JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการประสานงาน รับสมัครด่วน!!!รับสมัครด่วน !
-ทำงานเอกสาร -จัดทำรายงานเกี่ยวกับการติดต่อคู่ค้าแต่ละเจ้า -จัดทำเอกสารต่างๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
3 Position
Salary 15,000
21 Feb 19
2 . ผู้ช่วยพนักงานขายรับสมัครด่วน !
-ประสานงานขายระหว่างลูกค้าและพนักงานขาย -ไปหาลุกค้าเป็นครั้งคราว -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
2 Position
Salary 15,000
21 Feb 19
3 . นายแบบ และนางแบบ เสื้อผ้าวัยรุ่นรับสมัครด่วน !
-ใส่เสื้อผ้าแบรนด์ของบริษัท และโพสท่านำเสนอสินค้าให้ดีที่สุด

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
10 Position
Salary วันละ 500-600 บาท
21 Feb 19
4 . พนักงานเย็บผ้า ประจำเอกชัย 73 รับสมัครด่วน!!!รับสมัครด่วน !
-เย็บผ้าตามคำสั่งซื้อ -ปักตัวอักษร หรือโลโก้ บนผ้าตามคำสั่งซื้อ -ตัดเย็บผ้าให้สวยงามและรวดเร็วให้ทันเวลาตามคำสั่งซื้อ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
10 Position
Salary 15,000 up
21 Feb 19
5 . เช็คเกอร์+QC ประจำเอกชัย73 รับสมัครด่วน!!!!รับสมัครด่วน !
-ตรวจเช็คสินค้า ให้ตรงตามใบสั่งซื้อ เช็คอุปกร์ทุกอย่างในบริษัท -ตรวจเช็คสินค้าก่อนส่งลูกค้า ทั้งสี ขนาดของสินค้า ให้แม่นยำและรวดเร็ว -เช็ควัสดุจัดซื้อทั้งหมดที่มาส่งก่อนรับวัสดุเข้าบริษัท -งานอื่นๆ...

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
3 Position
Salary 13,000
21 Feb 19
6 . พนักงานขายเสื้อผ้าวัยรุ่นต่างจังหวัด ประจำเอกชัย 73รับสมัครด่วน !
-เสนอขายสินค้าเกี่ยวกับเสื้อผ้าวัยรุ่น เสื้อตามเทศกาลต่างๆ ให้กับลูกค้าใหม่ๆ -ตรวจเอกสาร เช็คความถูกต้องของเอกสาร -รักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ -จัดทำรายงานการทำงาน และผลการดำเนินงาน เสน...

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
8 Position
Salary 15,000+ค่าคอม+ค่าเบี้ยเลี้ยง +อื่นๆ
21 Feb 19
7 . พนักงานบัญชี ARรับสมัครด่วน !
-ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้ทั้งหมด -ทำงานเกี่ยวกับสายงานบัญชี -ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
2 Position
Salary N/A
21 Feb 19
8 . เจ้าหน้าที่เทคนิค ประจำคลังปู่เจ้าสมิงพราย/สุขุมวิท 74รับสมัครด่วน !
- ให้บริการซ่อมแซม และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท - วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ และหาแนวทางแก้ไข - ดูแลเครื่องมือ และอุปกรณ์ซ่อมแซมต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอ...

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
3 Position
Salary 12,000-14,000
21 Feb 19
9 . Sale ขายลำโพง / เครื่องสำรองไฟ UPS / กล้องติดรถยนต์รับสมัครด่วน !
-เสนอขายสินค้าเกี่ยวกับลำโพง และเครื่องสำรองไฟ โดยตรง -รักษายอดขาย และติดตามลูกค้า -บริการหลังการขาย รักษาฐานลูกค้า -มีฐานลูกค้าเดิมอยู่ในมื -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
8 Position
Salary 18,000 up + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าเดินทาง
21 Feb 19
10 . บัญชี รับสมัครด่วน !
-ทำเอกสารบัญชีและภาษีทุกประเภท -คีย์ข้อมูลและรับผิดชอบงานบัญชีทุกประเภท -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง -จัดเก็บข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับบัญชี ให้เป็นระบบ -ดูแลการจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ...

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
2 Position
Salary 15,000
21 Feb 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs