JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  5 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการฝ่ายผลิต
1.จัดรวบรวมรายงานการผลิต จากรายงานการผลิตประจำวันทุกส่วนงาน บันทึกรายชื่อผู้ปฏิบัติงานและชั่วโมงการทำงาน สรุปเป็นข้อมูลการผลิตประจำวัน และจัดทำรายงานการผลิตให้หัวหน้าฝ่ายผลิต 2.จัดทำเอกสารระบบคุณภาพข...

บริษัท เคมมิน จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Jun 18
2 . Sales SMEทีมมอเตอร์ไซด์ รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบเสนอขาย – แนะนำสินค้าวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ตามเป้าหมายที่กำหนด - ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ เพิ่มช่องทางการขาย - จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้า

บริษัท เคมมิน จำกัด
5 อัตรา
Salary เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป ยังไม่รวมCommission+ตามโครงสร้างบริษัท
14 Jun 18
3 . พนักงานขับรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
- ขับรถส่งสินค้าในกรุงเทพ และปริมณฑล ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เคมมิน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
14 Jun 18
4 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คการรับสินค้า และการจ่ายสินค้า - ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายสินค้า - ควบคุมสต็อกสินค้า วัสดุสิ้นเปลื้องต่างๆ ...

บริษัท เคมมิน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
14 Jun 18
5 . พนักงานการเงิน
เจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงิน มีความรู้เกี่ยวกับเช็ค

บริษัท เคมมิน จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
14 Jun 18
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs