JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . Data Analysis (มีประสบการณ์)
● วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ● ดึงข้อมูลยอดขายจากระบบข้อมูลต่างๆ เพื่อทำ Report สรุปผลและจัดทำรายงานผลสำรวจ ● คีย์ข้อมูลยอ...

บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด
1 Position
Salary 18,000-23,000
13 Sep 19
2 . พนักงานบัญชี
● ได้รับQT+CM+PO+Plan จากทีมงาน และ ปั๊มApproval ● ส่งเอกสารการเบิก Adv.และค่าใช้จ่ายของทีม ตาม Job Control ทุกวันพุธ ● เตรียมสัญญาจ้าง และใบค่าแรง เพื่อใช้ในวันอบรมงาน ● ตรวจเอกสารการ Clear Adv....

บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด
2 Position
Salary 13,000-17,000
13 Sep 19
3 . Project Manager (PC)
1.วางแผน / พัฒนาบุคลากรในทีม ให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน และมีคุณภาพตามตำแหน่งงานที่ได้รับ 2.ให้คำแนะนำ/ปรึกษากับทีมงาน assistant pm / supervisor เมื่อเกิดปัญหา และควบคุมดูแลติดตามผลการทำงานในภ...

บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด
1 Position
Salary 30,000-50,000
13 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่จัดอีเว้นท์รับสมัครด่วน !
-ประสานงาน/จัดการ เกี่ยวกับรายละเอียดในการ ติดตั้งและรื้อถอน โครงสร้าง เวที ส่วนตกแต่ง และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานให้ถูกต้องและเรียบร้อย -สามารถควบคุมดูแลความเรียบร้อยหน้างานได้เป็นอย...

บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด
8 อัตรา
Salary 12,000-15,000 มีค่าเดินทางอีก 3,000
13 Sep 19
5 . Creativeรับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับทีมงาน ปฎิบัติตามข้อกำหนดที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - ออกแบบและวางแผนกลยุทธ์ ทางการตลาดสำหรับ Project ที่ได้รับมอบหมาย - หาข้อมูล /ช่วยเหลือสนับสนุน และนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมให...

บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
13 Sep 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs