JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  9 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานคลังสินค้า (ชั่วคราว)รับสมัครด่วน !
ขนย้ายสินค้าในคลังสินค้า ไปคลังสินค้า เอราวัณ เข้างาน 8.00-17.00 น. ชั่วคราว 1 เดือน

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
12 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jun 19
2 . พนักงานขาย (ชั่วคราว)รับสมัครด่วน !
จัดงานขายที่ห้างสรรพสินค้า พารากอน วันที่ 14-18 มิถุนายน 2562

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรรับสมัครด่วน !
1.วางแผนกำหนดกลยุทธ์ และยุทธวิธีในแผนสื่อโฆษณา 2.รวบรมวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผนงาน ให้มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงผู้บริโภค 3.มีบทบาทและหน้าที่ในการนำข้อมูลข่าวสารให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 4.นำเสนอข้อมูลข่...

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jun 19
4 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
1.ขายสินค้า 2.แคชเชียร์คิดเงินลูกค้า 3.เช็คสินค้า ทำรับคืนสินค้า งานขาย 4.สรุปเอกสารงานขาย และ ปิดงานขาย 5.หาพื้นที่ขาย 6.ต่อต่อประชาสัมพันธ์กับ Supplier ได้

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่ขายและประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1.จัดเรียงสินค้าและเติมสินค้า 2.จัดทำเอกสารและยอดขายที่รับผิดชอบ 3.บริหารจัดการงานขายที่รับผิดชอบ 4.ประสานงานกับร้านค้าและบริษัท 5.รายงานผลการติดตามเรื่องสินค้าและยอดขาย 6.ดูาแลและคุมสต็อคสอนค้าห...

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jun 19
6 . พนักงานข้อมูลเอกสารผลิตรับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารในส่วนของงานผลิต - คีย์ข้อมูลลงระบบ M3 ของบริษัท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jun 19
7 . เจ้าหน้าที่นำเข้าสิทธิประโยชน์รับสมัครด่วน !
ประสานงานระหว่างฝ่ายธุรกิจ โรงงาน Shipping และธนาคาร ในการเดินพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้าสินค้า รวบรวมเอกสารต้นทุนสินค้า ค่าใช้จ่าย จัดเตรียมเอกสารใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก ในการทำสิทธิประโยชน์ของบริษัท ฯ ...

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่ FRONT (ญี่ปุ่น)รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตั้งแต่รับทราบความต้องการ, การจัดทำ & ส่งตัวอย่าง, การ TEST จนถึงงาน ACCESORIES, PACKAGING, ORDER, SHIPMENT และ PAYMENT 2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่...

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
9 . เจ้าหน้าที่ Patternรับสมัครด่วน !
- รับงานผลิตสินค้าตัวอย่าง และจัดทำใบ SIZE SPEC และคำนวณ MARK - เตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้าตัวอย่าง - ทำ PATTERN อ่อนเพื่อผลิตสินค้าตัวอย่าง - ตรวจสอบขั้นตอนการเย็บสินค้าตัวอย่าง - นำเสนอรูปแบบ...

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jun 19
  9 Positions      
Sort By 
Disability Jobs