JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  15 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขับรถส่งสินค้า ( 4 ล้อ, 6 ล้อ, หัวลาก)
- ขับรถส่งสินค้าเพื่อการพาณิชย์ด้วยความปลอดภัยตามกฎระเบียบจราจร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีหลายสำนักงานให้เลือกลงได้ (นวนคร,ดอนเมือง, สุวรรณภูมิ, พระราม 4)

CTI Logistics Co., Ltd.
6 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
16 Nov 18
2 . Senior HR Managerรับสมัครด่วน !
-กำหนดแผนงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้ง HRD และ HRM ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัท -วางแผนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความต้องการของบริษัท...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
16 Nov 18
3 . Account Controller & Analysis Officer
- ตรวจสอบการบันทึกและวิเคราะห์รายงานทางบัญชี และรายงานต่างๆ - จัดทำแบบภาษีต่างๆ ประจำเดือน, งบทดลอง และรายการปรับปรุงทางบัญชี - แก้ไขปัญหาและประสานงานกับลูกค้า, เจ้าหนี้, กรมสรรพากร, หน่วยงานราชการอ...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
16 Nov 18
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- รับวางบิลและตรวจสอบเอกสารการซื้อสินค้าและบริการ - จัดเตรียมเอกสารการจ่ายชำระเงินให้ตรงรอบการจ่าย - สรุปรายงานการจ่ายเงิน และส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ - ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และจัดรา...

CTI Logistics Co., Ltd.
2 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
16 Nov 18
5 . International Marketing Support (China)
-ประสานงานระหว่าง CTI กับ Agency ที่ประเทศจีน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
16 Nov 18
6 . พนักงานอบรมการขับรถบรรทุก
-อบรมและสอนการขับรถบรรทุกอย่างถูกวิธีแก่พนักงานขับรถบรรทุก -วางแผนการฝึกอบรมภายในหน่วยงานขนส่งทางรถบรรทุกให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท -ประเมินผลและวัดผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม -นำเสนอแนวทา...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
16 Nov 18
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานขาย รับเรื่องและความต้องการ จากผู้รับบริการ พร้อมประสานกับพนักงานขาย - จัดทำ Quotation (Freight or Customs Clearance) - ติดต่อประสานงานกับ Overseas Agent - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบห...

CTI Logistics Co., Ltd.
2 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
16 Nov 18
8 . Sales Executive
-ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอการขาย -สร้างรายได้ให้กับบริษัท -จัดทำใบเสนอราคาและสรุปการขายลงใน shipping expense -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

CTI Logistics Co., Ltd.
3 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
16 Nov 18
9 . เจ้าหน้าที่พิธีการศุลกากรทางเรือรับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานลูกค้า -คีย์ใบขนสินค้าขาเข้า -จัดชุดเอกสาร Completed set ให้ลูกค้า -Scan เอกสาร Completed set เข้าระบบ Record CTI -เปิด Jobในระบบ Sysfreight, -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary 15,000 - 16,000 บาท
16 Nov 18
10 . ผู้จัดการบัญชีรับสมัครด่วน !
- ประจำที่บริษัทต่างๆ ในเครือ CTI ซึ่งมีอยู่หลายที่ เช่น วิภาวดีรังสิต, พระราม 3, พระราม 4, อาคาร CTI โดยพิจารณาจากความเหมาะสม และความสะดวกในการเดินทางของผู้สมัคร - ตรวจสอบการบันทึกและวิเคราะห์รายงาน...

CTI Logistics Co., Ltd.
2 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
16 Nov 18
11 . Project coordinatorรับสมัครด่วน !
- To be attached with Project Manager (if needed ) for visiting customer and / or meeting with customer. - To cooperate with Project Manager in accordance with daily/weekly/monthly/yearly activities ...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
16 Nov 18
12 . Senior IT Supportรับสมัครด่วน !
- ติดตั้ง แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ โปรแกรมพื้นฐาน และ ระบบงานของบริษัท - วิเคราะห์ ซ่อมแซม หรือ เปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทำบันทึกประวัติการ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ IT - ตร...

CTI Logistics Co., Ltd.
2 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
16 Nov 18
13 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงานการประชุมและตารางการประชุม - นำเสนอเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติ - จองตั๊วเครื่องบิน ที่พัก และสรุปรายละเอียดการเดินทางให้ผู้บริหาร - ร่างเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - งานอื่นๆตามที่ได้รับ...

CTI Logistics Co., Ltd.
2 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
16 Nov 18
14 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศรับสมัครด่วน !
-ประสานงานระหว่างลูกค้าในประเทศกับตัวแทนต่างประเทศ -ประสานงานระหว่างลูกค้าต่างประเทศกับทีมปฏิบัติการในบริษัท -เรียบเก็บ Invoice จากลูกค้า -ติดตามงานกับแผนกต่างๆ ในองค์กร -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
16 Nov 18
15 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
-ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร -ช่วยงานด้านเอกสารในระหว่างวัน เช่น ถ่ายเอกสาร ส่งเอกสารภายใน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary 13,000 - 16,000 ไม่รวมOT
16 Nov 18
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs