JobThai
เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา โดยกลุ่มวิศวกรประเทศไทย เพื่อรับใช้ชาติในฐานะวิศวกรที่ปรึกษา ทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในบุคคลที่มีศักยภาพสูงที่มีทักษะและความสามารถ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2526 ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยวิศวกรผู้มากด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพ และมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน ตลอดระยะเวลา 39 ปี ให้บริการงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสาขาต่างๆ ได้แก่ งานศึกษาวิจัย สำรวจ ออกแบบโครงการสำคัญต่างๆ ตลอดจนควบคุมกำกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าของบริษัท ว่าจะได้รับการส่งมอบงานที่มีคุณภาพและได้มาตารฐานสากล ในปี 2563 บริษัทฯ ปรับปรุงองค์กร และนำองค์กรเข้าสู่รูปแบบ องค์กรมหาชน จึงจำเป็นต้องขยายงานเพื่อรับรองการเจริญเติบโตในอนาคต โดยเปิดโอกาสรับสมัครบุคลากร ผู้มีความรู้ความสามารถ พร้อมเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร สำนักงานใหญ่ ปฎิบัติงาน วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันชีวิต/อุบัติเหตุกลุ่ม - แจกผ้าสำหรับตัดชุดฟอร์มพนักงานหญิง - ชุดฟอร์มทำงานสำหรับพนักงานขับรถ - งานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน (เฉพาะพนักงานที่ปฎิบัติงานสำนักงานใหญ่) - ทุนการศึกษาต่อ - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าที่จอดรถของพนักงาน 50% - งานสัมมนาวิชาการและท่องเที่ยว - ตรวจสุขภาพประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
9 Positions
Contacts
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1/816 ซอย 60 (กม.26) ถนนพหลโยธิน
Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani 12130
Directions
1.มาจากเซียร์รังสิต ตรงมาสะพานใหม่ เลยโรงพยาบาลบีแคร์ เล็กน้อย เข้าซอยพหลโยธิน 60 (เห็นป้ายสีเขียว การ์เด้นโฮมวิลเลจ) 2.มาจากเส้นสะพานใหม่ลงซอย 39 เดินข้ามสะพานลอย และมาจากเส้นรังสิตลงซอย 60/1 (แอนเน็กซ์) รถสาย 34 39 114 185 188 503 504 520 522 543 543A