JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขาย งานโครงการ / ขายเคมี / สีอุตสาหกรรมรับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้ากลุ่มที่รับผิดชอบ - วางแผนการขายและดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - รายงานตัวเลข และสรุปยอดขาย - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าก่อน และหลังการขายเป็นอย่างดี - สร้างความสัมพันธ์อันดี...

บริษัท ไมเนอร์ โคทติ้ง จำกัด
10 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
2 . ผู้ช่วยนักเคมี / ผู้ช่วย R&Dรับสมัครด่วน !
- ผู้ช่วยนักเคมี ปฎิบัติงานในห้อง LAB - เตรียมตัวอย่างสี, ทินเนอร์ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆตามสูตรที่บริษัทจัดให้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. *****ปฏิบัติงานที่...

บริษัท ไมเนอร์ โคทติ้ง จำกัด
5 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs