JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . Senior Application Support
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าและสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้เบื้องต้น 2.อธิบายและให้ความช่วยเหลือลูกค้าเบื้อนต้นในการวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาเกี่ย...

Anywhere 2 go Co., Ltd.
1 Position
Salary 30,000 -45,000
22 Aug 19
2 . Sales (Business Representative)
• รับผิดชอบงานขายให้ยอดขายดำเนินไปตามเป้าหมายและแผนของบริษัท ที่วางไว้ • ขายสินค้าและบริการให้ได้ยอดขายตามเป้าที่กำหนดไว้เป็นรายปี • ดูแลกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัทให้คงอยู่กับบริษัทโดยให้บริการและก...

Anywhere 2 go Co., Ltd.
2-5 Position
Salary 20,000 - 30,000 บาท
22 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ (Claim Call - Center Agent)รับสมัครด่วน !
- บริการรับแจ้งและประสานงานการเกิดอุบัติเหตุทางโทรศัพท์ - แจ้งงานอุบัติเหตุต่อให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ (Surveyor) เพื่อไปดำเนินการตรวจสอบ - ให้คำแนะนำผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือลูกค้าเพื่อแก้ไขส...

Anywhere 2 go Co., Ltd.
20 Position
Salary รายได้รวม 15,000+ (เงินเดือน 13,000 - 16,000++ เบี้ยขยัน + ค่ากะ + ไม่รวม OT 1,500 - 2,500+)
22 Aug 19
4 . UX/UI Designer
- ออกแบบ Website Design, Mobile Application - สามารถออกแบบ UI/UX ได้ดี - มีความเข้าใจใน UX/UI สามารถบอกจุดประสงค์ต่างๆในการออกแบบได้ - สามารถนำ Design มาทำ HTML,CSS

Anywhere 2 go Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
5 . Inspection and Service Assistance Call-Center
- บริการตอบข้อซักถาม ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือเบื้องต้นกับลูกค้าทางโทรศัพท์ - รับประสานงานรับแจ้งงานตรวจสภาพรถยนต์และรับแจ้งงานรถเสียฉุกเฉิน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดเก็บอัพเดทบันทึกข้...

Anywhere 2 go Co., Ltd.
5 Position
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs