JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกร, ช่างบริการ-ซ่อมบำรุง
*วิศวกร ช่างบริการและซ่อมบำรุง เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000+
19 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่รายงานผลตรวจวัดและมาตรการ
- จัดทำรายงานผลตรวจวัดให้กับลูกค้าตามเป้าหมายที่กำหนด - ให้คำปรึกษากับลูกค้าตามหลักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 Jun 19
3 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ภาคสนาม)รับสมัครด่วน !
ออกภาคสนามเพื่อติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด อาทิเช่น เครื่องวัดเสียง แสง ความร้อน ฝุ่น แก๊ส ฯลฯ ควบคุมทีมให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่การตลาด/Technical Sales/นักวิชาการสิ่งแวดล้อมประสานงานลูกค้ารับสมัครด่วน !
-จัดทำข้อเสนองานตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม -วิเคราะห์และค้นหาลูกค้าในกลุ่มงานที่เหมาะสมกับบริษัท -ให้ข้อมูลลูกค้าทางด้านงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม -มีทักษะในการนำเสนอ และปิดการขาย -จัดทำโปรโมชั่น อบรม สัม...

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jun 19
5 . ผู้จัดการฝ่ายรายงานผล/ผู้จัดการฝ่ายภาคสนาม/นักวิชาการชำนาญการณ์
-ควบคุม ตรวจสอบ พนักงานในสายงานบังคับบัญชา ให้มีประสิทธิภาพ -ควบคุมการทำงานให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้ -ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ ISO 17025 และมีขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด -จ...

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jun 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs