JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิกรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้าน Graphic, ตัดต่อ ในด้านสื่อการเรียนการสอน สำหรับใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการตลาดต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม ดึงดูด น่าสนใจ - มีแนวทางการออกแบบ แนวคิดใหม่ๆ ไม่ติดกรอบ

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-20,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Jul 19
2 . พนักงานขาย (Education Advisor) ดูแลสุพรรณบุรี , อ่างทอง *ด่วนที่สุด*
- บริหารเขตการขายในโรงเรียนตามพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ - ดูแล และให้บริการลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย - สร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด ***สวัสดิการของพนักงานขายประ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 Position
18 Jul 19
3 . ผู้จัดการแผนกพัฒนาคุณภาพนักเรียน
- บริหารจัดการแผนกพัฒนาคุณภาพนักเรียน (การวิเคราะห์การศึกษา และคุณภาพของนักเรียน การสอบ การติว และค่ายกิจกรรมต่างๆ) - สามารถประยุกต์ ปรับเปลี่ยนการประเมินรูปแบบต่างๆ ได้ - มีกระบวนการด้านการวัดและ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
18 Jul 19
4 . บรรณาธิการหนังสือคู่มือรับสมัครด่วน !
- จัดทำหนังสือเตรียมสอบสำหรับเด้กประถมศึกษา ม.ต้น และม.ปลาย - ติดต่อและประสานสรรหา ผู้เขียน จนถึงเสร็จเป็นรูปเล่ม - วิเคราะห์หลักสูตรการเรียน เพื่อจัดทำเป็นหนังสือ - ตรวจสอบ และแก้ไขหนังสือคู่มือให...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 Position
Salary 15,000-20,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Jul 19
5 . ผู้จัดการแผนก Digital Commerce
Digital marketing,E-Commerce - พัฒนาและดำเนินการ สนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจออนไลน์ - คิดค้นกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานที่มีประสิทธิ บริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี - สร้างสรรค์ และปรับปรุงโปรโมชั่น ให...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
18 Jul 19
6 . พนักงานขาย (Education Advisor) ดูแลสมุทรสาคร,สมุทรสงคราม **ด่วนที่สุด**รับสมัครด่วน !
- บริหารเขตการขายในโรงเรียนตามพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ - ดูแล และให้บริการลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย - สร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด ***สวัสดิการของพนักงานขายประ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
2 Position
Salary 15,000 - 35,000 บาท
18 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่วิชาการรับสมัครด่วน !
รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 อัตรา - ดำเนินการ ตรวจสอบต้นฉบับ เรียบเรียงเนื้อหา รูปภาพประกอบ การใช้สำนวนภาษา และรูปแบบการจัดวางในสื่อการเรียนรู้ ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม เ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000-18,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Jul 19
8 . พนักงานขายสื่อและโครงการด้านการศึกษา (Education Consultant)รับสมัครด่วน !
- ขายสื่อการเรียนการสอนให้กับหน่วยงานและสถานศึกษา - ประสานงานโครงการทางการศึกษาทั้งโรงเรียนภาครัฐและเอกชน - บริหารการขายในหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ***สวัสดิการของพนักงานขายประกอบ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 Position
Salary 25,000 - 35,000 บาท
18 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการรับรู้รายได้ค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องตามงวดบัญชี - จัดทำและนำส่งภาษีต่างๆให้ถูกต้อง ทันเวลา - ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - จัดทำรายงานทางการเงิน - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 Position
Salary 15,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Jul 19
10 . ผู้จัดการภาคการขาย รับสมัครด่วน !
- บริหารเขตการขายในโรงเรียนตามพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ - ดูแล และให้บริการลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย - ดูแลทีมงานขายภาคใต้ทั้งหมด - จัดทำรายงานการขาย สวัสดิการ ประกอบด้วย ค่าคอมมิชชั่...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
3 Position
Salary 30,000-50,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Jul 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs