JobThai
บริษัท รวมใจโปรดักส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคเพื่อคนไทย ด้วยปณิธานที่ว่า “สินค้าดี มีคุณภาพถูกหลักGMP ในราคาที่สามารถจับต้องได้” โดยใช้ยี่ห้อ “เภสัช” และ “สปริงซอง” เป็นหลัก มีช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศผ่านช่องทางเทรดเดิม และโมเดอร์นเทรด โดยมีผู้แทนขายเพื่อติดต่อ ประสานงาน และดูแลลูกค้าและร้านค้าทั่วประเทศ นอกจากนี้ ทางบริษัทมีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ เช่น ประเทศแถบอาเซียน เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง ด้านการผลิตเราได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง Asean GMP Certificate จากกระทรวงสาธารณสุข เรามีการตรวจสอบคุณภาพในการผลิต ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้บริโภค ตลอดระยะเวลา 40ปี เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐาน โดยใส่ใจพิถีพิถันตั้งแต่การคิดค้นสูตร การเลือกสรรวัตถุดิบและน้ำที่ใช้ในการผลิต  การควบคุมกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ ตลอดจนถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับปรุงระบบการผลิตให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ และทันสมัยให้แก่ผู้บริโภค
Benefits
- โบนัสประจำปี - อาหารกลางวัน - เงินรางวัลพนักงานดีเด่น - เบี้ยขยัน - เงินช่วยเหลือฌาปณกิจสำหรับสมาชิกในครอบครัว - เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน - เงินสมทบทุนการศึกษาบุตร - ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันชีวิตกลุ่ม - เบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน, เบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปนอกสถานที่ - ชุดยูนิฟอร์ม - สวัสดิการหอพัก - ประกันโควิด - ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี - วันลาพักร้อนปีละ 6 วัน (ใช้ไม่หมดคืนเงินให้) - ท่องเที่ยวประจำปี - งานเลี้ยงปีใหม่ - กิจกรรมสันทนาการต่างๆ - การฝึกอบรม สัมมนาดูงานต่างๆ - มีการสุ่มตรวจคัดกรองโควิดให้พนักงานทุก 14 วัน (ฟรี) - มี FAI ที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองโดยอบต.
Contacts
บริษัท รวมใจโปรดักส์ จำกัด
99/15 -16 หมู่ 5 ถนนพระราม 2
Phan Thai Norasing Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000