JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจนับ แผนกวางแผน
1. ควบคุมสต๊อกสินค้า 2. ตรวจนับสินค้า เข้า - ออก และสินค้าคงเหลือ 3. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า เข้า – ออก 4. ประสานงานกับแผนกต่างๆภายในองค์กร 5. ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพทำงานตามระบบที่บริษัทวางไว้อ...

บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ สตีล (อึ้งเชียงหมง) จำกัด
Salary 11,000 - 16,000 บาท
17 Sep 19
2 . Sales Support
-ประสานงานธุรการแก่ฝ่ายขายเพื่อสนับสนุนการขาย -รับOrderจากลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆและประสานงานกับพนักงานขายเพื่อให้ฝ่ายขายจัดทำใบเสนอราคา -ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้ากรณีมีลูกค้าขอคำปรึกษา -จัดทำรายงานขายเพ...

บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ สตีล (อึ้งเชียงหมง) จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-18,000 บาท
17 Sep 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs