JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  19 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ช่าง (กระบี่ )
• ประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ DIY • ติดตั้งชุดแท้งค์เข้ากับปริ๊นเตอร์ • ติดตั้งกล่องวงจรปิด / CCTV • ซ่อมคอมพิวเตอร์ • ซ่อมโน็ตบุ๊ค • ซ่อมปริ๊นเตอร์ • ซ่อมแท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน • ปฏิบัติตามมาตรฐาน Ad...

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + (ค่าคอมมิชชั่น)
21 Jan 19
2 . เจ้าหน้าที่ช่าง (สตูล)
• ประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ DIY • ติดตั้งชุดแท้งค์เข้ากับปริ๊นเตอร์ • ติดตั้งกล่องวงจรปิด / CCTV • ซ่อมคอมพิวเตอร์ • ซ่อมโน็ตบุ๊ค • ซ่อมปริ๊นเตอร์ • ซ่อมแท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน • ปฏิบัติตามมาตรฐาน Ad...

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + (ค่าคอมมิชชั่น)
21 Jan 19
3 . เจ้าหน้าที่ Product Manager
- สั่งซื้อ-ต่อรองราคาสินค้า - ตั้งราคาขาย, ทำโปรโมชั่น - บริหารยอดขาย, กำไรเบื้องต้น, ปริมาณสินค้าคงเหลือ **สวัสดิการ : เสมือนเจ้าของ เตรียมพร้อมกรณีไม่ผ่านทดลองงาน**

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 อัตรา
Salary 25,000 - 35,000 (คาดหวังน้อย ไม่ต้องสมัครมา)
18 Jan 19
4 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าออนไลน์
-ให้บริการลูกค้าผ่านทุกช่องทางการติดต่อ -ดูแลงานขายและงานอื่นๆเพิ่มเติมตามที่ได้รับมอบหมาย

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
18 Jan 19
5 . เจ้าหน้าที่ content marketing production
ถ่ายทำและตัดต่อ vdo conputer graphic

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary 12,500 - 15,000 +(คอมมิชชั่น)
18 Jan 19
6 . เจ้าหน้าที่ website & application Development
รับผิดชอบด้านการจัดการส่วนที่เกี่ยวข้องและ seo ทั้งหมด

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary 12,500 - 15,000 +(ค่าคอม)
18 Jan 19
7 . หัวหน้าส่วน digital media
-จัดทำแผนการตลาดออนไลน์ -ควบคุมสื่ออนไลน์ของบริษัท

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary 15,000-17,000 +(คอมมิชชั่น)
18 Jan 19
8 . เจ้าหน้าที่บริหารงานสาขา
-ติดต่อประสานงานกับสาขา -ดูแลจัดการสาขาในแต่ละด้าน -อำนวยความสะอวกในการสั่งสินค้า

Advice IT Infinite Co., Ltd
3 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
18 Jan 19
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานภาค
-ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน -ทำ Report ยอดขายต่างๆในทุกวัน

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
18 Jan 19
10 . เจ้าหน้าที่ดูแลปรับปรุงผลิตภัณฑ์
-ปรับปรุงดูแลตรวจเช็คสินค้า -เตรียมสินค้าให้พร้อมจัดจำหน่ายสู่ลูกค้า -ปฏิบัติงานที่ห้างเอเวอร์รี่มอลแคราย

Advice IT Infinite Co., Ltd
3 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
18 Jan 19
11 . Programmer (Website)
-พัฒนาระบบงานให้องค์กรและสาขาทั่วประเทศตาม Recruitment -วิเคราะห์และออกแบบระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน -ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ -ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบงานภายในองค์กร ...

Advice IT Infinite Co., Ltd
4 อัตรา
Salary 22,000 หรือตามประสบการณ์
18 Jan 19
12 . เจ้าหน้าที่การตลาด
-วางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท -เทรนด์และควบคุม ติดตามการทำงาน -วิเคราะห์แก้ไขสำหรับงานต่อไปได้

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
18 Jan 19
13 . เจ้าหน้าที่ Shop in Shop
-มีความรู้เรื่องคอมประกอบ,มีความสามารถในการประกอบคอมพิวเตอร์ -ทำงานเวลา 10:00-19:00 น.และเวลา 13:00-22:00น. หยุด1วัน(ไม่ใช่วันจันทร์,ศุกร์-อาทิตย์) -ปฏิบัติงานที่ Central world ,Central Ladpow,Cen...

Advice IT Infinite Co., Ltd
6 Position
Salary 12,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ตามกำหนด)
18 Jan 19
14 . พนักงานทั่วไป(รับเฉพาะคนพิการ)
รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Advice IT Infinite Co., Ltd
10 Position
Salary 9,750 - ตามตกลง
18 Jan 19
15 . เจ้าหน้าที่ System
- เฝ้าดูเหตุผิดปกติของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mornitor Network)และการทำงานของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - ติดตั้ง ปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Network) และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(S...

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 Position
Salary 12,500-15,000 +ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
18 Jan 19
16 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
-จัดทำ Report ให้ตอบสนองการใช้งาน user -ทำวิจัยตลาดในเชิงปริมาณและคุณภาพ -พัฒนาและต่อยอดด้านการใช้ข้อมูลเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 อัตรา
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
18 Jan 19
17 . ผู้จัดการสาขา (ระนอง)
1. ดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าปลีก/ส่ง สรรหาลูกค้าใหม่และขยายฐานลูกค้าในพื้นที่ รับทราบ/ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท และรับทราบข้อมูลสินค้าที่มีจำหน่าย 2. ดูแลการจัดการ Display หน้าร้าน...

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 19
18 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานเงินเดือน Time)
- ดึงเวลาสแกนนิ้วพนักงานเข้าระบบ B-Plus - ประกาศกะทำงาน ดึงการลา และคำนวณเวลาทำงานพนักงาน - ตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน - จัดทำรายงานสรุปเวลาทำงาน ขาดงาน ลางาน

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 อัตรา
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
18 Jan 19
19 . ปฏิบัติการสาขาภาคสนาม
- สำรวจกิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาลักษณะการปฏิบัติงานและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน - กำหนดจุดควบคุมที่สำคัญของระบบงาน - กำหนดหรือช่วยกำหนดวิธีการที่จะเข้าตรวจสอบ ...

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
18 Jan 19
  19 Positions      
Sort By 
Disability Jobs