JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2 Positions      
Sort By 
1 . QC Supervisor
- ควบคุมการตวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - จัดทำมาตรฐานในการตรวจสอบ,วิธีการตรวจสอบ,เอกสารการสนับสนุน,แบบฟอร์มบันทึก,เกณฑ์การยอมรับและแผนการสุ่มตัวอย่าง - วิเคราห์สาเหตุ และติดตามการแก้ไขปั...

บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
17 Jul 19
2 . พนักงาน QC
- ดูแลควบคุมประสิทธิภาพของสินค้า โดยการตรวจสอบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต - บันทึกเอกสารตามระบบคุณภาพ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานจันทร์-เสาร์ เว้น เสาร์

บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
Salary 9,750-11,000
17 Jul 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs