JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  19 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขับรถขนส่งรับสมัครด่วน !
-ตรวจรับและเช็คสินค้าให้ถูกต้องตามรายการสินค้า -ตรวจสอบสภาพสินค้า -ตรวจสอบเอกสาร -จัดเตรียมสินค้าที่จะทำการนำส่ง -คัดแยกสินค้าตามเส้นทาง -จัดเรียงสินค้าขึ้นรถ -คัดแยกเอกสารส่วนทีี่ให้ลูกค้า/บริษ...

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 May 19
2 . เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
-ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค -ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
21 May 19
3 . เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินกลางแฟรนไชส์
-ลงทะเบียนทรัพย์สิน -ตรวจเชคทรัพย์สิน -งานธุรการทั่วไป

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
21 May 19
4 . ผู้จัดการ (ฝึกหัด) สาขา
1. ดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าปลีก/ส่ง สรรหาลูกค้าใหม่และขยายฐานลูกค้าในพื้นที่ รับทราบ/ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท และรับทราบข้อมูลสินค้าที่มีจำหน่าย 2. ดูแลการจัดการ Display หน้าร้าน...

Advice IT Infinite Co., Ltd
6 Position
Salary 13,000 - 20,000 +(ค่าคอม)
21 May 19
5 . ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์
-ดูแลระบบงานขายออนไลน์ทั้งหมด -จัดทำงบประมาณ -วางกลยุทธิ์การขยายช่องทางและการผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 May 19
6 . เจ้าหน้าที่ออกแบบและตกแต่ง
-ออกแบบและตกแต่งร้านควบคุมการผลิต -ออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัดวางสินค้า

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
21 May 19
7 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกิจ Franchise
-ตรวจสอบสาขาต่างจังหวัด

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
21 May 19
8 . เจ้าหน้าที่บริการด้านเทคนิค
-ตอบคำถามลูกค้า ให้ข้อมูลลูกค้าด้านเทคนิค

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
21 May 19
9 . Digital Media
-ดูแลสื่อออนไลน์ให้สอดคล้องกับกลยุทธิ์ของบริษัท

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 May 19
10 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าออนไลน์
-ให้บริการลูกค้าผ่านทุกช่องทางการติดต่อ -ดูแลงานขายและงานอื่นๆ -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Advice IT Infinite Co., Ltd
4 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
21 May 19
11 . เจ้าหน้าที่ content marketing production
ถ่ายทำและตัดต่อ vdo conputer graphic

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 May 19
12 . เจ้าหน้าที่ website & application Development
-รับผิดชอบด้านการจัดการส่วนที่เกี่ยวข้องและ seo ทั้งหมด

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 May 19
13 . หัวหน้าส่วน digital media
-จัดทำแผนการตลาดออนไลน์ -ควบคุมสื่อออนไลน์ของบริษัท

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 May 19
14 . เจ้าหน้าที่การตลาด
-วางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท -เทรนด์และควบคุม ติดตามการทำงาน -วิเคราะห์แก้ไขสำหรับงานต่อไปได้

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
21 May 19
15 . พนักงานธุรการ (รับเฉพาะคนพิการ)
รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Advice IT Infinite Co., Ltd
9 Position
Salary 9,750 - ตามตกลง
21 May 19
16 . เจ้าหน้าที่ Data Support
-ตรวจสอบ/วิเคราะห์/แก้ไข/ปรับปรุงปัญหาที่เกิดจากการบันทึกข้อมูลตลอดจนการเสนอแนะแนวทางแก้ไข/สร้าง/แก้ไข ระบบฐานข้อมูล -ประสานงานกับองค์กรภายในหน่วยงาน

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
21 May 19
17 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์
1.ดึงรายงานยอดสินค้าคงคลัง/ยอดขาย/ยอดสั่งซื้อเข้า ให้กับทางคูุ่ค้าทุกสัปดาห์ตามรูปแบบที่กำหนดและตรงเวลา 2. ส่งรายงานยอดสินค้า Aging ให้กับทีมทุกๆสัปดาห์ 3. ประสานงานกับเจ้าที่ผลิตภัณฑ์ในการตรวจสอบรา...

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
21 May 19
18 . เจ้าหน้าที่ Product Manager
- สั่งซื้อ-ต่อรองราคาสินค้า - ตั้งราคาขาย, ทำโปรโมชั่น - บริหารยอดขาย, กำไรเบื้องต้น, ปริมาณสินค้าคงเหลือ **สวัสดิการ : เสมือนเจ้าของ เตรียมพร้อมกรณีไม่ผ่านทดลองงาน**

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 อัตรา
Salary 25,000 - 35,000 (คาดหวังน้อย ไม่ต้องสมัครมา)
21 May 19
19 . Graphic Design
ขอบเขตงาน - ออกแบบและจัดทำ แคตตาล๊อค ส่งโรงพิมพ์เป็นงานหลัก - ออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ ภายในองค์กร เช่น แผ่นพับ ใบปลิว Inkjet Logo /Package / งานป้าย ฯลฯ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กร เป็...

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 May 19
  19 Positions      
Sort By 
Disability Jobs