เกสต์เฮาส์ขนาดเล็กมี 27 ห้อง, เปิดให้เช่าเป็นห้องพักรายวัน และรายสัปดาห์
Benefits
  • ประกันสังคม
  • วันหยุดประจำปี
  • คอมมิชชั่น
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โกลเด้นเฮ้าส์กิจรุ่งเรือง จำกัด
1025/5-9 ถนนเพลินจิต
Lumphini Pathum Wan Bangkok 10330