JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการประสานงานฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
-ทำงานเอกสารเกี่ยวกับรายการสินค้า -ทำงานเอกสารเกี่ยวกับราคาขาย -จัดทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าใหม่ แยกประเภทของสินค้า -จัดทำเอกสารต่างๆ ในฝ่ายขาย -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000 - 15,000
13 Dec 18
2 . พนักงานขายต่างจังหวัด ประจำซอยเอกชัย 73รับสมัครด่วน !
-เสนอขายสินค้าเกี่ยวกับชุดยูนิฟอร์ม เสื้อตามเทศกาลต่างๆ ให้กับลูกค้าใหม่ๆ -ตรวจเอกสาร เช็คความถูกต้องของเอกสาร -รักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ -จัดทำรายงานการทำงาน และผลการดำเนินงาน เสนอผู...

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
8 Position
Salary 15,000+ค่าคอม+ค่าเบี้ยเลี้ยง +อื่นๆ
13 Dec 18
3 . หัวหน้าทีม/พนักงานเช็คสต๊อกสินค้า ประจำสุขุมวิท 74รับสมัครด่วน !
-นับสต๊อกสินค้าในคลังสินค้าและสาขา -จัดทำรายงานการเช็คสต๊อกให้ผู้บริหาร -เดินทางไปเช็คสต๊อกสินค้าที่คลังสินค้าในเครือของบริษัททุกแห่ง -ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าและข้อมูลในรายงาน -งานอื่นๆที่ได้ร...

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
10 อัตรา
Salary 11,000-15,000
13 Dec 18
4 . ช่างซ่อมบำรุงประจำบ้านนายที่สุขุมวิทรับสมัครด่วน !
-ซ่อมอุปกรณ์ทุกอย่างภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า ประปา คอมพิวเตอร์ -ซ่อมของใช้กระจุกกระจิกในบ้าน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
2 Position
Salary N/A
13 Dec 18
5 . พนักงานขับรถ ประจำซอยเอกชัย 73 รับสมัครด่วน!!รับสมัครด่วน !
-ขับรถพาเจ้านายไปสถานที่ต่างๆ -ขับรถพาลูกเจ้านายไปโรงเรียน -ดูแลรักษา และซ่อมบำรุง ทำความสะอาดรถยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary 14,000
13 Dec 18
6 . เจ้าหน้าที่เทคนิค ประจำคลังปู่เจ้าสมิงพราย/สุขุมวิท 74รับสมัครด่วน !
- ให้บริการซ่อมแซม และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท - วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ และหาแนวทางแก้ไข - ดูแลเครื่องมือ และอุปกรณ์ซ่อมแซมต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอ...

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
3 Position
Salary 12,000-14,000
13 Dec 18
7 . พนักงานคลังสินค้า ประจำคลังสุขุมวิท 74รับสมัครด่วน !
- งานแพ็คสินค้า ยกสินค้า และจัดสต๊อกสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน จ-ส

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
10 Position
Salary 10,000
13 Dec 18
8 . Sale ขายลำโพง / เครื่องสำรองไฟ UPS / กล้องติดรถยนต์รับสมัครด่วน !
-เสนอขายสินค้าเกี่ยวกับลำโพง และเครื่องสำรองไฟ โดยตรง -รักษายอดขาย และติดตามลูกค้า -บริการหลังการขาย รักษาฐานลูกค้า -มีฐานลูกค้าเดิมอยู่ในมื -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
8 Position
Salary 18,000 up + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าเดินทาง
13 Dec 18
9 . บัญชี ประจำสาขาบางบอนรับสมัครด่วน !
-ทำเอกสารบัญชีและภาษีทุกประเภท -คีย์ข้อมูลและรับผิดชอบงานบัญชีทุกประเภท -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง -จัดเก็บข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับบัญชี ให้เป็นระบบ -ดูแลการจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ...

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
2 Position
Salary 15,000
13 Dec 18
10 . พนักงานคลังสินค้า/เด็กโกดัง/แพ็คกิ้ง ประจำคลังสุขสวัสดิ์รับสมัครด่วน !
-ดูแลการเบิก-จ่ายสินค้า ตามOrder -เช็คสต๊อคสินค้าในคลังสินค้า -ทำรายงานการส่งมอบสินค้าให้กับผู้จัดการคลังสินค้า ดุแลรับผิดชอบการตรวจนับสินค้าในคัลงสินค้า และดูแลเรื่องพื้นที่การรับสินค้า-จัดเรียงสิน...

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
15 Position
Salary 10,000
13 Dec 18
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs