JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  19 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (ลาดพร้าว)
ขับรถรับและส่งให้ผู้บริหาร *ลักษณะการจ้างส่วนตัว (ผู้บริหารพักอยู่ลาดพร้าว ทำงานที่ สีลม)

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
12 Jan 19
2 . พนักงานขับรถ 4 ล้อจัมโบ้ พร้อมเด็กรถ (ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ)
- ขับรถขนส่ง - ขนถ่ายกระจายตามร้าน 7-Eleven - มีเรื่องของเอกสารในการปฏิบัติงาน - มีผู้ช่วยพนักงานขับรถ 1 คน **บริษัทมีค่าที่พักให้

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary 15,000 - 18,000
12 Jan 19
3 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ "วิ่งล่อง" (ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว)
รับสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า จัดส่งสินค้าไปยัง DC ของ 7-11 ต่างๆทั่วประเทศ

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary 20,000 - 25,000 บาท
12 Jan 19
4 . Transport Planning Officer (Sorting Center)
วางแผนเส้นทางการขนส่งประจำวันเพื่อกระจายพัสดุในโครงการ SPEED-D ภายพื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล การรับส่งตามร้าน 7-11 หรือ ที่พักลูกค้า ลดต้นทุนการขนส่ง และสามารถจัดส่งพัสดุได้ทันเวลา ติดตาม แก้ไข ประสานงาน...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามประสบการณ์
12 Jan 19
5 . Transport Operations Manager (Sorting Center)
-ควบคุมการขนส่งพัสดุด้วยรถมอเตอร์ไซค์ ให้ถูกต้องทันเวลา -ควบคุมการคัดแยกกลุ่มพัสดุตามพื้นที่ และเส้นทางที่กำหนด -แก้ไขปัญหาเฉพาะของการขนส่ง -ควบคุมดูแลเอกสารค่าขนส่ง และการจ่ายค่าตอบแทน -จัดทำรายง...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามประสบการณ์
12 Jan 19
6 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
- บริหารจัดการ และสนับสนุนด้านข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงให้คำปรึกษาแก่แผนกวางแผน และแผนกสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ - กำหนด วางแผน และพิจารณาการจัดทำ KPI ของสำนัก ร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
12 Jan 19
7 . Android Application Developer
ออกแบบพัฒนา Mobile Application เพื่อใช้ภายในบริษัท และพัฒนาโปรแกรมต่างๆ โดยใช้ Java , C#.Net

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามตกลง
12 Jan 19
8 . ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์งานบุคคล (HR Strategy Manager)
- วางแผนทิศทางกลยุทธ์งานบุคคล ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร - วางแผนการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถที่จะปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนกำหนดแนวทาง Career Path บุคคลากรในองค์กร - ว...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
12 Jan 19
9 . พนักงานขับรถ 4 ล้อจัมโบ้ พร้อมเด็กรถ (ปทุมธานี-บางบัวทอง)
- ขับรถขนส่ง - ขนถ่ายกระจายตามร้าน 7-Eleven - มีเรื่องของเอกสารในการปฏิบัติงาน

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary 15,000 - 18,000
12 Jan 19
10 . Sales Executive
-เข้าพบลูกค้า และประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพงาน -ติดตามและตรวจสอบการให้บริการให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง -ประสานงานรับทราบความ...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary 20,000 - 30,000
12 Jan 19
11 . ผู้จัดการแผนกพัฒนาคู่ค้าธุรกิจขนส่ง
- สรรหารถผู้ประกอบการร่วมกิจการรายใหม่ - ติดตาม และดูแลเอกสารการทำสัญญา - ประเมินผลการให้บริการรถร่วมกิจการ - ติดตามรายงานการเกิดอุบัติเหตุรถร่วมกิจการประจำเดือน

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
12 Jan 19
12 . นักศึกษาฝึกงาน (ลอจิสติกส์,ทรัพยากรบุคคล,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,นิเทศศาสตร์)
- ลอจิสติกส์ : ฝึกงานในส่วนงานเกี่ยวข้องกับงานขนส่ง คลังสินค้า และ ความปลอดภัย - นิเทศศาสตร์ : บริษัทมีแผนการจัดทำสื่อ VDO - Graphic เกี่ยวกับงานบริษัท - ทรัพยากรบุคคล : ฝึกงานในส่วนงาน สรรหาบุคคลาก...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
12 Jan 19
13 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ พร้อมเด็กรถ (สุราษฎร์ธานี)
- ขับรถขนส่ง - ขนถ่ายกระจายตามร้าน 7-Eleven - มีเรื่องของเอกสารในการปฏิบัติงาน

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary 15,000-20,000
12 Jan 19
14 . Customer Service (ลาดหลุมแก้ว-แยกนพวงศ์)รับสมัครด่วน !
- ให้บริการในรูปแบบ B2C / C2C - รับสายลูกค้าในการติดตามพัสดุต่างๆ และให้ข้อมูลการบริการกับลูกค้า - ลักษณะงาน Inbound-Outbound *ทำงาน จันทร์ - เสาร์ *เป็นพนักงานประจำได้รับสวัสดิการ

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
12 Jan 19
15 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (พระราม 3)
ขับรถรับและส่งให้ผู้บริหาร *ลักษณะการจ้างส่วนตัว (ผู้บริหารพักอยู่พระราม 3 ทำงานที่ สีลม)

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
12 Jan 19
16 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สรรหาว่าจ้าง)
1.วางแผนและออกแบบการใช้ช่องทางการสรรหาบุคลากร 2.ดำเนินการสรรหา คัดเลือก ทั้งสายงาน Office-Operation-Driver 3.เก็บข้อมูลเรื่องอัตรากำลังคน และจัดทำรายงานอัตรากำลังคน

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
12 Jan 19
17 . พนักงานขับรถ หัวลาก (ICD-ลาดกระบัง)
1.ขับรถขนส่งสินค้า 2.รับตู้บรรจุสินค้าส่งตามจุดปลายทาง 3.มีเรื่องของเอกสารในการทำงาน

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary 25,000-40,000 บาท
12 Jan 19
18 . พนักงานคลังสินค้า หลายตำแหน่ง (ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว)
รับสมัครพนักงานคลังสินค้า ประจำคลัง Dynamic Complex ลาดหลุมแก้ว (คลังใหม่) - มั่นคง มีสวัสดิการ มีความก้าวหน้า - หลายตำแหน่ง 1. พนักงานรับสินค้า - ตรวจสอบสินค้าจากผู้มาขนส่ง , ตรวจสอบเอกสารรับสินค...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ฐานค่าแรง 360 บาท/วัน (รวมรายได้ 400-500 บาท/วัน)
12 Jan 19
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการสัญญา
-ประสานงานกับหน่วยงานกฎหมาย เพื่อเการจัดทำสัญญาใหม่ ,ต่อสัญญา ,จัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญา -จัดทำบันทึกขออนุมัติต่าง ๆ -ดูแลเรื่องการเบิกจ่าย/นำส่งเสื้อพนักงาน และดำเนินการส่งสต็อกเสื้อให้หน่วยงานบัญช...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary 15,000 - 23,000
12 Jan 19
  19 Positions      
Sort By 
Disability Jobs