บริษัทฯ เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2007 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และเครื่องตัดพลาสติก
Benefits
 • ค่าเดินทาง
 • ค่าอาหาร
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนาำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • ชุด uniform
 • ค่าความสามารถ
 • ค่าล่วงเวลา
 • โบนัส ปีละ 2 ครั้ง (ตามผลประกอบการ)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ที.เอ.จี โมลด์ดิ้ง จำกัด
888/76 หมู่ที่ 19
Bangphli Yai Bang Phli Samut Prakan 10540
See Map