JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่รายงานผลตรวจวัดและมาตรการ
- จัดทำรายงานผลตรวจวัดให้กับลูกค้าตามเป้าหมายที่กำหนด - ให้คำปรึกษากับลูกค้าตามหลักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 Mar 19
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
บันทึกบัญชีลง Express ปิดยอดรายเดือน กระทบยอดเงิน

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 Mar 19
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด/ประสานงานขาย/Sales Engineerรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์และค้นหาลูกค้าในกลุ่มงานที่เหมาะสมกับบริษัท - มีทักษะในการนำเสนอ และปิดการขาย - จัดทำโปรโมชั่น อบรม สัมมนา นิทรรศการ ส่งเสริมการขาย

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Mar 19
4 . ผู้จัดการฝ่ายรายงานผลตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
-ควบคุม ตรวจสอบ ให้รายงานผลมีความถูกต้องสมบูรณ์ -ควบคุมให้รายงานแล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา -ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ ISO 17025 และมีขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด -จัดการฝึกอบร...

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Mar 19
5 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องของลูกค้า - วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจวัดขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุม แก้ไขปัญหา ให้งานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ - พัฒนาบุคคลากร ภายในฝ่ายให้ปฏิบัติงานไ...

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Mar 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs