด BTS ช่องนนทรี)
- ออกแบบและพัฒนา Mobile Application บน iOS บน Mobile Device ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - วางแผนและดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการพัฒนา - รายงานความคืบหน้า ปัญหา และสื่อสารกับหัวหน้าทีมอ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Apr 19
15 . Digital Marketing officerรับสมัครด่วน !
- ร่วมกำหนดแนวทางวางกลยุทธ์และแผนดำเนินงานการตลาดออนไลน์ของบริษัท (Online media plan) - วิเคราะห์ Target group เพื่อหาความต้องการของลูกค้า - สร้าง Traffic ให้คนรู้จักบริษัทบนโลกออนไลน์ - พัฒนา User...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 20,000 - 35,000 บาท ขึ้นกับประสบการณ์
23 Apr 19
16 . VDO Editor (ถ่ายและตัดต่อ) ประจำ MTM พระราม 4รับสมัครด่วน !
- จัดทำ VDO Motion และทำ VDO ที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมทและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยิมมวยไทย/ฟิตเนส - ถ่ายงานที่นำไปใช้ในการจัดทำ Banner และ Advertorial ต่างๆ - จัดทำ Banner, Posterและ Artwork (...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000 บาท ขึ้นกับประสบการณ์
23 Apr 19
17 . AR Supervisor ปฏิบัติงานที่ตึก TPI Tower (ใกล้BRTถนนจันทร์)รับสมัครด่วน !
- Verify, allocate, post and reconcile accounts receivable - Produce error-free accounting reports and present their results - Analyze financial information and summarize financial status - Spot er...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 40,000 - 60,000 (ตามประสบการณ์)
23 Apr 19
18 . Creative online marketing / Digital marketing
- สังกัดอยู่ในทีม In-house marketing agency ภายใน - บริหารแบรนด์สินค้าอย่างน้อย 1 แบรนด์ เพื่อวางกลยุทธ์และจัดทำ Online content ในรูปแบบต่างๆ (มี Junior online ช่วยลงมือปฏิบัติ) โดยเน้นเป็นเชิง Onl...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 25,000 - 50,000 (ตามประสบการณ์)
23 Apr 19
19 . เลขานุการผู้บริหาร (Personal Assistant to MD) ปฏิบัติงานใกล้ BTS ชิดลม
- เป็นเลขาส่วนตัว ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ - รับเรื่องและติดต่อประสานงานรับโทรศัพท์ รับอีเมล์ - ทำ Report เก็บข้อมูลต่างๆเพื่อนำ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 25,000 - 35,000
23 Apr 19
20 . International Business Coordinator (ปฏิบัติงานรามคำแหง 60/4) รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมเอกสารภายในแผนก เกี่ยวกับงานด้านจัดซื้อ - สรุปข้อมูลรวมทั้งจัดทำเอกสาร อาทิเช่น ข้อมูลรายละเอียดสินค้า , Shipping - Stock สินค้า เป็นต้น - ประสานงานระหว่างแผนก - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบห...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 17,000 - 20,000 ตามประสบการณ์
23 Apr 19
21 . System Analyst , Project Manager ปฏิบัติงานที่อาคารสาทรธานี1 ติดBTS ช่องนนทรี
- วางแผนควบคุมโครงการ ดูแลติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ - บริหารจัดการ Resource สำหรับการพัฒนาระบบงาน - เก็บความต้องการของผู้ใช้งานในส่วนของ Change Requirement จัดทำเอกสารและถ่ายทอดให้ทีม softwar...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 45 K - 60 K
23 Apr 19
22 . Sampling Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า) ปฏิบัติงานที่บางนาตราด กม.19
- ซัพพอร์ตงานสินค้าที่คลัง - ซัพพอร์ตในส่วนของการตรวจสินค้าที่ส่งมาจากสาขาก่อนนำเข้าคลัง - สุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของสินค้าและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ผลิตภายในบริษัท ลงบันทึกรายงาน และ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท
23 Apr 19
23 . Telesales ขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม รายได้ดี 35,000 บาทขึ้นไป มีฐานเงินเดือนให้
- รับสายและให้คำแนะนำลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม พร้อมทั้งปิดการขาย - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1577 Home Shopping Co., Ltd.
