JobThai
บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อการดำเนินการพัฒนาช่องทางค้าปลีกที่เหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยพระราชทานนามร้านค้าปลีกนี้ว่า "โกลเด้น เพลซ" (Golden Place) และมีพระราชประสงค์ที่จะให้ร้าน"โกลเด้น เพลซ" เป็นต้นแบบของร้านค้าปลีกของคนไทย ที่มีรูปแบบและการจัดการที่เหมาะสมกับคนไทย โดยให้เป็นประโยชน์ทั้งในด้านผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าดี มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยจากสารพิษ ในราคาที่ยุติธรรม และผู้ผลิตสามารถจำหน่ายสินค้าได้โดยไม่ขาดทุน ปัจจุบัน ร้าน"โกลเด้น เพลซ" เปิดให้บริการ 17 สาขา คือ สาขาพระรามเก้า สาขาสะพานสูง สาขาซีพี ทาวเวอร์ สาขาโกลเด้น เพลซพลาซ่า(ราชประสงค์) สาขาศิริราช1 สาขาศิริราช2 สาขาสนามเสือป่า สาขาศูนย์ราชการฯ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาหัวหิน1 สาขาหัวหิน2 และสาขาโครงการชั่งหัวมัน
Benefits
1. ค่าอาหาร 2. ค่าชำนาญงานเฉพาะตำแหน่ง 3. ค่านั่งเครื่องแคชเชียร์ 4. เงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษเฉพาะสาขา 5. เบี้ยขยัน 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7. ชุดฟอร์มพนักงาน 8. ค่ารักษาพยาบาล 9. ตรวจสุขภาพ/สมรรถภาพประจำปี 10. ของเยี่ยมพนักงาน 11. เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม 12. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 - 18 วัน 13. งานเลี้ยงประจำปี
Contacts
บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์
99 ชั้น 2 ถนนรามคำแหง
Thap Chang Saphan Sung Bangkok 10240
Directions
รถประจำทางสาย ปอ.8 58 113 143 ปอ.169 ปอ.514 ปอ.519