บริษัท แพนโฟ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 ได้ดำเนินธุรกิจในการจัดสัมมนา(Seminar Organizer) ภายในประเทศและต่างประเทศ ภาระกิจหลักคือ เป็นผู้นำตลาดของแหล่งการเรียนรู้เพื่อความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง เพื่อสร้างเส้นทางแห่งความสำเร็จและมั่งคั่งสำหรับทุกคน ซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญการจัดสัมมนาประเภท Life Inspiration, Life Motivation, Life Transformation,และBusiness Seminar
Benefits
  • 1.ประกันสังคม
  • 2.ท่องเที่ยวภายในประเทศ
  • 3.โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แพน โฟ จำกัด
8/52 หมู่ 6 ถนนงามวงศ์วาน 10210
Website: www.panpho.com