JobThai
บริษัท เรเวนิว เอ็กซ์เพรส จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา และวางระบบงาน ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้งานตามความเหมาะสมให้กับลูกค้า รวมถึงการพัฒนาระบบ Automation and Control ที่มีการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ โดยทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญในการพัฒนาระบบที่มีการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เครือข่ายต่างๆ ภายในองค์กร และบริการพัฒนา Application ตามความต้องการของลูกค้า
Benefits
  • เงินเดือน
  • ประกันสังคม
  • Contacts
    Revenue Express Co., Ltd.
    43/86 หมู่ที่ 8 ซอยเวชคาม ถนนประชาชื่น
    Bang Talat Pak Kret Nonthaburi 11120