JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ขายบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์และอาหาร (กทม)
-รับผิดชอบในการหาลูกค้าใหม่ -เสนอราคาสินค้าใหม่ -ดูแลลูกค้าเก่าให้มี Order เพิ่ม -รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า -สรุปยอดขายรายลูกค้าเทียบเป้าหมายทุกเดือน -หารายชื่อลูกค้าใหม่

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (กทม)
-รับผิดชอบในการรับ-ต่อโทรศัพท์ และรับส่งโทรสาร การประชาสัมพันธ์ และตอนรับแขกและผู้มาติดต่อของบริษัท เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่องานของหน่วยงานต่างๆ

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
18 Sep 19
3 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
-ติดตามและควบคุม เพื่อให้ได้สินค้า คุณภาพของสินค้า ระยะเวลาที่ส่งมอบ ราคาของสินค้าตามที่ต้องการ -ติดตามและควบคุม เพื่อให้มีสินค้าคงคลังในระดับที่เหมาะสม -วางแผนและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดซื้อ และ...

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Sep 19
4 . ผู้จัดการแผนก New Product
1.บริหารจัดการ วางแผน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในแผนก New Product 2.ควบคุมการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้ Spec ที่ถูกต้องก่อนการผลิต 3.ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 4.วิเคราะห์แก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงา...

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Sep 19

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 Sep 19
6 . QA Leader
รับผิดชอบงานตรวจสอบคุณภาพระหว่างผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Sep 19
7 . ช่างเทคนิคแม่พิมพ์
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมเครื่องจักรมาบ้าง และมีประสบการ์เกี่ยวกับการปรับเซ็ตเครื่องจักร งานซ่อมบำรุง งานช่างต่างๆ - รับผิดชอบงานด้านเทคนิคและปรับเซทชิ้นงานที่มีคุณภาพและทันกับความต้องการของลู...

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2 อัตรา
18 Sep 19
8 . หัวหน้าหน่วย IT
-รับผิดชอบการวางแผนและควบคุม การรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องทันกำหนด -บริหารจัดการข้อมูลจากการพัฒนาระบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ออกแบบระบบงาน ของหน่วยงานต่างๆที่รับดูแลในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ...

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
18 Sep 19
9 . ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
- บริหารจัดการ วางแผน แก้ไขปัญหา ต่างๆ ในแผนกประกันคุณภาพ - จัดการระบบการตรวจสอบ วัตถุดิบ และ ผลิตภัณฑ์ ขาเข้า (Incoming) - ดูแลและแก้ไขปัญหาร่วม Supplier - จัดการระบบประกันคุณภาพ ในขบวนการผลิต...

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Saha Group Industrial Park Sriracha Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 Sep 19
10 . เจ้าหน้าที่จัดหาบรรจุภัณฑ์ (ภาษาจีน)
1.จัดหาบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า 2.ติดตามตัวอย่างและราคา นำเสนอลูกค้า 3.ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อและร้านค้า เมื่อลูกค้าพึงพอใจและมีการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ 4.ติดตามการส่งมอบสินค้าจากร้านค้าให้ได...

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Saha Group Industrial Park Sriracha Chon Buri
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs