JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  3 Positions      
Sort By 
1 . Web Programmer [MRT พระราม9]รับสมัครด่วน !
- พัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Web Application ด้วย PHP หรือ ASP.NET - ออกแบบฐานข้อมูล MS SQL Server, Oracle ตามที่ได้รับมอบหมาย - ออกแบบ UX/UI ให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้งาน - พัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อกับอุปก...

บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด
3 Position
19 Jun 19
2 . System Analyst [MRT พระราม9]รับสมัครด่วน !
- แนะนำและวางแผนงานการนำระบบงานไปใช้กับธุรกิจแต่ละประเภท - จัดทำเอกสารนำเสนอระบบงานอาทิเช่น SRS, DFD, และ ERD - แนะนำและต่อต่อสั่งซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับระบบงาน - ติดตามงานและผสานงานกับที...

บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด
3 Position
19 Jun 19
3 . Software Implement & Support [สำนักงานใหญ่]รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานร่วมกับโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาโปรแกรมในการวิเคราห์และหาสาเหตุข้อผิดพลาดของโปรแกรม - จัดทำคู่มือการใช้และจัดอบรมการใช้งานให้แก่ลูกค้า - ทำรายการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามความต้องการของ...

บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด
2 Position
19 Jun 19
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs