JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการศูนย์บริการ รับสมัครด่วน !
1.วางแผน ควบคุมการให้บริการให้ได้ตามมาตรฐานบริษัท 2.ตรวจสอบคุณภาพงานก่อนส่งมอบบริการให้ลูกค้า 3.ให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้า/ทีมงาน 4.ควบคุมงานซ่อมให้ได้มาตรฐาน ตามระยะเวลาที่กำหนด 5.พัฒนาประสิทธิภาพพนั...

บริษัท พรีเมียร์ อาฟเตอร์เซลส์ เซอร์วิส จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
2 . Business Development
1.วิเคราะห์ความต้องการด้านการตลาดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ 2.การจัดการ Suppliers ในและต่างประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น 3.วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาตามที่บริษัทต้องการ 4....

บริษัท พรีเมียร์ อาฟเตอร์เซลส์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย
รับผิดชอบงานด้านบัญชีด้านจ่าย ทำ Payment Voucher จ่าย จัดทำภงด3 /53 ดูแลเงินสดย่อย

บริษัท พรีเมียร์ อาฟเตอร์เซลส์ เซอร์วิส จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Aug 19
4 . Marketing Manager
1.บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และเป็นไปอย่างเป็นระบบ 2. ตรวจสอบดูแลและบริหารความพึงพอใจของลูกค้าตามมาตรฐาน 3.บริหารงานขายและการตลาดให้เกิดยอดขาย สร้างผลกำไรให้กับบริษัท 4.บริหารต้นท...

บริษัท พรีเมียร์ อาฟเตอร์เซลส์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่บริการศูนย์บริการ (Service Advisor)รับสมัครด่วน !
- ต้อนรับบริการลูกค้าที่มาใช้บริการ - รับเรื่องประสานงานกับแผนกอื่นๆทั้งภายในและภายนอกสาขา - รับแจ้งซ่อม ให้คำแนะนำและชี้แจงลูกค้า - ติดตามประสานงานซ่อมส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามตารางตามนัดหมาย - เคยผ่...

บริษัท พรีเมียร์ อาฟเตอร์เซลส์ เซอร์วิส จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
16 Aug 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs