JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  20 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ขายปลีก (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ )
• ขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ พร้อมเสนอโปรโมชั่นต่างๆให้กับลูกค้า • แจ้งผจก.สาขาและผจก.เขต เพื่อพิจารณาเห็นชอบในการขอเบิก หรือโอนสินค้าเพื่อขายกับส่วนธุรการขาย • รับผิดชอบและดูแลผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน และอยู่...

Advice IT Infinite Co., Ltd
4 Position
Salary 9,750 - 12,500 + (ค่าคอม)
18 Mar 19
2 . ผู้จัดการสาขา
1. ดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าปลีก/ส่ง สรรหาลูกค้าใหม่และขยายฐานลูกค้าในพื้นที่ รับทราบ/ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท และรับทราบข้อมูลสินค้าที่มีจำหน่าย 2. ดูแลการจัดการ Display หน้าร้าน...

Advice IT Infinite Co., Ltd
6 Position
Salary 12,500 - 15,000 +(ค่าคอม)
18 Mar 19
3 . ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์
-ดูแลระบบงานขายออนไลน์ทั้งหมด -จัดทำงบประมาณ -วางกลยุทธิ์การขยายช่องทางและการผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Mar 19
4 . Programmer Mobile
-พัฒนาระบบงานให้องค์กรและสาขาทั่วประเทศตาม Requirement -วิเคราะห์และออกแบบระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ -ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในระบบ -ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบงานภายในองค์กร ...

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 Position
Salary 22,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
18 Mar 19
5 . เจ้าหน้าที่ออกแบบและตกแต่ง
-ออกแบบและตกแต่งร้านควบคุมการผลิต -ออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัดวางสินค้า

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
18 Mar 19
6 . เจ้าหน้าที่ขายองค์กร/โปรเจค
-เปิดบิลออเดอร์ -หาลูกค้าใหม่ในส่วนที่รับผิดชอบ -ปิดการขาย -เสนอราคา -ดูยอดลูกหนี้ -รับผิดชอบในด้านการขายทุกๆด้านติดต่อประสานงาน

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
18 Mar 19
7 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกิจ Franchise
-ตรวจสอบสาขาต่างจังหวัด

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
18 Mar 19
8 . Digital Media
-ดูแลสื่อออนไลน์ให้สอดคล้องกับกลยุทธิ์ของบริษัท

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Mar 19
9 . เจ้าหน้าที่ content marketing production
ถ่ายทำและตัดต่อ vdo conputer graphic

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Mar 19
10 . เจ้าหน้าที่ website & application Development
-รับผิดชอบด้านการจัดการส่วนที่เกี่ยวข้องและ seo ทั้งหมด

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Mar 19
11 . หัวหน้าส่วน digital media
-จัดทำแผนการตลาดออนไลน์ -ควบคุมสื่อออนไลน์ของบริษัท

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Mar 19
12 . เจ้าหน้าที่บริหารงานสาขา
-ติดต่อประสานงานกับสาขา -ดูแลจัดการสาขาในแต่ละด้าน -อำนวยความสะอวกในการสั่งสินค้า

Advice IT Infinite Co., Ltd
3 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
18 Mar 19
13 . เจ้าหน้าที่ประสานงานภาค
-ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน -ทำ Report ยอดขายต่างๆในทุกวัน

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
18 Mar 19
14 . เจ้าหน้าที่ดูแลปรับปรุงผลิตภัณฑ์
-ปรับปรุงดูแลตรวจเช็คสินค้า -เตรียมสินค้าให้พร้อมจัดจำหน่ายสู่ลูกค้า -ปฏิบัติงานที่ห้างเอเวอร์รี่มอลแคราย

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
18 Mar 19
15 . เจ้าหน้าที่ System
- เฝ้าดูเหตุผิดปกติของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mornitor Network)และการทำงานของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - ติดตั้ง ปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Network) และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(S...

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 Position
Salary 15,000-18,000 +ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
18 Mar 19
16 . เจ้าหน้าที่ Data Support
-ตรวจสอบ/วิเคราะห์/แก้ไข/ปรับปรุงปัญหาที่เกิดจากการบันทึกข้อมูลตลอดจนการเสนอแนะแนวทางแก้ไข/สร้าง/แก้ไข ระบบฐานข้อมูล -ประสานงานกับองค์กรภายในหน่วยงาน

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
18 Mar 19
17 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสาขารับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบรายงานรับชำระเงิน , BANK STATEMENT, ยอดเงินสดนำฝากธนาคาร และรายการรับชำระเงินเข้าบัญชีธนาคาร ว่าถูกต้องตรงกัน กับหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือไม่ 2.บันทึกยอดรับชำระในงบภายใน All in one รวมถึงรายละ...

Advice IT Infinite Co., Ltd
3 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
18 Mar 19
18 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์
1.ดึงรายงานยอดสินค้าคงคลัง/ยอดขาย/ยอดสั่งซื้อเข้า ให้กับทางคูุ่ค้าทุกสัปดาห์ตามรูปแบบที่กำหนดและตรงเวลา 2. ส่งรายงานยอดสินค้า Aging ให้กับทีมทุกๆสัปดาห์ 3. ประสานงานกับเจ้าที่ผลิตภัณฑ์ในการตรวจสอบรา...

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
18 Mar 19
19 . ปฏิบัติการสาขาภาคสนาม
- สำรวจกิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาลักษณะการปฏิบัติงานและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน - กำหนดจุดควบคุมที่สำคัญของระบบงาน - กำหนดหรือช่วยกำหนดวิธีการที่จะเข้าตรวจสอบ ...

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
18 Mar 19
20 . เจ้าหน้าที่ Product Manager
- สั่งซื้อ-ต่อรองราคาสินค้า - ตั้งราคาขาย, ทำโปรโมชั่น - บริหารยอดขาย, กำไรเบื้องต้น, ปริมาณสินค้าคงเหลือ **สวัสดิการ : เสมือนเจ้าของ เตรียมพร้อมกรณีไม่ผ่านทดลองงาน**

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 อัตรา
Salary 25,000 - 35,000 (คาดหวังน้อย ไม่ต้องสมัครมา)
18 Mar 19
  20 Positions      
Sort By 
Disability Jobs