บริษัท ซีวิล พี. จำกัด
ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ตึกสูง อาคารขนาดใหญ่ ของหน่วยงานราชการ โดยได้รับงานจากการประมูลงานของหน่วยงานราชการ
ตัวอย่างโครงการเช่น
1. โครงการอาคารรังสีและผ่าตัด รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
2. โครงการอาคารด่านศุลกากรเชียงแสนและบ้านพัก จ.เชียงราย
3. โครงการอาคารปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร จ.ตรัง
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าอาหารกลางวัน
Contacts
บริษัท ซีวิล พี. จำกัด
125/23-24 ซ.รามอินทรา46 (ซอยนวลจันทร์36)
Ram Inthra Khan Na Yao Bangkok 10230
See Map