JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จำนวนมาก
Salary ค่าแรงวันละ 325 - 340 บาท
20 Jul 19
2 . หัวหน้าฝ่ายผลิต / ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
-บริหารจัดการและวางแผนการทำงาน พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาตลอดจนการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับ พนักงาน -วางแผน ควบคุม และติดตามผลการบริหารงานประจำวันของหน่วยงานต่าง ๆ และสรุปผล KPI ดูแลเกี่ยวกับ IS...

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
3 . ช่างกลโรงงาน (ช่างเทคนิค)
1.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรแก้ปัญหาเครื่องจักร 2.ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
4 . หัวหน้าช่างฉีดชิงค์
-มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องฉีดซิงค์อย่างน่อย 3 ปี -สามารถ Setup เครื่องได้ -มีความรู้ในระบบการฉีดซิงค์

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
5 . ช่างสร้างแม่พิมพ์พิมพ์ฉีดพลาสติก/แม่พิมพ์โลหะ
- สร้างและซ่อมแม่พิมพ์พลาสติก - ดูแลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ - ซ่อมและบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับแม่พิมพ์ในสายการผลิต - Set-up และติดตั้งแม่พิมพ์ที่เครื่องจักรสำหรับการผลิต - PM เครื่องจักร และแม่พ...

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
6 . ช่างเขียนแบบรับสมัครด่วน !
-เขียนแบบงานตามที่ลูกค้าต้องการ -ทำ Shop drawing -จัดทำเอกสารด้านงานเขียนแบบ -เขียนขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน -คิดต้นทุนของชิ้นงาน

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000.- บาทขึ้น หรือตามประสบการณ์
20 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ควบคุมสต็อก)รับสมัครด่วน !
1.บันทึกการรับ-จ่าย สินค้าคงคลังประจำวัน 2.จ่ายสินค้าตามใบสั่งขาย 3.ตรวจนับสินค้าคงคลัง จัดทำและจัดเก็บสินค้าตามผังที่กำหนด

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. สรรหาวัตถุดิบ / ชิ้นส่วนเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ 2. ติดต่อผู้ส่งมอบและผู้รับจ้างช่วง 3. พัฒนา Supplier ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 4. สรรหาอะไหล่ชิ้นส่วนเพื่อการซ่อมบำรุงร...

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
-บันทึกเอกสารในระบบคอมพิวเตอร์ -ตรวจสอบเอกสารที่บันทึกและส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
10 . Sales ร้านค้า กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด / โมเดิร์นเทรด
- ติดต่อลูกค้ากลุ่มร้านค้าฮาร์ดแวร์/ โมเดิร์นเทรดโครงการก่อสร้าง บ้าน คอนโด - เสนอขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/โมเดิร์นเทรด และ ปิดการขาย - ติดตามลูกค้าเดิม และ เพิ่มลูกค้ารายใหม่ - ติดตามงานของลูกค้าให้มีค...

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ค่าคอมมิชชั่น
20 Jul 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs