JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  8 Positions      
Sort By 
1 . Sales Manager (E-Commerce)รับสมัครด่วน !
1. บริหารงาน ด้านการขายสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce (Marketplace,B2C,e-retailer) 2.วางแผนแคมเปญ โปรโมชั่น และกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาช่องทางการขาย 3.บริหารจัดการ เพื่อให้ยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว...

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า รับสมัครด่วน !
1. checkรายการของเข้า-ออกประจำวัน 2. รับของเข้า - จ่ายของออก 3. คีย์ข้อมูล การรับเข้า / จ่ายออกRM ในระบบ ตัด Stock RM 4. นับสต๊อกประจำเดือน / ปี 5. ติดต่อประงานกับหน่วยงานที่เกียวข้อง ส่งเอกสารให...

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
3 . QC Incoming Raw Material /Packaging (Excutive)รับสมัครด่วน !
1.งานตรวจสอบรับเข้า Raw Material - ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ,ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด Packaging - ตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามมา...

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
4 . หัวหน้าแผนกผลิต รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ คน กำลังการผลิต บาท/ชิ้น 2. ควบคุมกระบวนการผลิต ผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน (Yield) 3. ควบคุมการใช้ เก็บวัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน 4. ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำห...

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
5 . Sale & Marketing Online Supervisorรับสมัครด่วน !
-วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งขัน เพื่อพัฒนา สร้างสรรค์ วางแผนแนวทางการ--พัฒนาเครื่องมือการตลาดออนไลน์ให้กับแบรนด์สินค้า -กำหนดกลยุทธ์ในการขาย เพิ่มช่องทางการโฆษณา การทำ Promotion ผ่านทาง Social Media ต่าง...

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศตามกระบวนการของฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 2.จัดทำเอกสารตั้งแต่รับออเดอร์ จนถึง กระบวนการส่งมอบสินค้า 3.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
7 . Marketing Manager (Consumer Product )รับสมัครด่วน !
การวางแผนกลยุทธการของผลิตภัณฑ์ 1.วางแผนกลยุทธ์ Product strategy 2.นำเสนอและจัดทำโครงการแผนปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ 3.วางแผนและนำเสนอการบริการงบประมาณ 4.วางแผนและประสานงานร่วมกับ...

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
8 . Export Sale & Marketing Supervisorรับสมัครด่วน !
1.หาลูกค้ารายใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของฝ่ายขายและการตลาด 2.ดูแล ติดตามลูกค้าเก่าเพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนงาน และเป้าหมายของฝ่ายขายแ...

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
  8 Positions      
Sort By 
Disability Jobs