JobThai
วิสัยทัศน์ ด้วยปรัชญาแนวทางการบริหารงาน เครือโรงพยาบาลพญาไท กับการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สู่จุดยืนที่โดดเด่นของโรงพยาบาลเอกชน จึงทำให้เกิดปรัชญาที่ว่า "เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดี เพื่อศักยภาพแห่งการใช้ชีวิต " ปรัชญาการทำงานที่เด่นชัด และมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเสริมสร้างบริการที่เป็นเลิศภายใต้มาตรฐาน ISO 9001, 14001, 18001 และมาตรฐาน HACCP และการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี 2540 จากโครงการ Hospital Accreditation (HA) ทำให้เป็นที่ไว้วางใจ และขยายขอบข่ายของโรงพยาบาลให้เป็นที่รู้จักสู่ภูมิภาคภายนอกประเทศ โดยการพัฒนาไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาพของประชากรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สาขาเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล 1. รพ.พญาไท 1 2. รพ.พญาไท 2 3. รพ.พญาไท 3 4. รพ.พญาไท นวมินทร์ 5. รพ.พญาไท ศรีราชา 6. รพ.เปาโล พหลโยธิน 7. รพ.เปาโล โชคชัย 4 8. รพ.เปาโล สมุทรปราการ 9. รพ.เปาโล รังสิต 10. รพ.เปาโล เกษตร 11. รพ.เปาโล พระประแดง
Benefits
- สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานฟรี - ส่วนลดสำหรับครอบครัวพนักงานมากถึง 50 % - ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สหกรณ์ออมทรัพย์ - ดอกเบี้ยพิเศษสำหรับพนักงานในการกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ประกันอุบัติเหตุ - เงินช่วยเหลืองานศพ - ชุดฟอร์มพนักงาน
- หอพักสำหรับพนักงาน - ประกันสังคม - การปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัส - การฝึกอบรมประจำปี - อื่น ๆ หมายเหตุ : สิทธิการได้รับสวัสดิการเป็นไปตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลกำหนด
20 Positions
Contacts
เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
943 ถนนพหลโยธิน
Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
Directions
1.รถประจำทางสาย 29, 54, 97, 74, 77, 8, 28, 34, 39, 26, 38, 108, 204 2.รถไฟฟ้า BTS สนามเป้า