JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการประสานงานฝ่ายจัดซื้อรับสมัครด่วน !
-ทำงานเอกสารเกี่ยวกับสินค้านำเข้า -ทำงานเอกสารเกี่ยวกับราคาต้นทุน และราคาขาย -จัดทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าใหม่ แยกประเภทของสินค้า -จัดทำรายงานการสำรวจตลาดบ้างเป็นครั้งคราว -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
5 Position
Salary 17,000
21 Oct 18
2 . Sale ขายลำโพง / เครื่องสำรองไฟ UPS / กล้องติดรถยนต์รับสมัครด่วน !
-เสนอขายสินค้าเกี่ยวกับลำโพง และเครื่องสำรองไฟ โดยตรง -รักษายอดขาย และติดตามลูกค้า -บริการหลังการขาย รักษาฐานลูกค้า -มีฐานลูกค้าเดิมอยู่ในมื -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
8 Position
Salary 18,000 up + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าเดินทาง
21 Oct 18
3 . หัวหน้าทีมเช็คสต๊อก ตรวจสอบสินค้ารับสมัครด่วน !
-นำทีมงานตรวจเช็คสินค้าคลังสินค้าและสาขาของบริษัททั้งหมด -เช็คสินค้า ตรวจเอกสาร เช็คความถูกต้องของเอกสาร -ดูแลรับผิดชอบทีมงานในการการทำงาน วางระบบการทำงานของทีมเช็คสต๊อก -จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร ...

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
2 Position
Salary N/A
21 Oct 18
4 . พนักงานเช็คสต๊อกสินค้ารับสมัครด่วน !
-นับสต๊อกสินค้าในคลังสินค้าและสาขา -จัดทำรายงานการเช็คสต๊อกให้ผู้บริหาร -เดินทางไปเช็คสต๊อกสินค้าที่คลังสินค้าในเครือของบริษัททุกแห่ง -ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าและข้อมูลในรายงาน -งานอื่นๆที่ได้ร...

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
10 Position
Salary N/A
21 Oct 18
5 . ช่างซ่อมบำรุงประจำบ้านนายที่สุขุมวิทรับสมัครด่วน !
-ซ่อมอุปกรณ์ทุกอย่างภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า ประปา คอมพิวเตอร์ -ซ่อมของใช้กระจุกกระจิกในบ้าน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
2 Position
Salary N/A
21 Oct 18
6 . เจ้าหน้าที่เทคนิค รับสมัครด่วน !
- ให้บริการซ่อมแซม และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท - วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ และหาแนวทางแก้ไข - ดูแลเครื่องมือ และอุปกรณ์ซ่อมแซมต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอ...

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
3 Position
Salary N/A
21 Oct 18
7 . พนักงานทั่วไป รับสมัครด่วน !
- งานแพ็คสินค้า ยกสินค้า และจัดสต๊อกสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน จ-ส

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
10 Position
Salary N/A
21 Oct 18
8 . บัญชี ประจำสาขาบางบอนรับสมัครด่วน !
-ทำเอกสารบัญชีและภาษีทุกประเภท -คีย์ข้อมูลและรับผิดชอบงานบัญชีทุกประเภท -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง -จัดเก็บข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับบัญชี ให้เป็นระบบ -ดูแลการจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ...

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
2 Position
Salary 15,000
21 Oct 18
9 . พนักงานคลังสินค้า/เด็กโกดัง/แพ็คกิ้ง รับสมัครด่วน !
-ดูแลการเบิก-จ่ายสินค้า ตามOrder -เช็คสต๊อคสินค้าในคลังสินค้า -ทำรายงานการส่งมอบสินค้าให้กับผู้จัดการคลังสินค้า ดุแลรับผิดชอบการตรวจนับสินค้าในคัลงสินค้า และดูแลเรื่องพื้นที่การรับสินค้า-จัดเรียงสิน...

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
15 Position
21 Oct 18
10 . พนักงานขับรถ บางบอนรับสมัครด่วน !
-ขับรถพาเจ้านายไปสถานที่ต่างๆ -ดูแลรักษา และซ่อมบำรุง ทำความสะอาดรถยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
2 Position
Salary N/A
21 Oct 18
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs