JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  40 Positions      
Sort By 
1 . Customer Care เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ประจำอาคารซิตี้ลิ้งค์)
- รับเรื่องร้องเรียน สายคอมเพลนทางโทรศัพท์จากลูกค้า - ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหัวหน้างาน - ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 16,000-17,000
20 Feb 19
2 . Digital content marketing
- สังกัดอยู่ในส่วนงาน In-House marketing agency ภายใน - เขียน content ที่ดีน่าอ่าน ชวนติดตาม เพื่อให้เกิดยอดขายแก่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท - คิดสื่อโฆษณา online advertorials (Art work , video content) ในร...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 17,000-23,000 (ตามความสามารถและประสบการณ์)
20 Feb 19
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (AR/AP) (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4) ด่วน!!!
- รวบรวม Report จากทางบัญชีและการเงิน - นำข้อมูลจากฝ่ายบัญชี - บัญชีมาจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมทั้งงบการเงินแยกแผนก - แยกบริษัท - จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ - เจ้าหนี้ประจำงวด ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 30,000 - 40,000 (ตามประสบการณ์)
20 Feb 19
4 . พนักงานขับรถส่งสินค้า (ปฏิบัติงานที่อาคาร City link ซอยเพชรบุรี 35)
-ขับรถส่งสินค้าตามบูท(โซนสายไหม วิภาวดี มหาชัย เดอะมอลล์บางกะปิ -ต้องออกไปต่างจังหวัดบ้างเป็นครั้งคราว -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำงาน6วันต่อสัปดาห์

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 13,000 + เบี้ยเลี้ยง 150
20 Feb 19
5 . Marketing Officer /Marketing Analyst สาทรธานี1 ติด BTS ช่องนนทรี)
-ประสานงานการผลิตและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา หาช่องทางโฆษณา เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ -จัดกิจกรรมทางการตลาด ส่งเสริมการขาย สำรวจตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง -ควบคุมประสิทธิภาพในการใช้สื...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary 16,000 - 25,000 บาท
20 Feb 19
6 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (Collection)
-ติดต่อและติดตามลูกค้าที่ค้างชำระตามช่องทางต่างๆ -เจรจากับลูกค้าที่มียอดค้างให้ชำระหนี้ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000-33,000 บาท
20 Feb 19
7 . VDO Editor ประจำ MTM พระราม 4รับสมัครด่วน !
- จัดทำ VDO Motion - จัดทำ VDO ที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมทและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ MTM - ถ่ายงานที่นำไปใช้ในการจัดทำ Banner และ Advertorial ต่างๆ - จัดทำ Banner,Posterและ Artwork ต่างๆเพื่อ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 Feb 19
8 . Logistic officer
- การบริหารสินค้าคงคลัง - ดูแลเอกสารสินค้านำเข้า-ส่งออก - การตรวจสอบคุณภาพสินค้าหากพบสินค้าไม่ได้มาตรฐานต้องดำเนินการ

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000
20 Feb 19
9 . Senior Administrator (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง60/4)
- เป็น Assistant Manager ในการจดรายงานการประชุม นัดหมายการประชุม - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ทำ Report สรุปส่งผู้บังคับบัญชา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Feb 19
10 . Digital marketing / Creative online marketing
- สังกัดอยู่ในทีม In-house marketing agency ภายใน - บริหารแบรนด์สินค้าอย่างน้อย 1 แบรนด์ เพื่อวางกลยุทธ์และจัดทำ Online content ในรูปแบบต่างๆ (มี Junior online ช่วยลงมือปฏิบัติ) โดยเน้นเป็นเชิง Onl...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary 25,000 - 50,000 (ตามประสบการณ์)
20 Feb 19
11 . เลขานุการผู้บริหาร (Personal Assistant to MD) ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4
- เป็นเลขาส่วนตัว ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ - รับเรื่องและติดต่อประสานงานรับโทรศัพท์ รับอีเมล์ - ทำ Report เก็บข้อมูลต่างๆเพื่อนำ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 25,000 - 35,000
20 Feb 19
12 . Creative marketing รับสมัครด่วน !
- คิดโฆษณาทาง TV รวมถึง Marketing plan, Campaign, Promotion ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุยอดขาย - ตรวจสอบและควบคุม Media production ทั้งรายการสดและเทปบันทึก เพื่อให้ได้คุณภาพที่ต้องการจะนำเสนอสินค้าและ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 18,000 - 25,000 บาท ขึ้นกับประสบการณ์
20 Feb 19
13 . International Business Coordinator (ปฏิบัติงานรามคำแหง 60/4)ใกล้เดอะมอลล์บางกะปิ
- จัดเตรียมเอกสารภายในแผนก เกี่ยวกับงานด้านจัดซื้อ - สรุปข้อมูลรวมทั้งจัดทำเอกสาร อาทิเช่น ข้อมูลรายละเอียดสินค้า , Shipping - Stock สินค้า เป็นต้น - ประสานงานระหว่างแผนก - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบห...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Feb 19
14 . พนักงานแพ็คสินค้า (Logistics Packing)
- แพ็คสินค้าตามคำสั่งซื้อ - จัดเรียงสินค้า - อื่นๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 12,000 บาท + เบี้ยขยัน
20 Feb 19
15 . Graphic design ปฏิบัติงานตึก City link เพชรบุรี 35
- ออกแบบสื่อโฆษณา (Advertorials) รูปแบบต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย - ออกแบบ logo, sign, website และ video clips - คิดและออกแบบ TV program ads. - จัดทำ content ใน Ads ต่างๆ ที่จัดทำ - ออกแบบ corporat...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา (ประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี)
Salary 17,000 - 25,000 บาท
20 Feb 19
16 . ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการชูชาบู ประจำสาขาพระราม 3รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - บริหารควบคุมคุณภาพของอาหารและการบริการของทีมบริการ - บริหารบรรยากาศภายในร้านและทีมให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น - พัฒนายอดขายและสามารถควบคุมค่...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000 บาท + เงินพิเศษอื่นๆ
20 Feb 19
17 . เจ้าหน้าบริการให้ข้อมูลลูกค้าผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ปฏิบัติงานที่รามคำแหง60/4
วัน/เวลาที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน 6 วัน หยุด 1 วัน วันหยุดไม่ตรงเสาร์อาทิตย์ (วันหยุดสลับไปเรื่อยๆในแต่ละอาทิตย์) ไม่หยุดในวันเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปฏิบัติงานเป็นกะ 14.00 – 23.00 น. 15.00 ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 12,000-15,000
20 Feb 19
18 . พนักงานขายทางออนไลน์ (ประจำพระราม 4) รับสมัครด่วน !
- ให้ข้อมูลลูกค้าทางช่องทางออนไลน์ของบริษัทเช่น facebook, IG และ LINE - จัดทำรายงานข้อมูลทางออนไลน์เพื่อใช้ในการวางแผนทางการตลาดต่อไป - สรุปรายงานการขาย

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา จบใหม่ยินดีพิจารณา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
20 Feb 19
19 . Sampling Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า) ปฏิบัติงานที่บางนาตราด กม.19
- ซัพพอร์ตงานสินค้าที่คลัง - ซัพพอร์ตในส่วนของการตรวจสินค้าที่ส่งมาจากสาขาก่อนนำเข้าคลัง - สุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของสินค้าและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ผลิตภายในบริษัท ลงบันทึกรายงาน และ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท
20 Feb 19
20 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/แพ็คสินค้า
- คีย์ข้อมูลเข้าระบบของบริษัท - ปล่อยิล ปริ๊นซ์บิล ประสานงานและรับเคสกับทางฝ่ายขาย - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 11,000
20 Feb 19
21 . Telesales ขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม รายได้ดี 35,000 บาทขึ้นไป มีฐานเงินเดือนให้
- รับสายและให้คำแนะนำลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑือาหารเสริม พร้อมทั้งปิดการขาย - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1577 Home Shopping Co., Ltd.
5 อัตรา
Salary 35,000 - 65,000
20 Feb 19
22 . Membership & CRM Manager ปฏิบัติงานซอยรามคำแหง 60/4 ใกล้เดอะมอลล์บางกะปิ
-วางแผนการจัดการและการส่งมอบระบบสมาชิกและกลยุทธ์ CRM -สร้างความสัมพันธ์ที่ร่วมมือกับทีมการตลาดทั้งหมดเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีของฐานลูกค้าผ่านการวิเคราะห์เชิงลึกการแบ่งส่วนและข้อมูล -จัดการข้อมูลสำห...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 50,000 - 70,000 หรือตามประสบการณ์
20 Feb 19
23 . เลขานุการผู้บริหาร (Personal Assistant to MD) ปฏิบัติงานสำนักงานใกล้ BTS ชิดลม
- เป็นเลขาส่วนตัว ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ - รับเรื่องและติดต่อประสานงานรับโทรศัพท์ รับอีเมล์ - ทำ Report เก็บข้อมูลต่างๆเพื่อนำ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 25,000 - 28,000 (ตามประสบการณ์)
20 Feb 19
24 . Accountant AP , Cost inventory (ปฏิบัติงานที่ บางนา-ตราด กม19.) Contract 1 year.
To perform this role successfully, an individual must be able to perform each essential duty satisfactorily. - Booking accounts payment and arrange the payment. - Post transactions to journals an...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
2 อัตรา (สัญญาจ้าง 1 ปี)
Salary 30,000 - 37,000 บาท (ตามประสบการณ์)
20 Feb 19
25 . Product Quality Assurance Supervisor ปฏิบัติงานที่อาคารสาทรธานี 1
-ตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตั้งแต่รับเข้าจนถึงครบอายุจัดเก็บ (shelf life) ทุกล็อตการผลิต -จัดทำ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Feb 19
26 . HR Officer (ปฏิบัติงานที่สาขา BTS ชิดลม 1 อัตรา,BTS กรุงธน 1 อัตรา)
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ในส่วน- จัดทำค่าจ้าง,เงินเดือน,และสวัสดิการของพนักงานรายเดือนให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท - ตรวจสอบ รายงาน Time Attendance และบันทึกสถิติ การขาด-ลา-มาสาย ของพนักงาน ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Feb 19
27 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อภายในประเทศ ปฏิบัติงานรามคำแหงซอย 60/4
-คาดการณ์ระดับความต้องการบริการและผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและรักษาระดับการตรวจสอบสต็อคให้คงที่ -ดำเนินการวิจัยเพื่อยืนยันผลิตภัณฑ์และซัพพลายเออร์ที่ดีที่สุดในแง่ของมูลค่าที่ดีที่สุดก...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 25,000-35,000 (ตามประสบการณ์)
20 Feb 19
28 . Legal and Compliance Supervisor - ประจำรามคำแหง 60/4 (ใกล้แยกลำสาลี)
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ (โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค,ส.ค.บ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นที่ปรึกษาและช่วยเจรจา ติดต่...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 30,000 - 50,000 (ตามประสบการณ์การทำงาน)
20 Feb 19
29 . R&D (Cosmetic, Skincare และ Supplement) รามคำแหงซอย 60/4 ใกล้นิด้า,BTSช่องนนทรี
หน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่งงาน: - คิดค้นสินค้าใหม่ๆ (Cosmetic, Skincare และ Supplement) เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา - วางแผนการขายกับ Marketing สร้างจุดขายเพื่อใช้ในการทำ Ad, Content, Video สินค้...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 25,000 - 40,000 (ตามประสบการณ์)
20 Feb 19
30 . Telesales ขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ&ความสวยความงาม รายได้รวม 30,000++(ใกล้ท่าเรือชิดลม)รับสมัครด่วน !
- แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพความงามและอาหารเสริม(ไม่ใช่งานขายประกัน,ไม่ต้องหาลูกค้าเอง)และปิดการขายทางโทรศัพท์ - ดูแลยอดขายตามที่บริษัทกำหนด - มีการอบรมทักษะและเทคนิคการขายให...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
20 อัตรา
Salary ฐานเงินเดือน + เบี้ยขยัน + ค่าคอมมิชชั่นตามจริง (รายได้รวม 25,000-30,000 บาทขึ้นไป)
20 Feb 19
31 . Product / Brand Manager
- Be Responsible for overall marketing activities of brands. - Initiate and develop both of trade promotion and consumer promotion - Develop, and evaluate all marketing collaterals to be aligned wit...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 35,000 - 50,000
20 Feb 19
32 . International Sourcing / Merchandiser (Chinese or Korean Speaking) รามคำแหง60/4รับสมัครด่วน !
1.Sourcing oversea vendors and negotiation 2.Be the representative of overseas ODM/OEM (contract manufacturer) in Thailand 3.Coordination with ODM partners in overseas to produce/import 4.Gadget/Ki...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
Chinese 1 อัตรา,Korean 1 อัตรา,Eng 1 อัตรา
Salary 27,000 - 40,000 (ตามประสบการณ์)
20 Feb 19
33 . นางพยาบาล ผู้ให้คำปรึกษา(แม่และเด็ก)รับทั้ง Part-time และ Full-time รับสมัครด่วน !
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านสุขภาพและโภชนาการกับคุณแม่ตั้งครรภ์, คุณแม่ให้นม จนถึงการดูแลเด็กเล็กผ่านทางโทรศัพท์และทาง Social Network(โปรแกรม Line) สามารถเลือกกะที่สะดวกได้ กะที่ 1 07.00-16.00 น. กะที...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
10 อัตรา ด่วน
Salary เวรละ 1,000 บาท (หากส่ง 10 เวรขึ้นไปได้เวรละ 1,200 บาท )
20 Feb 19
34 . Senior Graphic Designer (ใกล้ NIDA)
-Design และผลิตสื่อ Digital & Info.Graphic และ Social Media เพื่อใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า ทั้ง Product & Service ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆทาง Social Network -Editing content images and page layouts ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 20,000 – 25,000 บาท
20 Feb 19
35 . Call Center ขายผลิตภัณฑ์นม (สัญญา 2 เดือน) ประจำอาคารไทยซัมมิท
- ให้คำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมกับกลุ่มคุณแม่ เสนอโปรโมชั่น รวมถึงปิดการขาย(มีรายชื่อให้) - ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวของคุณแม่และการให้นมลูก - ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co., Ltd.
5 อัตรา
Salary 13,000+เบี้ยขยัน+คอมมิชชั่น (รายได้รวม 20,000 บาทขึ้นไป)
20 Feb 19
36 . Recruitment Specialist (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
- สรรหาบุคลากรตามที่ได้รับมอบหมายจากช่องทางต่างๆ พร้อมกับทำการนัดสัมภาษณ์งาน - ทำการสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดกรองประวัติส่งให้กับทางต้นสังกัดพิจารณา - ทำการส่งตรวจประวัติอาชญากรรมและตรวจสุขภาพก่อนเร...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
20 Feb 19
37 . Creative Marketing / Creative producer (TV Channel)
• สังกัดอยู่ในทีม In-house agency ภายใน • จัดทำแผนการตลาด 360 องศา สร้างแคมเปญโปรโมชั่น โฆษณาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายในตัวสินค้าที่ได้รับมอบหมาย • สร้างสคริปต์โฆษณาสินค้าที...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 25,000 - 45,000 (ตามประสบการณ์)
20 Feb 19
38 . Data Analysis (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
1.วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงทำการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนทำการสรุปผล 2.จัดทำรายงานสรุปผล ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Feb 19
39 . Training Officer (ปฏิบัติงานรามคำแหง60/4)รับสมัครด่วน !
- ประเมินผลการทำงานพื่อคิดค้นกิจกรรมหรือหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กิจกรรมหรืองานดำเนินไปได้ด้วยดี - จัดกิจกรรมภายใน - ภายนอกองค์กรเพื่อพัฒน...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 17,000 - 20,000 (ตามประสบการณ์)
20 Feb 19
40 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Call Center (Q.A Call Center )รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการการทำงานของทีม Q.A.ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ฟัง ตรวจสอบ วิเคราะห์ และบันทึกการทำงานของพนักงาน Call Center - ให้ Feed Back ที่ถูกต้องแก่ Call Center เพื่อวัดคุณภาพการให้บริการของพ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Feb 19
  40 Positions      
Sort By 
Disability Jobs