JobThai
บริษัท อูรมัต จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้าวและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากข้าว ได้ก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี และได้ก่อตั้งบริษัทในเครือซึ่งล้วนเป็นผู้ผลิตอาหารปลอดสารพิษทั้งสิ้น ได้แก่ 1.บริษัท ฮิลไทร์บ ออร์แกนิค ผู้ผลิตไข่ไก่ปลอดสารพิษ โดยมีทำเลที่ตั้งอยู่จังหวัดเชียงราย 2.บริษัท ชาช่าไทย จำกัด ผู้ผลิตเส้นพาสต้า ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษอื่น ๆ โดยมีทำเลที่ตั้งอยู่จังหวัดเชียงราย 3.บริษัทอูรมัต วี จำกัด ผลิตขนมอบกรอบและ Seasoning บริษัท อูรมัต จำกัด ยึดถือภารกิจหลักอันเป็นผู้ผลิตอาหารปลอดสารพิษ เพื่อมุ่งหวังให้คนไทยและผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีกว่าการบริโภคอาหารทั่วไป และยังมีนโยบายในการสนับสนุนและช่วยเหลือส่งเสริมกลุ่มชุมชนและเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาทิเช่น การส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดสารพิษ การมอบแม่พันธุ์ไก่ไข่ และอาหารไก่ให้แก่ชาวเขาในจังหวัดเชียงรายโดยไม่คิดมูลค่า และยังรับซื้อผลผลิตทั้งหมดด้วยราคายุติธรรม ส่วนการทำเกษตรกรรมอื่น ๆ บริษัทได้ทำสัญญากับเกษตรกรว่าจะเป็นผู้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมดด้วยราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไปอีกด้วย.
Benefits
- โบนัสประจำปี - ประกันสังคม - ค่าล่วงเวลา(บางตำแหน่ง) - เบี้ยขยัน (บางตำแหน่ง) - ปรับเงินประจำปี - ชุดยูนิฟอร์ม - ของขวัญวันเกิด 500 บาท
- งานเลี้ยงสังสรรค์ - อายุงานครบ 3ปีลาพักร้อนได้สูงสุด12วัน/ปี - ลากิจโดยได้รับค่าจ้าง3 วัน/ปี - เงินช่วยเหลืออื่นๆ เช่นงานสมรส,งานบวช - วันหยุดประจำปี 13 วันขึ้นไป/ปี
zero position en
Contacts
Urmatt Group.
1000/30 อาคารพีบี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สุขุมวิท 71
Khlong Tan Nuea Vadhana Bangkok 10110
Directions
1.BTS(พระโขนง)ต่อรถเมลล์ สาย 71,ปอ.40,รถกระป้อ 2.แอร์พอร์ตลิงค์(รามคำแหง)ต่อรถเมลล์สาย 71,115,ปอ.40,22