5 อัตรา
Salary 35,000 - 65,000
23 Apr 19
24 . Membership & CRM Manager ปฏิบัติงานซอยรามคำแหง 60/4 ใกล้เดอะมอลล์บางกะปิ
-วางแผนการจัดการและการส่งมอบระบบสมาชิกและกลยุทธ์ CRM -สร้างความสัมพันธ์ที่ร่วมมือกับทีมการตลาดทั้งหมดเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีของฐานลูกค้าผ่านการวิเคราะห์เชิงลึกการแบ่งส่วนและข้อมูล -จัดการข้อมูลสำห...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 50,000 - 70,000 หรือตามประสบการณ์
23 Apr 19
25 . Accountant (ปฏิบัติงานที่ บางนา-ตราด กม19.) Contract 1 year.
To perform this role successfully, an individual must be able to perform each essential duty satisfactorily. - Booking accounts payment and arrange the payment. - Post transactions to journals an...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา (Contract 1 ปี)
Salary 30,000 - 37,000 บาท (ตามประสบการณ์)
23 Apr 19
26 . Senior & Junior Web Master (ธุรกิจ E-Commerce)
- ทำงานร่วมกับทีม Marketing ในการพัฒนาออกแบบและดูแลเว็บไซต์ E-Commerce ของบริษัทด้วยโปรแกรม Wordpress - คอยอัพเดตเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมายเมื่อมีสินค้าใหม่ๆ หรือมีโปรโมชั่น - พัฒนาและปรับปรุงหน้า...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 18,000 - 40,000
23 Apr 19
27 . Accounting Supervisor/Assistant (AR/AP) (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)รับสมัครด่วน !
- รวบรวม Report จากทางบัญชีและการเงิน - นำข้อมูลจากฝ่ายบัญชี - บัญชีมาจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมทั้งงบการเงินแยกแผนก - แยกบริษัท - จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ - เจ้าหนี้ประจำงวด ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 30,000 - 60,000 (ตามประสบการณ์)
23 Apr 19
28 . เจ้าหน้าที่โทรสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า (Survey Support) ประจำรามคำแหง 60/4
-โทรสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทตามหัวข้อคำถามที่ได้รับมอบหมาย -ทำรายงานสรุปส่งหัวหน้างาน -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
Salary 12,000
23 Apr 19
29 . Senior Legal and Compliance - ประจำรามคำแหง 60/4 (ใกล้แยกลำสาลี)
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ (โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค,ส.ค.บ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นที่ปรึกษาและช่วยเจรจา ติดต่...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 30,000 - 40,000 (ตามประสบการณ์การทำงาน)
23 Apr 19
30 . Product Development Supervisor ,R&D Supervisor (Cosmetic, Skincare) ใกล้ม.นิด้า
- คิดค้นสินค้าใหม่ๆ (Cosmetic, Skincare) เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา - วางแผนการขายกับ Marketing สร้างจุดขายเพื่อใช้ในการทำ Ad, Content, Video สินค้าเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ตรวจ Proof อนุมัติงานให...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 30,000 - 45,000
23 Apr 19
31 . Telesales ขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ&ความสวยความงาม รายได้รวม 30,000++(ใกล้ท่าเรือชิดลม)รับสมัครด่วน !
- แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพความงามและอาหารเสริม (ไม่ใช่งานขายประกัน,มีฐานลูกค้าให้ ไม่ต้องหาลูกค้าเอง)และปิดการขายทางโทรศัพท์ - ดูแลยอดขายตามที่บริษัทกำหนด - มีฐานเงินเดือน...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ฐานเงินเดือน + เบี้ยขยัน + ค่าคอมมิชชั่นตามจริง (รายได้รวม 25,000-30,000 บาทขึ้นไป)
23 Apr 19
32 . ประสานงานแอดมิน (Support Admin) ประจำอาคารซิตี้ลิงค์ (BTSชิดลม/MRT เพชรบุรี)
-ติดต่อประสานงานภายในแผนกและในระบบ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ เวลางาน 09.00-18.00 น.

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 13,000 + เบี้ยขยัน
23 Apr 19
33 . Merchandiser / Marketing (Chinese or Korean Speaking) รามคำแหง60/4รับสมัครด่วน !
1.Sourcing oversea vendors and negotiation 2.Be the representative of overseas ODM/OEM (contract manufacturer) in Thailand 3.Coordination with ODM partners in overseas to produce/import 4.Gadget/Ki...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
Chinese 1 อัตรา,Korean 1 อัตรา,Eng 1 อัตรา
Salary 27,000 - 40,000 (ตามประสบการณ์)
23 Apr 19
34 . Call center รับ Orderให้บริการข้อมูล(ไม่ใช่งานขาย)ประจำสาทรธานีติด BTS ช่องนนทรี
- รับสายลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท - คีย์ข้อมูลการสั่งซื้อเข้าในระบบบริษัท - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

1577 Home Shopping Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 15,000 บาท+OT
23 Apr 19
35 . นางพยาบาล ผู้ให้คำปรึกษา(แม่และเด็ก)รับทั้ง Part-time และ Full-time รับสมัครด่วน !
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านสุขภาพและโภชนาการกับคุณแม่ตั้งครรภ์, คุณแม่ให้นม จนถึงการดูแลเด็กเล็กผ่านทางโทรศัพท์และทาง Social Network(โปรแกรม Line) สามารถเลือกกะที่สะดวกได้ กะที่ 1 07.00-16.00 น. กะที...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
10 อัตรา ด่วน
Salary เวรละ 1,000 บาท (หากส่ง 10 เวรขึ้นไปได้เวรละ 1,200 บาท )
23 Apr 19
36 . Digital content marketing
- สังกัดอยู่ในส่วนงาน In-House marketing agency ภายใน - เขียน content ที่ดีน่าอ่าน ชวนติดตาม เพื่อให้เกิดยอดขายแก่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท - คิดสื่อโฆษณา online advertorials (Art work , video content) ในร...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 17,000-23,000 (ตามความสามารถและประสบการณ์)
23 Apr 19
37 . HRM Manager / HRM Supervisor(ปฏิบัติงานติดกับ BTS ช่องนนทรี)
•จัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยรวมและวัตถุประสงค์ของ บริษัท •ระบุการออกแบบและดำเนินการโครงการการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เป็นและเมื่อจำเป็น ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Apr 19
38 . Data Analysis / เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาองค์กร (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
1.วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงทำการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนทำการสรุปผล 2.จัดทำรายงานสรุปผล ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Apr 19
39 . Accounting Officer (ประจำรามคำแหง 60/4 เดอะมอลล์บางกะปิ,แยกลำสาลี)Urgently Required !
- รวบรวม Report จากทางบัญชีและการเงิน - นำข้อมูลจากฝ่ายบัญชี - การเงินมาจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมทั้งงบการเงินแยกแผนก - แยกบริษัท - จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ - เจ้าหนี้ประจำงว...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 17,000 - 20,000 (ตามประสบการณ์)
23 Apr 19
40 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Call Center (Q.A Call Center )รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการการทำงานของทีม Q.A.ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ฟัง ตรวจสอบ วิเคราะห์ และบันทึกการทำงานของพนักงาน Call Center - ให้ Feed Back ที่ถูกต้องแก่ Call Center เพื่อวัดคุณภาพการให้บริการของพ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
  40 Positions      
Sort By 
Disability Jobs