JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
- วางแผนการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ประกอบในการผลิต - วางแผนงานสอบเทียบเครื่องมือวัด และควบคุมให้เป็นไปตามแผน - วางแผนกำลังคน อุปกรณ์ เครื่องมือ งานซ่อมบำรุงในแต่ละงาน - ควบคุมกา...

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
19 Jul 19
2 . หัวหน้าแผนกผลิตเคมี
- วางแผนและควบคุมการบรรจุสินค้าในแต่ละวันให้เป็นไปตามแผน - ควบคุมการตรวจเช็คสภาพความพร้อมและความปลอดภัยของเครื่องจักร - ควบคุมการตรวจนับสินค้าคงเหลือ ตรวจสอบรายงานและนำเสนอการขออนุมัติการปรับยอดสินค...

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
• จัดทำแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง • วิเคราะห์การปฏิบัติงานขนส่งเพื่อประเมินความเสี่ยงและเส้นทางการขนส่ง • จัดทำคู่มือและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง • จัดอบรบให้คว...

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
4 . ช่างซ่อมบำรุง(ไฟฟ้า) ช่างเทคนิค ช่างยนต์ ช่างอุตสาหกรรม
ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กฯ ช่างอุตสาหกรรม ( ปวส.) ช่างซ่อมบำรุง (ปวส.ไฟฟ้า) Safety (ปวส.สายช่าง) พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (ม.6 ขึ้นไป,มีประสบการณ์) ทุกตำแหน่งงาน เป็นรายเดือน

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์(เป็นเงินเดือน)
19 Jul 19
5 . Technical Engineer
• ติดต่อ – เข้าพบลูกค้า และให้คำปรึกษาข้อมูลเชิงเทคนิค • ดำเนินงาน Metal Working Maintenance Program (MMP), Lube Maintenance Program (LMP) ตามแผนที่กำหนด • กำกับดูแลทีมงานและให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำม...

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary เงินเดือนประจำ+ค่าน้ำมัน+ค่าสึกหรอรถยนต์ ฯลฯ
19 Jul 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs