JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรขาย (Sales Engineer) ประจำสำนักงานอมตะซิตี้ ระยอง
-นำเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท และดำเนินกิจกรรมการขายเพื่อตอบ -สนองความต้องการของลูกค้าและบรรลุเป้าหมายบริษัท -ให้คำปรึกษาการเลือกสินค้า เทคนิคและการนำไปใช้งาน และบริการหลังการขาย -สร้าง...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
2 Position
Salary รายได้รวมไม่ตำกว่า20,000 บาท
15 Jun 19
2 . Customer Project Coordinatorรับสมัครด่วน !
- ติดตามโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้อง - จัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานลูกค้า - พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ - ดำเนินการ กระบวนการแก้ไขปัญาหข้อร้องเรียนของลูก...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
Salary Negotiate
15 Jun 19
3 . E- commerce Project Manager( เครื่องมือช่างซ่อมบำรุง อุปกรณ์โรงงาน)รับสมัครด่วน !
• พัฒนาธุรกิจ B2B e commerce สินค้าเครื่องมือช่างซ่อมบำรุง อุปกรณ์ที่ใช้ทั่วไปในโรงงาน • สรรหาสินค้าที่เป็นที่นิยมมาขาย ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย • วางระบบงาน ระบบ IT เพื่อส่งมอบสินค...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตงลง
15 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่ Application Engineer
- สนับสนุนงานขายประเภทสินค้าทางด้าน Machines & Smart Automation อาทิ เช่น Fanuc, DMG Mori, Nachi เป็นต้น - เป็นผู้บริการในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงในสายการผลิต - Products Trainer / Technical Trainer ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
15 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative) ประจำสนง.อมตะซิตี้ ชลบุรี
- ติดต่อ นำเสนอขายสินค้าของบริษัท และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้ารวมถึงการดำเนินงานด้านเอกสารการขาย - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (08.00-17.00 น.) แ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา (ด่วน)
15 Jun 19
6 . Product Technician
•ดูแลรับผิดชอบกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม •ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์และแนะนำการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงานและความต้องการของลูกค้า •ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ทีมงา...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary รายได้และสวัสดิการดี (พิจารณาตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ)
15 Jun 19
7 . เจ้าหน้าที่ซ่อมและสอบเทียบและบริการเทคนิค
- ให้คำปรึกษาทางด้านบริการซ่อมและสอบเทียบ - บริการทางด้านเทคนิคเครื่องมือวัดด้านมิติ - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์( 08.00-17.15 น.) และ วันเสาร์ที่1และวันเสาร์ที่3

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตงลง
15 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative) ประจำอมตะซิตี้ ระยอง(บ่อวิน)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อ นำเสนอขายสินค้าของบริษัท และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้ารวมถึงการดำเนินงาน ด้านเอกสารการขาย - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (08.00-17.00 ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
15 Jun 19
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานแผนกขายโครงการ (หญิง) ประจำอ่อนนุชรับสมัครด่วน !
-ประสานงานในแผนกขายโครงการ -ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานภาครัฐ -จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -รวบรวมเอกสาร ข้อมูล และสรุปรายงานตามกำหนด -งานธุรการในแผนกขายโครงการ และงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บั...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา (ด่วน
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
10 . พนักงาน PC ประจำห้างสยาม เอ็มโพเรี่ยม เซ็นทรัล เดอะมอลล์รับสมัครด่วน !
- เเนะนำเเละให้ข้อมูลสินค้าต่างๆกับลูกค้า - จัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ตรวจนับสินค้าเเละเตรียมสินค้าให้พร้อมขายอยู่เสมอ

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์ (รายได้รวมกว่า15,000 บาทต่อเดือน)
15 Jun 19
11 . เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative) ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
- พบลูกค้าเพื่อรับความต้องการและนำเสนอขายสินค้าของบริษัท - ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมถึงการดำเนินงานด้านเอกสารการขาย - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย - สรุปรายงานตามก...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary รายได้และสวัสดิการดี (พิจารณาตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ)
15 Jun 19
12 . Project Sale Supervisor
•ประชาสัมพันธ์สินค้าที่จัดจำหน่ายและงานบริการต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้าภาคราชการ สถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐ •ติดต่อ นำเสนอขายและให้บริการ รักษาลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าใหม่ •บริหารทีมงานได้อ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 บาท ขึ้นไป (ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ)
15 Jun 19
13 . วิศวกรขาย (Sales Engineer) ประจำสำนักงานอมตะซิตี้ ชลบุรีรับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท และดำเนินกิจกรรมการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและบรรลุเป้าหมายบริษัท - ให้คำปรึกษาการเลือกสินค้า เทคนิคและการนำไปใช้งาน และบริการหลังการขาย - สร้างแ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 อัตรา
Salary รายได้รวมไม่ต่ำกว่า20,000 บาท
15 Jun 19
14 . พนักงาน Sale Admin (ประจำสำนักงานอมตะซิตี้ ระยอง)รับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ทำใบเสนอราคาและเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
15 Jun 19
15 . Service Technician (งานโครงการ)รับสมัครด่วน !
-ประชาสัมพันธ์สินค้าที่จัดจำหน่ายและงานบริการต่างๆของบริษัท -ติดต่อนำเสนอขายเพื่อขยายฐานลูกค้าหน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา -ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้างานโครงการต่าง ๆ

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 - 20,000 บาท (ตามคุณวุฒิ+ประสบการณ์+ความสามารถ)
15 Jun 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs