JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  15 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่แผนงานขนส่งสินค้าทางอากาศ
-ดูแลการจองระวางกับทางสาบการบิน -ดูแลในส่วนงานเอกสารของแผนก ยกตัวอย่าง (Rate Sheet , ISO) -ติดต่อและติดตามเกี่ยวกับสินค้าที่ได้ทำการส่งออกไปแล้วว่าปลายทางได้ออกไปครบตามที่จองระวางกับทางสายการบินไว้ห...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary 14,000 - 16,000 บาท
20 Sep 18
2 . International Marketing Support (China)
-ประสานงานระหว่าง CTI กับ Agency ที่ประเทศจีน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Sep 18
3 . พนักงานอบรมการขับรถบรรทุก
-อบรมและสอนการขับรถบรรทุกอย่างถูกวิธีแก่พนักงานขับรถบรรทุก -วางแผนการฝึกอบรมภายในหน่วยงานขนส่งทางรถบรรทุกให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท -ประเมินผลและวัดผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม -นำเสนอแนวทา...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Sep 18
4 . เจ้าหน้าที่บริหารจัดรถขนส่ง
-ดูแลงานด้านจัดรถรับ-ส่ง สินค้า -ควบคุมอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงตามแผนงานและความเหมาะสม -รักษามาตรฐานคุณภาพของการขนส่ง -จัดทำการตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอลล์ของพนักงานขับรถ -จัดทำแผนผังการจัดวางสินค้าใน...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Sep 18
5 . ผู้จัดการแผนกบริหารจัดการรถขนส่ง
-นำเสนอโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบต่างๆของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล -บริหารจัดการเกี่ยวกับระบบการใช้รถร่วมและควบคุมปริมาณการใช้รถร่วมให้เป็นไปตามแผนงาน -บริหาร...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Sep 18
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานขาย รับเรื่องและความต้องการ จากผู้รับบริการ พร้อมประสานกับพนักงานขาย - จัดทำ Quotation (Freight or Customs Clearance) - ติดต่อประสานงานกับ Overseas Agent - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบห...

CTI Logistics Co., Ltd.
2 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Sep 18
7 . Sales Executive
-ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอการขาย -สร้างรายได้ให้กับบริษัท -จัดทำใบเสนอราคาและสรุปการขายลงใน shipping expense -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Sep 18
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
- คีย์ข้อมูลเอกสารทางบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี ใบเรียกเก็บเงินจากลูกค้า - ตรวจสอบเอกสาร จัดชุดเอกสารต่างๆ ของงานบัญชี - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

CTI Logistics Co., Ltd.
2 Position
Salary 14,000 - 16,000 บาท
20 Sep 18
9 . ผู้จัดการบัญชีรับสมัครด่วน !
- ประจำที่บริษัทต่างๆ ในเครือ CTI ซึ่งมีอยู่หลายที่ เช่น วิภาวดีรังสิต, พระราม 3, พระราม 4, อาคาร CTI โดยพิจารณาจากความเหมาะสม และความสะดวกในการเดินทางของผู้สมัคร - ตรวจสอบการบันทึกและวิเคราะห์รายงาน...

CTI Logistics Co., Ltd.
2 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Sep 18
10 . Programmerรับสมัครด่วน !
-ออกแบบและเขียนโปรแกรมตามความต้องการขององค์การ -จัดทำเอกสารการ Data Flow -จัดเก็บ Source Code -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Sep 18
11 . Sales Managerรับสมัครด่วน !
บริษัท พรีเมียร์ ไลท์ติ้ง โซลูชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจขายหลอดไฟ LED แบรนด์ต่างๆ ให้กับลูกค้าองค์กร โรงแรม โรงงาน ร้านอาหาร และอื่นๆ รายละเอียดงาน -พัฒนาการขายและส่งเสริมการตลาด -วางแผนการขายและรายง...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary 60,000 -80,000 + Commission
20 Sep 18
12 . Project coordinatorรับสมัครด่วน !
- To be attached with Project Manager (if needed ) for visiting customer and / or meeting with customer. - To cooperate with Project Manager in accordance with daily/weekly/monthly/yearly activities ...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Sep 18
13 . Senior IT Supportรับสมัครด่วน !
- ติดตั้ง แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ โปรแกรมพื้นฐาน และ ระบบงานของบริษัท - วิเคราะห์ ซ่อมแซม หรือ เปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทำบันทึกประวัติการ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ IT - ตร...

CTI Logistics Co., Ltd.
2 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
20 Sep 18
14 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
-จัดทำรายงานการประชุมและตารางการประชุม -นำเสนอเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติ -จองตั๊วเครื่องบิน ที่พัก และสรุปรายละเอียดการเดินทางให้ผู้บริหาร -ร่างเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหม...

CTI Logistics Co., Ltd.
2 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Sep 18
15 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศรับสมัครด่วน !
-ประสานงานระหว่างลูกค้าในประเทศกับตัวแทนต่างประเทศ -ประสานงานระหว่างลูกค้าต่างประเทศกับทีมปฏิบัติการในบริษัท -เรียบเก็บ Invoice จากลูกค้า -ติดตามงานกับแผนกต่างๆ ในองค์กร -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Sep 18
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs