บริษัท รวงทองรับเบอร์ แอนด์แมชีน จำกัด
อุตสาหกรรมโรงงานผลิตยางสีข้าว เพื่อใช้ในโรงสีข้าว
สวัสดิการ
  • - Annual Bonus ประจำปี
  • - Social security ประกันสังคม
  • - เบิกล่วงหน้า Advnace pay
  • - ที่พัก ค่าพาหนะ และ อื่น ๆ Additonal allowance etc.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รวงทองรับเบอร์ แอนด์แมชีน จำกัด
47/11 หมู่ 3
Khok Krabue Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
วิธีการเดินทาง
  • ดูรายละเอียดการเดินทางตามแผนที่ (see map attached)