JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  4 Positions      
Sort By 
1 . PC / BA / พนักงานแคชเชียร์
ตำแหน่งพนักงาน PC/พนักงานขาย - ดูแลยอดขายของผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง - ให้คำแนะนำสินค้าและบริการแก่ลูกค้า - ดูแลความเรียบร้อยของสาขา - ควบคุมสต๊อกสินค้าภายในสาขา - มีประสบการณ์ในการขาย ตำแหน่งแ...

บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
25 อัตรา
Salary 10,000-13,000 บาท+ค่าล่วงเวลา+ค่าภาษา+เบี้ยขยัน+คอมมิชชั่น
14 Jul 18
2 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
-กำหนดเป้าหมายและกลุยทธ์แผนงานวิธีการปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับบริษัท -ติดต่อบริษัทคู่ค้าในการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่จะนำเข้ามาจัดจำหน่าย -เจรจาต่อรองกับบริษัทคู่ค้าในด้านข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆขอ...

บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
14 Jul 18
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ )
1. รับวางบิล และจ่ายเช็ค 2. บันทึกบัญชีด้านจ่าย 3. จัดทำใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ 4. สรุปรายงานภาษี และ ยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ค 5. จัดทำรายงานสรุบทางด้านบัญชีและการเงิน 6. ภงด.1, 3 และ 53 ยื่น...

บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2 Position
Salary 15,000 -22,000 บาท
14 Jul 18
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกจัดซื้อ
ทำตารางนัดให้กับผู้บริหาร จองห้องประชุม พิมพ์งานเอกสาร รับ-ส่ง เอกสาร วางแผนการทำงานและจัดระบบงานได้ดี งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 Position
Salary 13,500-15,000 บาท
14 Jul 18
  4 Positions      
Sort By 
Disability Jobs