JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  15 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่พิธีการศุลกากรทางเรือรับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานลูกค้า -คีย์ใบขนสินค้าขาเข้า -จัดชุดเอกสาร Completed set ให้ลูกค้า -Scan เอกสาร Completed set เข้าระบบ Record CTI -เปิด Jobในระบบ Sysfreight, -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary 15,000 - 16,000 บาท
20 Jul 18
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส รับสมัครด่วน !
- ประจำที่บริษัทต่างๆ ในเครือ CTI ซึ่งมีอยู่หลายที่ เช่น วิภาวดีรังสิต, พระราม 3, พระราม 4, อาคาร CTI โดยพิจารณาจากความเหมาะสม และความสะดวกในการเดินทางของผู้สมัคร - ตรวจสอบการบันทึกและวิเคราะห์รายงาน...

CTI Logistics Co., Ltd.
2 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Jul 18
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
-จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ -จัดทำประสานงาน เรื่อง อบรมดับเพลิงและอพยบหนีไฟประจำปี พร้อมทั้งจัดส่งทำรายงานผลการฝึกซ้อม -ประสานงาน และตรวจสอบผู้รับเหมาใน...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Jul 18
4 . ผู้จัดการบัญชีรับสมัครด่วน !
- ประจำที่บริษัทต่างๆ ในเครือ CTI ซึ่งมีอยู่หลายที่ เช่น วิภาวดีรังสิต, พระราม 3, พระราม 4, อาคาร CTI โดยพิจารณาจากความเหมาะสม และความสะดวกในการเดินทางของผู้สมัคร - ตรวจสอบการบันทึกและวิเคราะห์รายงาน...

CTI Logistics Co., Ltd.
2 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Jul 18
5 . Programmerรับสมัครด่วน !
-ออกแบบและเขียนโปรแกรมตามความต้องการขององค์การ -จัดทำเอกสารการ Data Flow -จัดเก็บ Source Code -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary 25,000
20 Jul 18
6 . Manager of Programmer / Developer / Software Engineerรับสมัครด่วน !
-Responsible for gathering and analysis requirement. -Design and Develop Web App and Mobile App. -Design database algorithm. -Responsible to verify and test product under requirement -Create docum...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary Negotiate
20 Jul 18
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
-จัดหา Supplier, เจรจาต่อรองราคาสินค้า, ดูแลสัญญาสินค้าและบริการ -จัดทำ ตรวจสอบใบจัดซื้อ PO และติดตามการส่งมอบจาก Supplier -จัดทำรหัสทรัพย์สินที่จัดซื้อมา -จัดทำรายงานการจัดซื้อของแต่ล่ะบริษัท -ใ...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Jul 18
8 . Sales Managerรับสมัครด่วน !
บริษัท พรีเมียร์ ไลท์ติ้ง โซลูชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจขายหลอดไฟ LED แบรนด์ต่างๆ ให้กับลูกค้าองค์กร โรงแรม โรงงาน ร้านอาหาร และอื่นๆ รายละเอียดงาน -พัฒนาการขายและส่งเสริมการตลาด -วางแผนการขายและรายง...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary 60,000 -80,000 + Commission
20 Jul 18
9 . Project coordinatorรับสมัครด่วน !
- To be attached with Project Manager (if needed ) for visiting customer and / or meeting with customer. - To cooperate with Project Manager in accordance with daily/weekly/monthly/yearly activities ...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Jul 18
10 . Senior IT Supportรับสมัครด่วน !
- ติดตั้ง แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ โปรแกรมพื้นฐาน และ ระบบงานของบริษัท - วิเคราะห์ ซ่อมแซม หรือ เปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทำบันทึกประวัติการ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ IT - ตร...

CTI Logistics Co., Ltd.
2 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
20 Jul 18
11 . ช่างอาคาร (พระราม3)รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบอิเล็คทรอนิกภายในอาคาร -จัดทำรายงานและบันทึกการตรวจ หรือบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมระบบและอุปกรณ์ที่ติดตั้งสำหรับใช้งานใน...

CTI Logistics Co., Ltd.
2 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการ์ของผู้สมัคร
20 Jul 18
12 . Officer Assistant to Deputy Chief Executive (เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยรองประธานบริษัท)รับสมัครด่วน !
-จัดทำรายงานการประชุมและตารางการประชุม -นำเสนอเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติ -จองตั๊วเครื่องบิน ที่พัก และสรุปรายละเอียดการเดินทางให้ผู้บริหาร -ร่างเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหม...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary 25,000 - 35,000
20 Jul 18
13 . HR Managerรับสมัครด่วน !
วางแผน ควบคุม และติดตามงานสรรหาว่าจ้าง งานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานแรงงานสัมพันธ์ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล และสร้า...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
20 Jul 18
14 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศรับสมัครด่วน !
-ประสานงานระหว่างลูกค้าในประเทศกับตัวแทนต่างประเทศ -ประสานงานระหว่างลูกค้าต่างประเทศกับทีมปฏิบัติการในบริษัท -เรียบเก็บ Invoice จากลูกค้า -ติดตามงานกับแผนกต่างๆ ในองค์กร -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Jul 18
15 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
-ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร -ช่วยงานด้านเอกสารในระหว่างวัน เช่น ถ่ายเอกสาร ส่งเอกสารภายใน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary 13,000 - 16,000
20 Jul 18
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs