JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . Import - Air Freight Supervisorรับสมัครด่วน !
-ประสานงานและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ของกรมศุลกากร เพื่อนำสินค้าออกจากอารักขา และนำส่งมอบให้ลูกค้า -ทำการ Advance ค่าภาษี ค่า Freight เพื่อดำเนินการชำระภาษีให้ลูกค้า ตามอัตราภาษีตามที...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
21 Feb 19
2 . พนักงานขนถ่ายสินค้าในคลัง (สุวรรณภูมิ,ดอนเมือง)รับสมัครด่วน !
-ขนถ่ายสินค้าส่งออกให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ทันตามกำหนดเวลา และมีประสิทธิภาพ -จัดลงและโหลดสินค้าตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย -ดูแลอุปกรณ์การใช้งานในการขนถ่ายสินค้า -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

CTI Logistics Co., Ltd.
5 Position
Salary 10,000 ไม่รวมรายได้อื่นๆ
21 Feb 19
3 . Customer Service Truckingรับสมัครด่วน !
-บันทึกข้อมูลลงในระบบ TMS -ดูแลและปรับปรุงข้อมูลระบบ TMS รวมถึงการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล -จัดทำและติดตามงานใบอนุญาตทั้งรถยนต์และพนักงานขับรถ -จัดทำเอกสารต่างๆ ตามระบบ Q Mark -ตรวจสอบระบบเอ...

CTI Logistics Co., Ltd.
2 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
21 Feb 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-จัดทำใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินลูกค้า (Invoice) -จัดทำเอกสารการจ่ายเงิน -จัดเก็บเอกสารด้านBilling -ป้อนข้อมูลเอกสารJob Clearanceเข้าระบบ และพิมพ์รายงานประจำวัน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -ต้องมาส...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary 15,000 - 16,000
21 Feb 19
5 . พนักงานตรวจเช็คสินค้ารับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คสินค้าขาเข้า-ขาออก ตามเอกสารใบขนสินค้า Invoice Packing list - ดูแลการจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบและเป็นไปตามพื้นที่ที่กำหนด - ประสานงานกับแผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์ในการรับแจ้งงานขาเข้าเเละข...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary 13,000 - 15,000 บาท
21 Feb 19
6 . เจ้าหน้าที่การเงิน
-จัดทำเช็ครับ-จ่ายเงิน -ควบคุมเงินสดย่อย -ตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย -จัดทำรายงานการเก็บเงินประจำวัน -ตรวจเช็ครายงานทางการเงินของธนาคาร -รายงานการเก็บเงินประจำวัน -ร่วมให้คำแนะนำและพัฒนาสายงาน ...

CTI Logistics Co., Ltd.
2 Position
Salary 15,000 - 20,000 บาท
21 Feb 19
7 . พนักงานขับรถส่งสินค้า ( 4 ล้อ, 6 ล้อ, หัวลาก)
- ขับรถส่งสินค้าเพื่อการพาณิชย์ด้วยความปลอดภัยตามกฎระเบียบจราจร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีหลายสำนักงานให้เลือกลงได้ (นวนคร,ดอนเมือง, สุวรรณภูมิ, พระราม 4)

CTI Logistics Co., Ltd.
6 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
21 Feb 19
8 . เจ้าหน้าที่อาวุโสบัญชีรับสมัครด่วน !
ประจำที่ CTI Food Supply ในเครือ CTI ข้างโลตัสพระราม 4 Senior accounting GL & Fix assets - Reconcile Asset, Liability, Equity as GL balance - Submit all tax report as the revenue dept. require - ...

CTI Logistics Co., Ltd.
3 Position
Salary 20,000 - 30,000 บาท
21 Feb 19
9 . Sales Executive
-ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอการขาย -สร้างรายได้ให้กับบริษัท -จัดทำใบเสนอราคาและสรุปการขายลงใน shipping expense -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

CTI Logistics Co., Ltd.
3 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
21 Feb 19
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
- คีย์ข้อมูลเอกสารทางบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี ใบเรียกเก็บเงินจากลูกค้า - ตรวจสอบเอกสาร จัดชุดเอกสารต่างๆ ของงานบัญชี - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

CTI Logistics Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 14,000 - 15,000 บาท
21 Feb 19
11 . International Business Development Managerรับสมัครด่วน !
-เพิ่มยอดขายให้กับแผนกและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับประเทศคู่ค้า เพือเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท -ดูแลรับผิดชอบงบประมาณของแผนกให้เป็นไปตามแผน เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของแผนกให้อยู่ในวงเงินที่กำหนด -กำกับดูแล ใ...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
21 Feb 19
12 . ผู้จัดการบัญชีรับสมัครด่วน !
- โดยประจำที่ CTI และบริษัทต่างๆ ในเครือ CTI ซึ่งมีอยู่หลายที่ เช่น วิภาวดีรังสิต, พระราม 3, พระราม 4 โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและความสะดวกในการเดินทางของผู้สมัคร - ตรวจสอบการบันทึกและวิเคราะห์รายงาน...

CTI Logistics Co., Ltd.
2 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
21 Feb 19
13 . Project coordinatorรับสมัครด่วน !
*Working at Hitech AJ Holding Co,.Ltd. (ในเครือ CTI Logistics)* - To be attached with Project Manager (if needed ) for visiting customer and / or meeting with customer. - To cooperate with Project M...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
21 Feb 19
14 . Senior IT Supportรับสมัครด่วน !
- ติดตั้ง แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ โปรแกรมพื้นฐาน และ ระบบงานของบริษัท - วิเคราะห์ ซ่อมแซม หรือ เปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทำบันทึกประวัติการ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ IT - ตร...

CTI Logistics Co., Ltd.
2 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
21 Feb 19
15 . Executive Secretaryรับสมัครด่วน !
*ปฏิบัติงานที่บริษัท ไฮเทค เอเจ โฮลดิ้ง จำกัด อาคาร CTI ชั้น 15 (บริษัทในเครือ CTI Group)* - จัดทำรายงานการประชุมและตารางการประชุม - นำเสนอเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติ - จองตั๊วเครื่องบิน ที่พัก และสร...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
21 Feb 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs