JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  2 Positions      
Sort By 
1 . Sales Engineerรับสมัครด่วน !
- ขายและนำเสนอสินค้า (เครื่องมือตัด Cutting tools , Abrasive and tools) ผลิตภัณฑ์หล่อเย็น (coolant) - ขายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่าย ,โรงงาน ,บริษัทฯ ,ร้านค้า - ให้ความรู้ และวิธีการใช้ที่ถูกต้องกับ...

Yong Hong Seng Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jan 19
2 . พนักงานสายส่งสินค้า (ใช้รถจัักรยานยนต์ของตนเอง)รับสมัครด่วน !
1.รับส่งสินค้าและเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง ให้ตรงตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ 2.จัดเตรียมยานพาหนะให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 3.ตรวจเช็คสินค้า ให้ครบถ้วนตามเ...

Yong Hong Seng Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jan 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs