JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . Project coordinator
-ติดตามงานที่ได้รับจากผู้บริหาร -ทำProject ใหม่ๆเสมอจากผู้บริหาร -ทำสรุปเเละนำเสนอเเต่ละโครงการให้กับผู้บริหาร -ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร -อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
2 . Qc รับสมัครด่วน !
-ควบคุมเเละตรวจสอบคุณภาพของที่พักอาศัยให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท -ตรวจสอบคุณภาพบ้านให้ไม่มีการชำรุด เสียหาย หรือมี Defect ต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ -จัดทำรายงานสรุปผลประจำเดือนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
6 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการตลาด/ฝ่ายก่อสร้าง/ฝ่ายพัฒนาระบบ
-ประสานงายภายในองค์กรระหว่างฝ่ายที่ได้รับมอบหมายกับส่วนกลาง -ติดตามผลงาน/รายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชา -คีย์ข้อมูลเอกสารต่างๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนถึงผู้บังคับบัญชา -สรุปรายงานผลของเเต่ล...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
-ศึกษาเส้นทางในการตั้งป้ายโฆษณา -ทำแผนที่เส้นทาง -วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า -ทำสัญญาในการติดตั้งป้ายโฆษณากับหน่วยงานหรือเจ้าของสถานที่ -ประสานงานระหว่างสำนักงานกับโครงการที่รับผิดชอบ -สรุปรายงานเสนอผู...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำรายการบันทึกบัญชี (รายรับ - รายจ่าย) - ดูแลจัดเรียง จัดเก็บเอกสารทางบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเตรียมเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร - อัพเดตข้อมูลก่อสร้าง และข้อมูลฝ่ายขายประจำเดือน ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
6 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jun 19
6 . หัวหน้าวิศวกรประเมินราคา/หัวหน้าวิศวกรโครงสร้าง/เจ้าหน้าที่วิศวกรสำนักงานรับสมัครด่วน !
-จัดทำ BOQ ถอดเเบบ ประมาณราคาเเละคำนวณต้นทุนที่ใช้จ่าย -ตรวจสอบการต้นทุนก่อสร้างเเละปริมาณงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเเบบที่รับการอนุมัติ -วิเคราะห์เเละนำเสนอตัวเลขประมาณการลงทุนของโครงการ -อื่นๆที่ได้...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jun 19
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย / หัวหน้าฝ่ายขาย (ปทุมธานี/ระยอง/ชลบุรี)
- รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง รวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อทำสัญญา และการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า - รับผิดชอบยอดขายโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ให้คำแนะนำ และพาลูกค้า...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jun 19
8 . พนักงานการตลาด / หัวหน้างานการตลาด (กรุงเทพฯ/ตะวันออก)รับสมัครด่วน !
ระดับพนักงาน ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สาขาการตลาด ระดับหัวหน้างาน **** มีประสบการณ์ตรง สายงานการตลาด ธุรกิจอสังหาฯ -กำหนดกลยุทธ์ /เป้าหมาย เเละวางเเผนระยะสั้นเเละระยะยาว -จัดทำข้อมูลเเละวิเคราะห์ทา...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jun 19
9 . โฟร์แมน (Foreman)/วิศวกรโยธา /Landscape (ชลบุรี/ระยอง/ปทุมธานี)
- วางแผนกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างบ้าน - วางแผนกำหนดระยะเวลาของการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ล่วงหน้า - ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้างทั้งหมด - ตรวจเช็คมาตรฐานของงานก่อสร้างทั้งหมด - กำหนด และวางแผนงาน...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jun 19
10 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
- ทำเงินเดือนมาก่อน จะได้รับการพิจารณาพิเศษ - จัดทำเอกสารต่างๆ ในสายงานทรัพยากรมนุษย์ - ร่วมวางแผน Manpower กับผู้บริหารภายในองค์กร - คัดเลือกผู้สมัคร จาก resume / เพิ่มช่องทางการสรรหาผู้สมัคร ฯลฯ ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jun 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs